Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2005

01-10-2005 | Klinische les

Vaccinaties en ouderen: een update

Praktijkgerichte geriatrische bijdrage

Auteurs: T. Carels, J. Flamaing

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vaccineren van ouderen blijft een aandachtspunt. De vaccinatiegraad bij ouderen voor tetanus, influenza en pneumokokken blijkt respectievelijk slechts 40, 60 en 30 % te zijn. Naast de klassieke reductie van de mortaliteit (67 %) en van de hospitalisatie voor pneumonie en influenza (50 %) is er bij vaccinatie tegen influenza eveneens een reductie van de cardio- en cerebrovasculaire morbiditeit (20 %) en van het aantal artsenbezoeken voor respiratoire aandoeningen bij COPD patiënten (11 %). Het vaccineren van het personeel in de gezondheidszorg en van kinderen voorkomt ernstige infecties en mortaliteit door influenza bij ouderen. Invasieve pneumokokkeninfecties worden door vaccinatie gereduceerd met 50 %. De introductie van het conjugaatvaccin bij jonge kinderen kan een bijkomende daling van de incidentie van invasieve pneumokokkeninfectie bij ouderen veroorzaken. Het nastreven van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij ouderen, kinderen en risico personen blijft prioritair.
Literatuur
go back to reference Pascual F B, McGinley EL, Zanardi LR,Cortese MM, Murphy TV. Tetanus Surveillance United States, 1998-2000. MMWR 2003;52 (SS03):1-8.PubMed Pascual F B, McGinley EL, Zanardi LR,Cortese MM, Murphy TV. Tetanus Surveillance United States, 1998-2000. MMWR 2003;52 (SS03):1-8.PubMed
go back to reference Peetermans WE, Schepens D. Tetanus – still a topic of present interest: a report of 27 cases from a Belgian referral hospital. J Intern Med 1996;239:249-252.CrossRefPubMed Peetermans WE, Schepens D. Tetanus – still a topic of present interest: a report of 27 cases from a Belgian referral hospital. J Intern Med 1996;239:249-252.CrossRefPubMed
go back to reference Sanford JP, Gilbert DN, Moellering RC, Sande MA. In The Sanford guide to antimicrobial therapy 2003-2004 p234 and p250. Sanford JP, Gilbert DN, Moellering RC, Sande MA. In The Sanford guide to antimicrobial therapy 2003-2004 p234 and p250.
go back to reference Gezondheidsraad. Immunisatie bij tetanus bij verwonding. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatienr 2003/10. Gezondheidsraad. Immunisatie bij tetanus bij verwonding. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatienr 2003/10.
go back to reference Hardy IR, Dittmann S, Sutter RW. Current situation and control strategies for resurgence of diphtheria in newly independent states of the former Soviet Union. Lancet. 1996;347:1739-44.CrossRefPubMed Hardy IR, Dittmann S, Sutter RW. Current situation and control strategies for resurgence of diphtheria in newly independent states of the former Soviet Union. Lancet. 1996;347:1739-44.CrossRefPubMed
go back to reference Govaert TM, Thijs CT, Masurel M, Sprenger MJ, Dinant GJ, Knottnerus JA. The efficacy of influenza vaccination in elderly individuals. JAMA 1994;272:1661-1665.CrossRefPubMed Govaert TM, Thijs CT, Masurel M, Sprenger MJ, Dinant GJ, Knottnerus JA. The efficacy of influenza vaccination in elderly individuals. JAMA 1994;272:1661-1665.CrossRefPubMed
go back to reference Gross PA, Hermogenes AW, Sacks HS, Lauw J, Levandowski RA. The efficacy of influenza vaccine in elderly persons. A meta-analysis and review of the literature. Ann Intern Med 1995;123:518-527.PubMed Gross PA, Hermogenes AW, Sacks HS, Lauw J, Levandowski RA. The efficacy of influenza vaccine in elderly persons. A meta-analysis and review of the literature. Ann Intern Med 1995;123:518-527.PubMed
go back to reference Vu T, Farish S, Jenkins S, Kelly H. A meta-analysis of effectiveness of influenza vaccine in persons aged 65 years and over living in the community. Vaccine 2002; 20:1831-1836.CrossRefPubMed Vu T, Farish S, Jenkins S, Kelly H. A meta-analysis of effectiveness of influenza vaccine in persons aged 65 years and over living in the community. Vaccine 2002; 20:1831-1836.CrossRefPubMed
go back to reference Nichol KL, Nordin J, Mullooly J, Lask R, Fillbrandt K, Iwane M. Influenza vaccination and reduction in hospitalisation for cardiac disease and stroke among the elderly. N Engl J Med 2003;348:1322-1332.CrossRefPubMed Nichol KL, Nordin J, Mullooly J, Lask R, Fillbrandt K, Iwane M. Influenza vaccination and reduction in hospitalisation for cardiac disease and stroke among the elderly. N Engl J Med 2003;348:1322-1332.CrossRefPubMed
go back to reference Nichol KL, Baken L, Nelson A. Relation between influenza vaccination and outpatient visits, hospitalisation, and mortality in elderly persons with chronic lung disease. Ann Intern Med 1999;130:397-403.PubMed Nichol KL, Baken L, Nelson A. Relation between influenza vaccination and outpatient visits, hospitalisation, and mortality in elderly persons with chronic lung disease. Ann Intern Med 1999;130:397-403.PubMed
go back to reference Banzhoff A, Nacci P, Podda A. A new MF59-adjuvated influenza vaccine enhances the immune response in the elderly with chronic diseases: results from an immunogenicity meta-analysis. Gerontology 2003;49:177-184CrossRefPubMed Banzhoff A, Nacci P, Podda A. A new MF59-adjuvated influenza vaccine enhances the immune response in the elderly with chronic diseases: results from an immunogenicity meta-analysis. Gerontology 2003;49:177-184CrossRefPubMed
go back to reference Beyer WE, Palache AM, de Jong JC, Osterhaus AD. Cold-adapted live influenza vaccine versus inactivated vaccine: systemic vaccine reactions, local and systemic antibody response, and vaccine efficacy. A meta-analysis. Vaccine 2002;20:1340-53.CrossRefPubMed Beyer WE, Palache AM, de Jong JC, Osterhaus AD. Cold-adapted live influenza vaccine versus inactivated vaccine: systemic vaccine reactions, local and systemic antibody response, and vaccine efficacy. A meta-analysis. Vaccine 2002;20:1340-53.CrossRefPubMed
go back to reference Stepanova L, Naykhin A, Kolmskog C, et al. The humoral response to live and inactivated influenza vaccines administered alone and in combination to young adults and elderly. Clin Virol 2002;24:193-201.CrossRef Stepanova L, Naykhin A, Kolmskog C, et al. The humoral response to live and inactivated influenza vaccines administered alone and in combination to young adults and elderly. Clin Virol 2002;24:193-201.CrossRef
go back to reference Treanor JJ, Betts RF. Evaluation of live, cold-adapted influenza A and B virus vaccines in elderly and high-risk subjects. Vaccine 1998;16:1756-60CrossRefPubMed Treanor JJ, Betts RF. Evaluation of live, cold-adapted influenza A and B virus vaccines in elderly and high-risk subjects. Vaccine 1998;16:1756-60CrossRefPubMed
go back to reference Arden N, Monto AS, Ohmit SE. Vaccine use and the risk of outbreaks in a sample of nursing homes during an influenza epidemic. Am J Publ Health 1995;85:399-401.CrossRef Arden N, Monto AS, Ohmit SE. Vaccine use and the risk of outbreaks in a sample of nursing homes during an influenza epidemic. Am J Publ Health 1995;85:399-401.CrossRef
go back to reference Carman WF, Elder AG, Wallace LA, et al. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in long-term care: a randomised controlled trial. Lancet 2000;355:93-97.CrossRefPubMed Carman WF, Elder AG, Wallace LA, et al. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in long-term care: a randomised controlled trial. Lancet 2000;355:93-97.CrossRefPubMed
go back to reference Reichert TA, Sugaya N, Fedson DS, Glezen WP, Simonsen L, Tashiro M. The Japanese experience with vaccinating schoolchildren against influenza. N Engl J Med 2001;344:889-96CrossRefPubMed Reichert TA, Sugaya N, Fedson DS, Glezen WP, Simonsen L, Tashiro M. The Japanese experience with vaccinating schoolchildren against influenza. N Engl J Med 2001;344:889-96CrossRefPubMed
go back to reference Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen influenza seizoen 1996-1997. Rijswijk: Gezondheidsraad, 1996; publicatienr 1996/13. Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen influenza seizoen 1996-1997. Rijswijk: Gezondheidsraad, 1996; publicatienr 1996/13.
go back to reference Cools HJM, Herngreen JJ, de Jong RE, Lichtenbelt MF, Rothbarth PH, van Essen GA, NVVA-Richtlijn: Influenzapreventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen; ISBN nr. 90 807332 3 7. http://nvva.artsennet.nl/ Cools HJM, Herngreen JJ, de Jong RE, Lichtenbelt MF, Rothbarth PH, van Essen GA, NVVA-Richtlijn: Influenzapreventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen; ISBN nr. 90 807332 3 7. http://​nvva.​artsennet.​nl/
go back to reference Plouffe JF, Breiman RR, Facklamm RR. Bacteremia with Streptococcus pneumoniae in adults: implications for therapy and prevention. JAMA 1996;275:194-198.CrossRefPubMed Plouffe JF, Breiman RR, Facklamm RR. Bacteremia with Streptococcus pneumoniae in adults: implications for therapy and prevention. JAMA 1996;275:194-198.CrossRefPubMed
go back to reference Flamaing J, Verhaegen J, Peetermans WE. Streptococcus pneumoniae bacteraemia in Belgium: differential characteristics in children and the elderly and implications for vaccine use. J Antimicrob Chemother 2002;50:43-50.CrossRefPubMed Flamaing J, Verhaegen J, Peetermans WE. Streptococcus pneumoniae bacteraemia in Belgium: differential characteristics in children and the elderly and implications for vaccine use. J Antimicrob Chemother 2002;50:43-50.CrossRefPubMed
go back to reference Dear K, Holden J, Andrews R, Tatham D. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. Dear K, Holden J, Andrews R, Tatham D. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
go back to reference Black S, Shinefield H, Fireman B, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California Kaiser Permanente Vaccine Study Center Group. Pediatr Infect Dis J 2000;19:187-195.CrossRefPubMed Black S, Shinefield H, Fireman B, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California Kaiser Permanente Vaccine Study Center Group. Pediatr Infect Dis J 2000;19:187-195.CrossRefPubMed
go back to reference Christenson B, Hedlund J, Lundbergh P, Örtqvist Å. Additive preventive effect of influenza and pneumococcal vaccines in elderly persons. Eur Respir J 2004;363-368. Christenson B, Hedlund J, Lundbergh P, Örtqvist Å. Additive preventive effect of influenza and pneumococcal vaccines in elderly persons. Eur Respir J 2004;363-368.
go back to reference Nichol KL. The additive benefits of influenza and pneumococcal vaccinations during influenza seasons among elderly persons with chronic lung disease. Vaccine 1999; 17: S91-S93CrossRefPubMed Nichol KL. The additive benefits of influenza and pneumococcal vaccinations during influenza seasons among elderly persons with chronic lung disease. Vaccine 1999; 17: S91-S93CrossRefPubMed
go back to reference Black SB, Shinefield HR, Ling S, et al. Effectiveness of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children younger than five years of age for prevention of pneumonia. Pediatr Infect Dis J 2002;21:810-815.CrossRefPubMed Black SB, Shinefield HR, Ling S, et al. Effectiveness of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children younger than five years of age for prevention of pneumonia. Pediatr Infect Dis J 2002;21:810-815.CrossRefPubMed
go back to reference Fireman B, Black SB, Shinefield HR, Lee J, Lewis E, Ray P. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. Pediatr Infect Dis J 2003;22:10-16.CrossRefPubMed Fireman B, Black SB, Shinefield HR, Lee J, Lewis E, Ray P. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. Pediatr Infect Dis J 2003;22:10-16.CrossRefPubMed
go back to reference Veenhoven R, Bogaert D, Uiterwaal C, et al. Effect of pneumococcal conjugate vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent otitis media: a randomised study. Lancet 2003;361:2189-2195CrossRefPubMed Veenhoven R, Bogaert D, Uiterwaal C, et al. Effect of pneumococcal conjugate vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent otitis media: a randomised study. Lancet 2003;361:2189-2195CrossRefPubMed
go back to reference Dagan R, Givon-Lavi N, Zamir O, Fraser D. Effect of a nonavalent conjugate vaccine on carriage of antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae in day-care centers. Pediatr Infect Dis J 2003;22:532-540.CrossRefPubMed Dagan R, Givon-Lavi N, Zamir O, Fraser D. Effect of a nonavalent conjugate vaccine on carriage of antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae in day-care centers. Pediatr Infect Dis J 2003;22:532-540.CrossRefPubMed
go back to reference Artz AS, Ershler WB, Longo DL. Pneumococcal vaccination and revaccination of older adults. Clin Microbiol Rev 2003;16:308-318.CrossRefPubMed Artz AS, Ershler WB, Longo DL. Pneumococcal vaccination and revaccination of older adults. Clin Microbiol Rev 2003;16:308-318.CrossRefPubMed
go back to reference Whitney CG, Farley MM, Hadler J, et al. Decline in invasive pneumococcal disease after the introduction of protein-polysaccharide conjugate vaccine. N Engl J Med 2003;348:1737-1746.CrossRefPubMed Whitney CG, Farley MM, Hadler J, et al. Decline in invasive pneumococcal disease after the introduction of protein-polysaccharide conjugate vaccine. N Engl J Med 2003;348:1737-1746.CrossRefPubMed
go back to reference Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen en risicogroepen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr 2003/10. Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen en risicogroepen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publicatie nr 2003/10.
Metagegevens
Titel
Vaccinaties en ouderen: een update
Praktijkgerichte geriatrische bijdrage
Auteurs
T. Carels
J. Flamaing
Publicatiedatum
01-10-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074740

Andere artikelen Uitgave 5/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2005 Naar de uitgave