Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2008

01-04-2008 | Redactioneel

Verhoging van de pensioenleeftijd dupeert vele mensen

Kijken de adviseurs wel naar de mensen die het treft? Over de vroege sterfte wordt niet gerept.

Auteur: Prof. Dr. G. P. A. Braam

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Verhoging van de leeftijd voor AOW en pensioen tot boven 65, ja zelfs tot 70 jaar, wordt de laatste tijd veelvuldig bepleit, zeer recent door de commissie Nijpels “Grijs Werkt”. Want zo stelt men, de levensduur is langer geworden en de ouderen zijn gezonder. Er wordt een beeld opgeroepen over 65 plussers, dat florissant is , met name van de jongsten in die categorie, de mensen tussen 65 en 70 jaar. Nijpels spreekt zoals vele andere voor hem over het Zwitserlevengevoel. Ook wetenschappers laten zich door dit florissante beeld inspireren. Zij adviseren om bij die mensen geld weg te halen of hun arbeidskracht te benutten, met name om de kosten van de vergrijzing te financieren. Niet alleen de commissie Nijpels heeft gepleit om de AOW-leeftijd in stappen omhoog te brengen, maar ook vele anderen. Begin januari stelde een topambtenaar van Economische Zaken hetzelfde voor, evenals de OESO. Al eerder lieten de Raad van Economisch Adviseurs, de econoom Bovenberg in de NRC en Wellink, de president van de Nederlandse Bank zich in deze geest uit . Het lijkt een eenstemmig koor van adviseurs. Men verwijst daarbij naar Duitsland als voorbeeld. In dat land wordt die verhoging geleidelijk ingevoerd, met de kanttekening dat de vergrijzing daar sterker is.1 …
Literatuur
1.
go back to reference Beets GCN. Wereld tot 2005 steeds grijzer. Demos 2008; 24:4-6. Beets GCN. Wereld tot 2005 steeds grijzer. Demos 2008; 24:4-6.
3.
go back to reference Broese van Groenou M I , Ongelijke kansen op een goede oude dag. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003; 34: 196 -208. Broese van Groenou M I , Ongelijke kansen op een goede oude dag. Tijdschr Gerontol Geriatr 2003; 34: 196 -208.
4.
go back to reference Hoeymans N,Lucht F van der. Sociaal economische gezondheidsverschillen. Nationaal Kompas Volksgezondheid 2002. Hoeymans N,Lucht F van der. Sociaal economische gezondheidsverschillen. Nationaal Kompas Volksgezondheid 2002.
5.
go back to reference Deboosere P, Gadeyne S. Levensverwachting en sterftekansen naar geslacht , gewest en onderwijsniveau in Belgie 1991-1996. Bevolking en gezin 2002; 31: 47-74. Deboosere P, Gadeyne S. Levensverwachting en sterftekansen naar geslacht , gewest en onderwijsniveau in Belgie 1991-1996. Bevolking en gezin 2002; 31: 47-74.
6.
go back to reference Klerk MMY de. Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen. Rapportage ouderen 2004 SCP, Den Haag 2004.(zie p.29 ev). Klerk MMY de. Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen. Rapportage ouderen 2004 SCP, Den Haag 2004.(zie p.29 ev).
Metagegevens
Titel
Verhoging van de pensioenleeftijd dupeert vele mensen
Kijken de adviseurs wel naar de mensen die het treft? Over de vroege sterfte wordt niet gerept.
Auteur
Prof. Dr. G. P. A. Braam
Publicatiedatum
01-04-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2008
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078125

Andere artikelen Uitgave 2/2008

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2008 Naar de uitgave

Boekbespreking

Boekbespreking