Skip to main content
main-content
Top

15-09-2016 | Tandheelkunde | Nieuws

Project De mond niet vergeten!

Kwetsbare ouderen verliezen sluipenderwijs het vermogen te zorgen voor een goede mondhygiëne en slaan het tandartsbezoek steeds vaker over. Project De mond niet vergeten! wil hierin verandering brengen.

Mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, casemanangers en andere professionele begeleiders kennen de risico's van een slecht mondhygiëne onvoldoende. Zij grijpen zelden in en zijn vaak handelingsverlegen. Toch komt dit probleem veel voor. Anno 2014 hadden maar liefst 8 van de 10 ouderen die in een verpleeghuis werden opgenoemen een ongezonde mond. Dit probleem verdient meer aandacht.

Nieuw, driejarig project

De mond niet vergeten! is een nieuw, driejarig project dat als doel heeft adequate mondzorg te realiseren voor thuiswonende kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen. Over enkele jaren moet mondzorg voor deze groep gemeengoed zijn voor alle zorgverleners.

Technische,- en emotionele aspecten 

De mond niet vergeten! ontwikkelt daartoe helder en attractief voorlichtings- en scholingsmateriaal voor alle betrokken beroepsgroepen. Daarin is niet alleen aandacht voor het belang van goede mondverzorging en de technische aspecten, maar ook voor de emotionele aspecten. Bijvoorbeeld: hoe kun je hulp bij de dagelijkse mondverzorging plezierig laten verlopen?

Digitaal instrument voor individuele poetskaarten

Daarnaast ontwikkelt het project een instrument waarmee eerstelijnsmedewerkers, case managers en thuiszorgmedwerkers de mondgezondheid en de zorgbehoefte van hun kwetsbare, oudere patiënten kunnen screenen en hen makkelijk kunnen doorverwijzen. Voor mondzorgprofessionals wordt er een digitaal instrument voor individuele poetskaarten ontwikkeld, waarmee zij de gebitstoestand en de individuele poetsinstructies van patiënten in kaart kunnen brengen. Deze kaarten zijn printbaar.

Het project wordt door ZonMw gefinancierd en is geïnitieerd door SBT, ACTA, KNMT, IDE en de VU. Een goed initiatief, want mondzorg voor kwetsbare ouderen verdient alle aandacht.

Gerda Keizer voor TPO De Praktijk - vakblad voor praktijkondersteuning, jaargang 1 september 2016

Check hier of uw mondzorgpraktijk ouderenproof is (KNMT)>>

Gerelateerd

'Veel ouderen gaan niet meer naar tandarts'

Aanbevolen

01-02-2015 | Uitgave 1/2015

Kwetsbare ouderen (1)

Vanaf 2013 zal het aantal ouderen bij een in aantal relatief gelijkblijvende populatie versneld toenemen. Volgens het CBS zal het aantal 65+’ers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2040. Tot 2060 blijft het aantal s…


Aanbevolen

01-03-2015 | Redactioneel | Uitgave 2/2015

Kwetsbare ouderen (2)

Het aantal ouderen met natuurlijke dentitie, soms in combinatie met orale implantaten en/of geavanceerde prothetische constructies, neemt gestaag toe. De politiek is erop gericht ouderen, ook wanneer zij zorgafhankelijk worden, zo lang mogelijk thuis…


Aanbevolen

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Mondzorg voor kwetsbare ouderen: de situatie vanuit het perspectief van ouderen

Het aantal dentate kwetsbare ouderen met specifieke tandheelkundige noden en behoeften neemt snel toe. Daarnaast speelt het cliëntperspectief bij het vaststellen van de juiste zorg een steeds grotere rol. Door deze ontwikkelingen worden zowel aan de

Aanbevolen

1999 | wo | Boek

Geriatrische tandheelkunde

De problematiek van ouder worden en mondgezondheid

Dit boek behandelt de geriatrische tandheelkunde: het onderdeel van de tandheelkunde waarin het gaat om de preventie, de diagnostiek, de behandeling en de nazorg van orofaciale ziekten en problemen bij ouderen. Veroudering gaat gepaard met een steeds toenemende kwetsbaarheid op somatisch, psychisch en sociaal gebied.
Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.