Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Psychopraktijk 3/2013

01-06-2013 | Gesignaleerd

Voorspellers van zelfmoordpogingen bij depressieve patiënten in de eerste lijn

Auteur: Bohn Stafleu van Loghum

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 3/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De meeste patiënten met een depressie worden in Nederland behandeld in de eerste lijn. Maar hoeveel patiënten hiervan doen ook een zelfmoordpoging en wat zijn de risicofactoren voor het doen van zo'n poging? Onderzoekers uit Finland zijn de eersten die de incidentie en voorspellers van suïcidepogingen in de eerste lijn onderzochten 1. De onderzoekers maakten hiervoor gebruik van gegevens van de Vantaa Primary Care Depression study (PC-VDS), een naturalistische prospectieve cohortstudie naar depressie. In dit onderzoek zijn 1119 deelnemers 5 jaar lang gevolgd. Van deze groep bleken 137 deelnemers een depressieve stoornis te hebben. Na 3, 6, 18 maanden en 5 jaar werden opnieuw vragenlijsten afgenomen over suïcidepogingen, depressie en middelenmisbruik in de tussenliggende periodes. Er bleken na 5 jaar geen geslaagde suïcides te zijn. Wel deed 10.4% een poging tot zelfmoord, in totaal waren er 22 pogingen. Het bleek dat alle mensen die een poging deden al eerder in hun leven een depressie hadden doorgemaakt. Onafhankelijke voorspellers voor een suïcidepoging bleken dan ook een eerder doorgemaakte depressie te zijn en de aanwezigheid van comorbide middelenmisbruik/ verslaving. Vrijwel alle pogingen werden ook gedaan tijdens een depressie; slechts één poging gedurende gedeeltelijk herstel van de depressie. Er waren geen zelfmoordpogingen in de periodes dat mensen hersteld waren van de depressie. Veel van de deelnemers in dit onderzoek kregen geen behandeling ten tijde van de suïcidepoging. En als ze wel behandeling kregen, meldden de deelnemers de zelfmoordpogingen zelden bij hun behandelaar. De klinische implicaties van de bevindingen zijn volgens de onderzoekers dat de depressie en het middelenmisbruik beter behandeld moeten worden in de eerste lijn, en dat behandelaren suïcidale ideatie beter moeten leren herkennen en zich meer bewust moeten zijn van het risico op een suïcidepoging, om zodoende meer suïcidepogingen te kunnen voorkomen. De onderzoekers zien als één van de beperkingen van dit onderzoek dat de suïcidepogingen van mensen uit Finland misschien niet zo maar generaliseerbaar zijn naar andere landen. …
Voetnoten
1
Riihimäki K ea (2013) Incidence and predictors of suicide attempts among primary-care patients with depressive disorders: a 5-year prospective study. Psychological medicine 10: 1-12. DOI: 10.1017/ S0033291713000706. Published online: 10 April 2013
 
Metagegevens
Titel
Voorspellers van zelfmoordpogingen bij depressieve patiënten in de eerste lijn
Auteur
Bohn Stafleu van Loghum
Publicatiedatum
01-06-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 3/2013
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-013-0044-5

Andere artikelen Uitgave 3/2013

Psychopraktijk 3/2013 Naar de uitgave

Onze Correspondent

De balletjes kakofonie