Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2008

01-04-2008 | Artikel

Participatie in psychogeriatrische dagbehandeling. Ontwikkeling van een meetinstrument

Auteur: Dr. H. F. A. Diesfeldt

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2008

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deelnemers aan psychogeriatrische dagbehandeling verschillen in de mate waarin zij aan het programma van activiteiten plezier beleven en zich daarbij betrokken voelen. Om deze verschillen zichtbaar te maken, is een vragenlijst van 18 items opgesteld en ingevuld voor 126 bezoekers van een psychogeriatrische dagbehandeling. De schaalbaarheid van de items werd getoetst aan criteria van de nonparametrische item-responstheorie (IRT). De constructvaliditeit werd onderzocht met de Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie (GIP) en de Amsterdamse Dementie-Screeningstest (ADS). Een combinatie van negen items vormde een betrouwbare primaire schaal (Participatieschaal) met een H-waarde van 0,63. In een multiple regressieanalyse waren scores op de subschalen Cognitie en Apathie van de verkorte GIP onafhankelijke voorspellers van de somscore op de Participatieschaal. Hetzelfde gold voor scores op de subtests Natekenen en Fluency van de ADS. Er werden twee kleinere, secundaire schalen gevonden, over motivatie en emotioneel evenwicht, die andere aspecten van participatie zichtbaar maken dan het voornamelijk cognitieve aspect van de primaire schaal. Scores op deze secundaire schalen correleerden niet of nauwelijks met indicatoren van cognitief functioneren, maar wel met die van stemming en affect volgens de GIP. De Participatieschaal kan verder worden ontwikkeld door toevoeging van items over motivatie en ervaren emoties.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Wereldgezondheidsorganisatie. ICF, Nederlandse vertaling van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health'. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2002. Wereldgezondheidsorganisatie. ICF, Nederlandse vertaling van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health'. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2002.
2.
go back to reference Holliday RC, Cano S, Freeman JA, Playford ED. Should patients participate in clinical decision making? An optimised balance block design controlled study of goal setting in a rehabilitation unit. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:576-580. Holliday RC, Cano S, Freeman JA, Playford ED. Should patients participate in clinical decision making? An optimised balance block design controlled study of goal setting in a rehabilitation unit. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:576-580.
3.
go back to reference Cohen-Mansfield J, Wirtz PW. Characteristics of adult day care participants who enter a nursing home. Psychol Aging 2007;22:354-360. Cohen-Mansfield J, Wirtz PW. Characteristics of adult day care participants who enter a nursing home. Psychol Aging 2007;22:354-360.
4.
go back to reference Dröes RM, Meiland F, Schmitz M, Van Tilburg W. Effect of combined support for people with dementia and carers versus regular day care on behaviour and mood of persons with dementia: results from a multi-centre implementation study. Int J Geriatr Psychiatry 2004;19:673-684. Dröes RM, Meiland F, Schmitz M, Van Tilburg W. Effect of combined support for people with dementia and carers versus regular day care on behaviour and mood of persons with dementia: results from a multi-centre implementation study. Int J Geriatr Psychiatry 2004;19:673-684.
5.
go back to reference Zarit SH, Gaugler JE, Jarrott SE. Useful services for families: research findings and directions. Int J Geriatr Psychiatry 1999;14:165-181. Zarit SH, Gaugler JE, Jarrott SE. Useful services for families: research findings and directions. Int J Geriatr Psychiatry 1999;14:165-181.
6.
go back to reference Csikszentmihalyi M. Flow, psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom, 1999. Csikszentmihalyi M. Flow, psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom, 1999.
7.
go back to reference Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical guide to their development and use. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2003. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical guide to their development and use. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2003.
8.
go back to reference American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.
9.
go back to reference Van der Kam P, Mol F, Wimmers MFHG. Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1971. Van der Kam P, Mol F, Wimmers MFHG. Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1971.
10.
go back to reference Van Loveren-Huyben CMS, Van der Bom JA, Bronts PAJM. Handleiding voor de BPS: Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problemen in het verzorgingshuis. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1988. Van Loveren-Huyben CMS, Van der Bom JA, Bronts PAJM. Handleiding voor de BPS: Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problemen in het verzorgingshuis. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1988.
11.
go back to reference Verstraten PFJ, Van Eekelen CWJM. Handleiding voor de GIP: Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1987. Verstraten PFJ, Van Eekelen CWJM. Handleiding voor de GIP: Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1987.
12.
go back to reference De Jonghe JFM, Ooms ME, Ribbe MW. Verkorte Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie (GIP-28). Tijdschr Gerontol Geriatr 1997;28:119-123. De Jonghe JFM, Ooms ME, Ribbe MW. Verkorte Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie (GIP-28). Tijdschr Gerontol Geriatr 1997;28:119-123.
13.
go back to reference Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie-Screeningstest. Lisse: Swets and Zeitlinger, 1989. Lindeboom J, Jonker C. Amsterdamse Dementie-Screeningstest. Lisse: Swets and Zeitlinger, 1989.
14.
go back to reference Sijtsma K, Molenaar IW. Introduction to nonparametric item response theory. London: Sage, 2002. Sijtsma K, Molenaar IW. Introduction to nonparametric item response theory. London: Sage, 2002.
15.
go back to reference Molenaar IW, Van Schuur WH, Sijtsma K, Mokken RJ. MSPWIN 5.0 A program for Mokken scale analysis for polytomous items. Groningen: Science Plus Group, 2002. Molenaar IW, Van Schuur WH, Sijtsma K, Mokken RJ. MSPWIN 5.0 A program for Mokken scale analysis for polytomous items. Groningen: Science Plus Group, 2002.
16.
go back to reference Henry JD, Crawford JR, Phillips LH. Verbal fluency performance in dementia of the Alzheimer's type: a meta-analysis. Neuropsychologia 2004;42:1212-1222. Henry JD, Crawford JR, Phillips LH. Verbal fluency performance in dementia of the Alzheimer's type: a meta-analysis. Neuropsychologia 2004;42:1212-1222.
17.
go back to reference Van Zomeren E, Eling P. Aandacht en executieve functies. In: Deelman B, Eling P, De Haan E, Van Zomeren E, editors. Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Boom, 2004: 214-238. Van Zomeren E, Eling P. Aandacht en executieve functies. In: Deelman B, Eling P, De Haan E, Van Zomeren E, editors. Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Boom, 2004: 214-238.
18.
go back to reference Huizinga J. Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. Derde druk. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1951. Huizinga J. Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. Derde druk. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1951.
19.
go back to reference Grommen R. Verschuivingen in het tijdsbeleven. In: Marcoen A, Grommen R, Van Ranst N, editors. Als de schaduwen langer worden. Psychologische perspectieven op ouder worden en oud zijn. Leuven: LannooCampus, 2006: 122-141. Grommen R. Verschuivingen in het tijdsbeleven. In: Marcoen A, Grommen R, Van Ranst N, editors. Als de schaduwen langer worden. Psychologische perspectieven op ouder worden en oud zijn. Leuven: LannooCampus, 2006: 122-141.
20.
go back to reference Ettema TP, Dröes RM, De Lange J, Ooms M, Mellenbergh GJ, Ribbe M. The concept of quality of life in dementia in the different stages of the disease. Int Psychogeriatr 2005;17:353-370. Ettema TP, Dröes RM, De Lange J, Ooms M, Mellenbergh GJ, Ribbe M. The concept of quality of life in dementia in the different stages of the disease. Int Psychogeriatr 2005;17:353-370.
21.
go back to reference Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Van der Staak CPF, Derksen JJL. Een Delphi-onderzoek naar persoonlijkheidsdiagnostiek in de (A)GGZ bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;34:208-214. Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Van der Staak CPF, Derksen JJL. Een Delphi-onderzoek naar persoonlijkheidsdiagnostiek in de (A)GGZ bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2005;34:208-214.
22.
go back to reference Arcares. Op weg naar normen voor verantwoorde zorg. Een ontwikkelingsmodel voor verpleeg- en verzorgingshuizen opgesteld door organisaties van cliënten, aanbieders en beroepsgroepen. Utrecht; 2005. Arcares. Op weg naar normen voor verantwoorde zorg. Een ontwikkelingsmodel voor verpleeg- en verzorgingshuizen opgesteld door organisaties van cliënten, aanbieders en beroepsgroepen. Utrecht; 2005.
23.
go back to reference Kolanowski A, Buettner L, Litaker M, Yu F. Factors that relate to activity engagement in nursing home residents. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2006;21:15-22. Kolanowski A, Buettner L, Litaker M, Yu F. Factors that relate to activity engagement in nursing home residents. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2006;21:15-22.
24.
go back to reference Phinney A, Chaudhury H, O'Connor DL. Doing as much as I can do: the meaning of activity for people with dementia. Aging Ment Health 2007;11:384-393. Phinney A, Chaudhury H, O'Connor DL. Doing as much as I can do: the meaning of activity for people with dementia. Aging Ment Health 2007;11:384-393.
Metagegevens
Titel
Participatie in psychogeriatrische dagbehandeling. Ontwikkeling van een meetinstrument
Auteur
Dr. H. F. A. Diesfeldt
Publicatiedatum
01-04-2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2008
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03078127

Andere artikelen Uitgave 2/2008

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2008 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

OriginalPaper

Congresagenda