Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2005

01-10-2005 | Artikel

Premorbide persoonlijkheid en agressief gedrag bij bewoners van een psychogeriatrisch verpleeghuis

Auteurs: C. Cahn, M. Allewijn, Dr. H. F. A. Diesfeldt

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 5/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit onderzoek is de samenhang tussen premorbide persoonlijkheidskenmerken en agressief gedrag bij bewoners van een psychogeriatrisch verpleeghuis onderzocht. Deelnemers aan het onderzoek waren de naaste verwanten van 39 bewoners van een psychogeriatrisch verpleeghuis. De bewoners werden geselecteerd met behulp van twee subschalen van de Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten (BOP): Agressief en hinderlijk gedrag, en Psychische invaliditeit. De bewoners werden ingedeeld in twee groepen: de ene groep vertoonde geen, de andere veel agressief gedrag. Zij waren echter vergelijkbaar qua psychische invaliditeit. Om de premorbide persoonlijkheidskenmerken vast te stellen werden de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP) en de Quick Big Five (QBF) gebruikt. Op geen van de premorbide persoonlijkheidskenmerken vonden we significante verschillen tussen beide groepen. Eerder onderzoek suggereerde dat premorbide emotionele labiliteit (neuroticisme) de kans op het ontwikkelen van agressief gedrag vergroot, maar dit verband werd hier niet gerepliceerd. Dit onderzoek biedt geen steun voor de hypothese dat agressief gedrag in het verpleeghuis kan worden verklaard vanuit premorbide persoonlijkheidseigenschappen.
Literatuur
go back to reference Patel V, Hope T. Agressive behaviour in elderly people with dementia: a review. International Journal of Geriatric Psychiatry 1993;8:457-472.CrossRef Patel V, Hope T. Agressive behaviour in elderly people with dementia: a review. International Journal of Geriatric Psychiatry 1993;8:457-472.CrossRef
go back to reference Cohen-Mansfield J. Nonpharmacologic interventions for inappropriate behaviors in dementia. American Journal of Geriatric Psychiatry 2001;9:361-381.PubMed Cohen-Mansfield J. Nonpharmacologic interventions for inappropriate behaviors in dementia. American Journal of Geriatric Psychiatry 2001;9:361-381.PubMed
go back to reference Volicer L, Hurley AC. Management of behavioral symptoms in progressive degenerative dementias. Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 2003;58A:837-845 Volicer L, Hurley AC. Management of behavioral symptoms in progressive degenerative dementias. Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 2003;58A:837-845
go back to reference Dröes RM. In beweging. Over psychosociale hulpverlening aan demente ouderen. Baarn: Intro, 1991 Dröes RM. In beweging. Over psychosociale hulpverlening aan demente ouderen. Baarn: Intro, 1991
go back to reference De Lange J. Omgaan met dementie. Utrecht: Trimbos-instituut, 2004. De Lange J. Omgaan met dementie. Utrecht: Trimbos-instituut, 2004.
go back to reference Kitwood T. Dementia reconsidered. The person comes first. Buckingham: Open University Press, 1997 Kitwood T. Dementia reconsidered. The person comes first. Buckingham: Open University Press, 1997
go back to reference Meins W, Frey A, Thiesemann R. Premorbid personality traits in Alzheimer's disease: do they predispose to noncognitive behavioral symptoms? International Psychogeriatrics 1998;10:369-378CrossRefPubMed Meins W, Frey A, Thiesemann R. Premorbid personality traits in Alzheimer's disease: do they predispose to noncognitive behavioral symptoms? International Psychogeriatrics 1998;10:369-378CrossRefPubMed
go back to reference Low LF, Brodaty H, Draper B. A study of premorbid personality and behavioural and psychological symptoms of dementia in nursing home residents. International Journal of Geriatric Psychiatry 2002;17:779-783.CrossRefPubMed Low LF, Brodaty H, Draper B. A study of premorbid personality and behavioural and psychological symptoms of dementia in nursing home residents. International Journal of Geriatric Psychiatry 2002;17:779-783.CrossRefPubMed
go back to reference Swearer JM, Hoople NE, Kane KJ, Drachman A. Predicting aberrant behavior in Alzheimer's disease. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 1996;9:162-170 Swearer JM, Hoople NE, Kane KJ, Drachman A. Predicting aberrant behavior in Alzheimer's disease. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 1996;9:162-170
go back to reference Brandt J, Campodonico JR, Rich JB, Baker L, Steele C, Ruff T, et al. Adjustment to residential placement in Alzheimer disease patients: does premorbid personality matter? International Journal of Geriatric Psychiatry 1998;13:509-515CrossRefPubMed Brandt J, Campodonico JR, Rich JB, Baker L, Steele C, Ruff T, et al. Adjustment to residential placement in Alzheimer disease patients: does premorbid personality matter? International Journal of Geriatric Psychiatry 1998;13:509-515CrossRefPubMed
go back to reference Holst G, Hallberg IR, Gustafson L. The relationship of vocally disruptive behavior and previous personality in severely demented institutionalized patients. Arch Psychiatric Nurs 1997;11:147-154CrossRef Holst G, Hallberg IR, Gustafson L. The relationship of vocally disruptive behavior and previous personality in severely demented institutionalized patients. Arch Psychiatric Nurs 1997;11:147-154CrossRef
go back to reference Van der Kam P, Mol F, Wimmers MFHG. Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1971 Van der Kam P, Mol F, Wimmers MFHG. Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Deventer: Van Loghum Slaterus, 1971
go back to reference Kline RB. Beyond significance testing. Washington DC: American Psychological Association, 2004.CrossRef Kline RB. Beyond significance testing. Washington DC: American Psychological Association, 2004.CrossRef
go back to reference Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Second edition. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988 Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Second edition. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988
go back to reference Barendse HPJ, Thissen AJC. Hetero-anamnestische persoonlijkheidsvragenlijst (HAP). Voorlopige versie II. Nijmegen, 2001. Barendse HPJ, Thissen AJC. Hetero-anamnestische persoonlijkheidsvragenlijst (HAP). Voorlopige versie II. Nijmegen, 2001.
go back to reference Goldberg LR. The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment 1992;4:26-42CrossRef Goldberg LR. The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment 1992;4:26-42CrossRef
Metagegevens
Titel
Premorbide persoonlijkheid en agressief gedrag bij bewoners van een psychogeriatrisch verpleeghuis
Auteurs
C. Cahn
M. Allewijn
Dr. H. F. A. Diesfeldt
Publicatiedatum
01-10-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 5/2005
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074738

Andere artikelen Uitgave 5/2005

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 5/2005 Naar de uitgave