Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2009 | supervisie

Supervisie houdt je scherp

Onderhoud en ontwikkeling voor gekwalificeerde maatschappelijk werkers

Auteur: Pieter Remmerswaal

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 6/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Supervisie is nuttig in elke fase van de beroepsontwikkeling van de maatschappelijk werker. Voor gekwalificeerde werkers spreken we van instellingssupervisie, als tegenhanger van opleidingssupervisie voor studenten maatschappelijk werk. In dit artikel gaat Pieter Remmerswaal, zelf supervisor, in op supervisie aan professionals. De expertise van supervisoren voor professionals die werken met ouders en gezinnen, krijgt daarbij extra aandacht.
Literatuur
go back to reference Cooper, A. (2006), ‘Oppervlakte- en diepteniveau in het Onderzoeksrapport Victoria Climbié’. In: Ouderschap & Ouderbegeleiding jg. 9, nr.1, pp. 54–67. Cooper, A. (2006), ‘Oppervlakte- en diepteniveau in het Onderzoeksrapport Victoria Climbié’. In: Ouderschap & Ouderbegeleiding jg. 9, nr.1, pp. 54–67.
go back to reference Jagt, N., T. Rombout en N. Leufkens (2006), Supervisie: praktisch gezien, kritisch bekeken. vierde druk, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jagt, N., T. Rombout en N. Leufkens (2006), Supervisie: praktisch gezien, kritisch bekeken. vierde druk, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Lakerveld, A. van (2002), ‘Supervisie aan ouderbegeleiders’. In: A. van Lakerveld en I. Tijmes (red.) Visies op supervisie. Soest: Uitgeverij Nelissen. Lakerveld, A. van (2002), ‘Supervisie aan ouderbegeleiders’. In: A. van Lakerveld en I. Tijmes (red.) Visies op supervisie. Soest: Uitgeverij Nelissen.
go back to reference Pas, A. van der (2009) Handboek Methodische Ouderbegeleiding 6. De interventiefase, Keuzes en kansen. Amsterdam: SWP. Pas, A. van der (2009) Handboek Methodische Ouderbegeleiding 6. De interventiefase, Keuzes en kansen. Amsterdam: SWP.
go back to reference Praag, H. van-van Asperen & Praag, Ph. van (1993), Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie. Amersfoort: Academische uitgeverij. Praag, H. van-van Asperen & Praag, Ph. van (1993), Handboek supervisie en intervisie in de psychotherapie. Amersfoort: Academische uitgeverij.
go back to reference Remmerswaal, P. (2000), ‘Begeleide intervisie’. In: Ouderschap & Ouderbegeleiding jg. 3, nr. 2, pp. 139–147. Remmerswaal, P. (2000), ‘Begeleide intervisie’. In: Ouderschap & Ouderbegeleiding jg. 3, nr. 2, pp. 139–147.
go back to reference Remmerswaal, P. en R. van de Sande (2005), ‘Pakken ze het wel goed op? Lacunes in cursussen thuisbehandeling voor psychiatrisch-kwetsbare jongeren.’ In: Ouderschap & Ouderbegeleiding jg. 8, nr. 3, pp. 214–223. Remmerswaal, P. en R. van de Sande (2005), ‘Pakken ze het wel goed op? Lacunes in cursussen thuisbehandeling voor psychiatrisch-kwetsbare jongeren.’ In: Ouderschap & Ouderbegeleiding jg. 8, nr. 3, pp. 214–223.
go back to reference Siegers, F. en D. Haan (1988), Handboek supervisie Alphen a/d Rijn/Brussel: Samsom. Siegers, F. en D. Haan (1988), Handboek supervisie Alphen a/d Rijn/Brussel: Samsom.
Metagegevens
Titel
Supervisie houdt je scherp
Onderhoud en ontwikkeling voor gekwalificeerde maatschappelijk werkers
Auteur
Pieter Remmerswaal
Publicatiedatum
01-12-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 6/2009
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03088218

Andere artikelen Uitgave 6/2009

Vakblad Sociaal Werk 6/2009 Naar de uitgave

boekwerk

Leerzaam

boekwerk

Ethiek

op onderzoek

Praat maar!