Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tandartspraktijk 1/2015

01-02-2015

Kwetsbare ouderen (1)

De noodzaak van een individueel mondzorgplan

Auteurs: dr. Claar van der Maarel-Wierink, dr. Gert-Jan van Putten

Gepubliceerd in: Tandartspraktijk | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vanaf 2013 zal het aantal ouderen bij een in aantal relatief gelijkblijvende populatie versneld toenemen. Volgens het CBS zal het aantal 65+’ers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2040. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80+’ers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65+’ers, is naar schatting 26% van de bevolking 65+’er, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Ter vergelijking: in 2012 was het percentage 65+’ers nog 16%, waarvan 25% 80+ was.
Literatuur
1.
go back to reference Gobbens RJJ, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. Toward a conceptual definition of frail community dwelling older people 2010. Nurs Outlook 58(2): 76-86.CrossRefPubMed Gobbens RJJ, Luijkx KG, Wijnen-Sponselee MT, Schols JM. Toward a conceptual definition of frail community dwelling older people 2010. Nurs Outlook 58(2): 76-86.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Halfens RJG, Meijers JMM, Meesterberends E, Neyens JCL, Rondas ALM, Rijcken S, Wolters S, Schols JMGA. Rapportage Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2014. Maastricht: Maastricht University, oktober 2014. Halfens RJG, Meijers JMM, Meesterberends E, Neyens JCL, Rondas ALM, Rijcken S, Wolters S, Schols JMGA. Rapportage Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2014. Maastricht: Maastricht University, oktober 2014.
Metagegevens
Titel
Kwetsbare ouderen (1)
De noodzaak van een individueel mondzorgplan
Auteurs
dr. Claar van der Maarel-Wierink
dr. Gert-Jan van Putten
Publicatiedatum
01-02-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tandartspraktijk / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 0167-1685
Elektronisch ISSN: 1875-6808
DOI
https://doi.org/10.1007/s12496-015-0002-y

Andere artikelen Uitgave 1/2015

Tandartspraktijk 1/2015 Naar de uitgave

Product informatie*

Variolink Esthetic