Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Structurele dissociatie

Auteur : Anniek Thoomes-Vreugdenhil

Gepubliceerd in: Behandeling van problematische gehechtheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de structurele dissociatie beschreven vanuit de gehechtheid. Nagegaan wordt van welke gehechtheidswijze er sprake is en welke dissociatieve stoornissen te onderscheiden zijn. Hoe is deze stoornis ontstaan? Het gaat hierbij om een summiere bespreking van deze problematiek, waarbij vooral is gekeken naar de mogelijkheid van behandelen met Differentiatietherapie, Fasetherapie en Basistherapie, naast de bestaande fasegerichte behandeling zoals die voor DIS-cliënten ontwikkeld is. Er wordt een voorbeeld gegeven en het proces van de behandeling wordt beschreven. In dat proces is gebruikgemaakt van de beschreven methoden en ook van EMDR. Dissociatie houdt in dat van trauma’s sprake is geweest. In H. 4 is nagegaan wat in het brein gebeurt bij trauma’s. De vraag wat in het hoofd gebeurt, kan ook gesteld worden bij dissociatie en daarbij is aandacht voor de trauma’s. Ik kom daar in dit hoofdstuk op terug.
Voetnoten
1
Dissociatie wordt hier vrij summier behandeld, voor een goede onderbouwing verwijs ik naar het boek van Onno van der Hart et al. (2010), Het belaagde zelf.
 
2
Ik ga op deze plek niet in op het gegeven dat in sommige culturen dit als bezetenheid aangemerkt wordt. Dat betekent niet dat dit gegeven niet belangrijk is, gezien de vele in Nederland wonende mensen met een andere culturele achtergrond.
 
3
Zie Handboek EMDR van De Jongh en Ten Broeke.
 
4
Deze therapievorm vraagt ervaring met zowel Fasetherapie als met DIS en heeft opleiding nodig.
 
5
De Nederlandstalige versie is de VBE: Vragenlijst Belastende Ervaringen.
 
6
Tijdens het schrijven is de oorlog in Oekraïne uitgebroken en komen in ons land veel vluchtelingen, ook veel kinderen met oorlogstrauma’s.
 
7
Zowel Silberg als Wieland gebruiken de DTD-indeling.
 
8
Psycho-educatiegesprekken worden geoefend in de cursus.
 
9
Met delen wordt bedoeld de opdeling van de persoonlijkheid elk met een eigen zelfbesef.
 
10
Het is opmerkelijk dat ze weinig woorden gebruikt. Dat kan komen door verschil in taal, de eerste vier jaar van Saars leven heeft ze een andere taal gehoord, ze sprak weinig. Wat zeker is dat ze het trauma uitbeeldt.
 
11
Kort wordt hier aangeduid wat er gebeurt in de sessies. Met nadruk wil ik stellen dat de behandeling van dissociatie een aparte opleiding vraagt. Net als EMDR aangeleerd moet worden, is dat ook het geval met de behandeling van dissociatie. In de cursus ‘Behandeling van Problematische Gehechtheid’ worden de verschijnselen genoemd en uitgelegd waar een psychotherapeut op moet letten.
 
12
Dit is gedaan op gevoel, vaker probeer ik of muziek kan helpen, bij Noor sloeg het erg goed aan.
 
Metagegevens
Titel
Structurele dissociatie
Auteur
Anniek Thoomes-Vreugdenhil
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2861-1_10