Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2018
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 6/2018

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (11 Artikelen)

01-08-2018 | Redactioneel

Naar aantrekkelijker vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde
Joost van der Gulden

31-08-2018 | Spectrum

Met akkoorden muziek maken!?
Maria Jansen

31-08-2018 | Spectrum

Op de stip
Hugo Backx

31-08-2018 | Spectrum

De totstandkoming, borging en monitoring van het Energieakkoord
Esmee Smelt, Wimar Bolhuis

05-09-2018 | Spectrum

Meer tijd voor de patiënt, voor zorg op de juiste plek
Paul van Rooij

05-09-2018 | Spectrum

Naar een sectoroverstijgend Gezondheidsakkoord Limburg
Paulette Wauben-Penris, Paul Borm

12-09-2018 | Praktijk

De JGZ-professional van de toekomst: van nazorg naar voorzorg
Vasanthi Iyer, Ingeborg Tönis, Jolanda Keijsers

03-07-2018 | Forum

Een verzorgde lunch op de basisschool: wat kost dat en wat mag dat volgens ouders kosten?
S. C. Dijkstra, Frédérique C. Rongen, Ellen van Kleef, Jaap C. Seidell, Monique H. Vingerhoeds

30-08-2018 | Forum

Nordic Implementation Conference ‘Joining the Forces of Implementation’
Marleen Wilschut, Barbara van der Linden, Pauline Goense, Madelon Rooseboom, Karlijn Stals, Jolanda Spoelstra

03-07-2018 | Wetenschappelijk artikel

De meerwaarde van positieve gezondheid voor de gepercipieerde gezondheid
J. A. J. Dierx, J. D. P. Kasper

03-07-2018 | Wetenschappelijk artikel

Nudging ter bevordering van traplopen in een Amsterdamse wijk
Percepties van bewoners
Lea den Broeder, Luuk Mandemakers, Ewoud van der Lelij

Recente publicaties