Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2018

Uitgave 6/2018

Inhoudsopgave ( 11 Artikelen )

01-08-2018 | Redactioneel | Uitgave 6/2018

Naar aantrekkelijker vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde

Joost van der Gulden

31-08-2018 | Spectrum | Uitgave 6/2018

Met akkoorden muziek maken!?

Maria Jansen

31-08-2018 | Spectrum | Uitgave 6/2018

Op de stip

Hugo Backx

31-08-2018 | Spectrum | Uitgave 6/2018

De totstandkoming, borging en monitoring van het Energieakkoord

Esmee Smelt, Wimar Bolhuis

05-09-2018 | Spectrum | Uitgave 6/2018

Meer tijd voor de patiënt, voor zorg op de juiste plek

Paul van Rooij

05-09-2018 | Spectrum | Uitgave 6/2018

Naar een sectoroverstijgend Gezondheidsakkoord Limburg

Paulette Wauben-Penris, Paul Borm

12-09-2018 | Praktijk | Uitgave 6/2018

De JGZ-professional van de toekomst: van nazorg naar voorzorg

Vasanthi Iyer, Ingeborg Tönis, Dr. Jolanda Keijsers

03-07-2018 | Forum | Uitgave 6/2018

Een verzorgde lunch op de basisschool: wat kost dat en wat mag dat volgens ouders kosten?

S. C. Dijkstra, Frédérique C. Rongen, Ellen van Kleef, Jaap C. Seidell, Monique H. Vingerhoeds

30-08-2018 | Forum | Uitgave 6/2018

Nordic Implementation Conference ‘Joining the Forces of Implementation’

Marleen Wilschut, Barbara van der Linden, Pauline Goense, Madelon Rooseboom, Karlijn Stals, Jolanda Spoelstra

03-07-2018 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 6/2018

De meerwaarde van positieve gezondheid voor de gepercipieerde gezondheid

Dr. J. A. J. Dierx, Prof.dr. J. D. P. Kasper

03-07-2018 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 6/2018

Nudging ter bevordering van traplopen in een Amsterdamse wijk

Percepties van bewoners
Lea den Broeder, Luuk Mandemakers, Ewoud van der Lelij

Recente publicaties