Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nursing 9/2016

01-09-2016 | kort special wondzorg

Vertaling decubitusrichtlijn

Auteur: Bohn Stafleu van Loghum

Gepubliceerd in: Nursing | Uitgave 9/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

‘Deze keer is de richtlijn letterlijk vertaald. Bij de vorige versie (uit 2009) is ervoor gekozen om de tekst op een paar punten aan te passen aan de Nederlandse situatie. Vooral wat de indeling in categorieën betreft: in de internationale versie stonden er zes, in de Nederlandse vier. In de nieuwe vertaalde versie zijn dat er nu ook zes. Het gaat om twee extra omschrijvingen van decubitus waarvan de categorie niet vaststaat: (a) unstageable (niet te classificeren), diepte onbekend en (b) vermoeden van diepe weefselbeschadiging, diepte onbekend. Vier categorieën zijn natuurlijk behapbaarder, maar we hebben nu toch voor de standaard gekozen. Er bestaat immers niet zoiets als Nederlandse of Vlaamse decubitus. Ook voor onderzoek naar decubitus is eenduidigheid belangrijk; een verschil in indeling maakt datavergelijking tussen landen lastig. Vervolgens staat het organisaties natuurlijk vrij om hun eigen vertaalslag maken.’
Voetnoten
1
Officiële presentatie van de vertaalde richtlijnen op het Landelijk Decubitus Congres, 22 en 23 november. Prijs boek € 55,-. Voor de gratis verkorte versie: www.​epuap.​org/​guidelines
 
Metagegevens
Titel
Vertaling decubitusrichtlijn
Auteur
Bohn Stafleu van Loghum
Publicatiedatum
01-09-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nursing / Uitgave 9/2016
Print ISSN: 1381-5911
Elektronisch ISSN: 2468-1431
DOI
https://doi.org/10.1007/s41193-016-0145-8

Andere artikelen Uitgave 9/2016

Nursing 9/2016 Naar de uitgave

Voeding wondspecial

Broodnodig

Zorgfoto van de maand

Bijzondere bruiloft

Redactioneel alexia

Alweer en nog een keer