Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-09-2013 | Artikelen

Vrijwillig mentoraat voorkomt schooluitval

Auteurs: Jaap Noorda, Aniek Draaisma

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Persoonlijke aandacht van een vrijwillige mentor helpt jongeren om een goede start te maken in het voortgezet onderwijs. De mentorprojecten van School’s cool, die inmiddels op meerdere plaatsen in Nederland actief zijn, hebben als doel kwetsbare basisschoolleerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan door middel van positieve aandacht van een mentor steun te geven bij zowel het begrijpen van de lesstof als hun sociale vorming.
Het gaat vaak om leerlingen uit laaggeschoolde milieus. Gebrek aan inzicht in wat nodig is om goed op school te presteren al dan niet in combinatie met sociale of persoonlijke problemen zijn de ontwikkelingsrisico‘s waar mentoraat op inspeelt. Een meerjarige effectevaluatie van het mentorproject School‘s cool in de stad Utrecht, uitgevoerd door onderzoeksbureau Noorda en Co, laat met interessante uitkomsten de meerwaarde van mentoring voor deze brugklassers zien. Na een concrete schets van wat mentoraat van School’s cool inhoudt en hoe dat in Utrecht is georganiseerd, volgt een uiteenzetting van de onderzoeksbevindingen. Deze bijdrage eindigt met enkele adviezen voor lokaal jeugdbeleid.
Voetnoten
1
CBCL staat voor Child Behavior Checklist. Dit is een van oorsprong Amerikaanse vragenlijst die inmiddels wereldwijd alsstandaardtest wordt erkend en gebruikt. CBCL is ontworpen voor de beoordeling van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind of een jeugdige van 4 tot en met 18 jaar. De vragenlijst bevat vragen over agressief gedrag, angstige/depressieve gevoelens, aandachtsproblemen, delinquent gedrag, sociale problemen, lichamelijke klachten, denkproblemen en teruggetrokken gedrag. De Youth Self-Report (YSR) variant van de vragenlijst die in dit onderzoek is gebruikt voor het testen van jongeren, biedt jongeren van 11 tot 18 jaar de gelegenheid om hun competenties en gedrag zelf te beoordelen. Mentoren en leerkrachten hebben de variant Teacher’s Report Form (TRF) gebruikt.
 
2
De controlegroep is een groep leerlingen met dezelfde kenmerken als de testgroep van deelnemers van School‘s cool, maar zij hebben geen begeleiding vanuit School’s cool gekregen. Beide typen groepen zijn met elkaar vergeleken.
 
Literatuur
go back to reference Noorda, J., A. Draaisma en A. van Dijk, One small step for mentors, one giant step for mentees. Effectevaluatie van mentorproject School’s cool Utrecht. Amsterdam, 2013. Noorda, J., A. Draaisma en A. van Dijk, One small step for mentors, one giant step for mentees. Effectevaluatie van mentorproject School’s cool Utrecht. Amsterdam, 2013.
Metagegevens
Titel
Vrijwillig mentoraat voorkomt schooluitval
Auteurs
Jaap Noorda
Aniek Draaisma
Publicatiedatum
01-09-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2013
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-013-0027-x

Andere artikelen Uitgave 3/2013

Jeugdbeleid 3/2013 Naar de uitgave

Artikelen

Het Museum

BookReview

Publicaties