Skip to main content
Top

2014 | Boek

Stem

Handboek Stem–, Spraak– en Taalpathologie 3

Redacteuren: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 3 gaat over de feitelijke vorming van de stemgeving. Achtereenvolgens komen aan bod biofysische aspecten van stemgeluid en stembronmodellering; biomechanische aspecten van de stemvorming; functioneel en dysfunctioneel ademen in relatie met stemvorming; registers van de zangstem; ontwikkeling en veroudering van de stem; stem en persoonlijkheid; belasting en belastbaarheid van de stem.

Inhoudsopgave

Voorwerk
Biofysische aspecten van stemgeluid en stembronmodellering
december 1999
Samenvatting
Het spraakgeluid zoals dat op een zekere afstand van een spreker kan worden waargenomen door een luisteraar, of zoals dat kan worden geregistreerd met een microfoon, wordt gevormd door luchtdrukvariaties. Het betreft de luchtdrukvariaties die zich hebben voorgedaan bij de mondopening van de spreker en die zich als verstoringen in de atmosferische druk door de lucht hebben voortgeplant.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Biomechanische aspecten van de stemvorming
juni 2001
Samenvatting
Het stemapparaat bestaat uit drie onderdelen: de longen (actuator), de larynx (generator) en het aanzetstuk (resonator). In deze bijdrage worden de biomechanische aspecten van de stemvorming beschreven De anatomie hiervan wordt beschreven in A2.2.1 ‘Perifere anatomie: ademapparaat en bovenste luchtwegen’.Voor een beschrijving van de anatomie wordt daarom verwezen naar A2.2.1. A2.2.1 en deze bijdrage moeten dan ook als complementair beschouwd worden.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Functioneel en dysfunctioneel ademen in relatie met stemvorming
december 1999
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de rol van dysfunctioneel ademen bij stemstoornissen behandeld. Er worden drie globale functies van het ademen onderscheiden, waarin dysfunctie kan bestaan. Daarna komen de kenmerken van een functionele, ontspannen ademhaling aan de orde en manieren om de mate van ademdysfunctie vast te stellen.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Registers van de zangstem
december 1999
Samenvatting
Het fundamentele verschijnsel waarop het concept van registers van de zangstem is opgebouwd, is de tweedeling tussen twee verschillende patronen (modes) van trillen van de stemplooien: een ‘zwaardere’, vollere manier, die meer geschikt is voor de lagere tonen en een ‘lichtere’ vorm, die meer geschikt is voor hogere tonen. Deze twee van elkaar verschillende, maar in een bepaald frequentiegebied ook elkaar overlappende, trillingspatronen zijn bij vrijwel iedereen aanwezig, zowel bij mannen als vrouwen, ook in de spreekstem.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Ontwikkeling en veroudering van de stem
december 1999
Samenvatting
Niet alleen de stem evolueert gedurende de kinderjaren, ook de anatomie en de bouw van de stembanden is in het begin verschillend van de volgroeide larynx (Wind 1970; Hirano e.a., 1983; Aronson, 1985).
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Stem en persoonlijkheid
december 1999
Samenvatting
Personen die tot de kring van vrienden of kennissen behoren, kan men in de regel herkennen aan hun stem. Zoals iemand te herkennen is aan zijn gezicht of aan zijn manier van lopen, zo is aan de manier van spreken en aan de stem te horen wie het is. We lezen van het gelaat en de gelaatsuitdrukking af met wie we te doen hebben en in welke gemoedsstemming hij of zij verkeert, maar ook de stemkwaliteit licht ons daarover in, ook als we de persoon niet kunnen zien.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Belasting en belastbaarheid van de stem
maart 2000
Samenvatting
In het bedrijfsleven en de sportwereld wordt ergometrisch onderzoek gebruikt om de lichamelijke geschiktheid voor een bepaalde taak te bepalen en de lichamelijke belasting te meten van een bepaalde arbeid. Spreken vinden wij echter zo'n normale zaak dat wij ons niet eens realiseren dat vele uren (luid) praten (of zingen) een fysieke prestatie is.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie
Titel
Stem
Redacteuren
H.F.M. Peters
R. Bastiaanse
J. Van Borsel
P.H.O. Dejonckere
K. Jansonius-Schultheiss
Sj. Van der Meulen
B.J.E. Mondelaers
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0774-6
Print ISBN
978-90-368-0773-9
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0774-6