Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2006

01-12-2006 | Artikel

Sociale participatie van 55-64 jarigen: is de huidige generatie sociaal actiever dan de vorige?

Auteur: M. Broese van Groenou

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2006

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Nowadays people speak of the ‘new’ generation of young old who would be healthier and more socially active compared to the earlier generation. Using data from the Longitudinal Aging Study Amsterdam it was examined to what degree this is a realistic image. The study compared the social participation level of 55-64 year olds in 1992 and the same age group in 2002, and aimed to explain the differences from cohort differences in four determinants of participation: level of education, labour participation, health and partner status. Descriptive analyses showed that the younger cohort was more actively involved in voluntary organisations and participated more often in cultural and leisure activities compared to the older cohort. In addition, the younger cohort was more highly educated, yet reported more functional disabilities, and more often hold paid jobs compared to the older cohort. No cohort differences were found with respect to the proportion of married persons. Logistic regression analyses showed that the higher level of social participation of the younger cohort was mainly due to the higher level of education, but that this effect was reduced by the larger disability of the younger cohort. Job and partner status did not explain the cohort differences in social participation. It is concluded that the current young old are more socially active and higher educated than their predecessors. Their (somewhat) worse health status, however, asks for a more nuanced image of the ‘new’ young old.
Literatuur
go back to reference Cumming E, Henry WH. Growing old. The proces of disengagement. New York: Basic, 1962. Cumming E, Henry WH. Growing old. The proces of disengagement. New York: Basic, 1962.
go back to reference Breedveld K, De Klerk MMY, De Hart J. Ouderen en maatschappelijke inzet. Werkdocument RMO nr. 4. Den Haag: RMO, 2004. Breedveld K, De Klerk MMY, De Hart J. Ouderen en maatschappelijke inzet. Werkdocument RMO nr. 4. Den Haag: RMO, 2004.
go back to reference Evenhuis CHS. Deel I. Levensloopbewust beleid in de steigers. Analyse ten behoeve van een integrale beleidsvisie. In: Ministerie van SWZ, Verkenning Levensloop. Achtergronddeel: analyses van trends en knelpunten. Den Haag: Ministerie van SZW, 2002. Evenhuis CHS. Deel I. Levensloopbewust beleid in de steigers. Analyse ten behoeve van een integrale beleidsvisie. In: Ministerie van SWZ, Verkenning Levensloop. Achtergronddeel: analyses van trends en knelpunten. Den Haag: Ministerie van SZW, 2002.
go back to reference De Hart J, Devilee J. Participatie. In: SCP, De Sociale Staat van Nederland 2005. Den Haag: SCP, 2005:181-209. De Hart J, Devilee J. Participatie. In: SCP, De Sociale Staat van Nederland 2005. Den Haag: SCP, 2005:181-209.
go back to reference Lindeman E. Participatie in vrijwilligerswerk. Proefschrift, ICS, UU. Amsterdam: Thela Thesis, 1996. Lindeman E. Participatie in vrijwilligerswerk. Proefschrift, ICS, UU. Amsterdam: Thela Thesis, 1996.
go back to reference Wiggers JA. Een leven lang werken? Betaald en onbetaald werk van 55-plussers: ontwikkelingen en factoren. Proefschrift. Rotterdam: EUR, 2003. Wiggers JA. Een leven lang werken? Betaald en onbetaald werk van 55-plussers: ontwikkelingen en factoren. Proefschrift. Rotterdam: EUR, 2003.
go back to reference Bekkers R. Giving and Volunteering in the Netherlands. Sociological and psychological perspectives. Proefschrift, ICS, UU, Utrecht, 2004. Bekkers R. Giving and Volunteering in the Netherlands. Sociological and psychological perspectives. Proefschrift, ICS, UU, Utrecht, 2004.
go back to reference Herweijer L. Onderwijs en opleiding. In: A.de Boer, redactie. Rapportage Ouderen 2006. Den Haag: SCP, 2006:21-48. Herweijer L. Onderwijs en opleiding. In: A.de Boer, redactie. Rapportage Ouderen 2006. Den Haag: SCP, 2006:21-48.
go back to reference Agahi N, Parker MG. Are today’s older people more active than their predecessors? Participation in leisure-time activities in Sweden in 1992 and 2002. Ageing and Society 2005; 25:925-941.CrossRef Agahi N, Parker MG. Are today’s older people more active than their predecessors? Participation in leisure-time activities in Sweden in 1992 and 2002. Ageing and Society 2005; 25:925-941.CrossRef
go back to reference Lalive d’Epinay CJ, Maystre C, Bickel JF 2001. Aging and cohort changes in sports and physical training from the golden decades onward: A cohort study in Switzerland. Society and Leisure 2001;24:453-81. Lalive d’Epinay CJ, Maystre C, Bickel JF 2001. Aging and cohort changes in sports and physical training from the golden decades onward: A cohort study in Switzerland. Society and Leisure 2001;24:453-81.
go back to reference Hoeymans N, Picavet HSJ, Tijhuis MAR. Lichamelijk functioneren. Omvang van het probleem. Neemt het aantal mensen met lichamelijke beperkingen toe of af? Nationaal Kompas Volksgezondheid, www.nationaalkompas.nl. Bilthoven: RIVM. Hoeymans N, Picavet HSJ, Tijhuis MAR. Lichamelijk functioneren. Omvang van het probleem. Neemt het aantal mensen met lichamelijke beperkingen toe of af? Nationaal Kompas Volksgezondheid, www.​nationaalkompas.​nl. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Broese van Groenou MI, Deeg DJH. Veranderingen in sociale participatie. In: A.de Boer, redactie. Rapportage Ouderen 2006. Den Haag: SCP, 2006:215-237. Broese van Groenou MI, Deeg DJH. Veranderingen in sociale participatie. In: A.de Boer, redactie. Rapportage Ouderen 2006. Den Haag: SCP, 2006:215-237.
go back to reference Mendes de Leon CF. Social engagement and successful aging. Eur JAging, 2005;2:64-66.CrossRef Mendes de Leon CF. Social engagement and successful aging. Eur JAging, 2005;2:64-66.CrossRef
go back to reference Schuyt ThNM, Schuyt-Lucassen N, Knipscheer CPM. Sociale participatie van ouderen. Rijswijk: Ministerie van VWC, 1990. Schuyt ThNM, Schuyt-Lucassen N, Knipscheer CPM. Sociale participatie van ouderen. Rijswijk: Ministerie van VWC, 1990.
go back to reference Hoeymans N, Timmermans JM, De Klerk MMY, de Boer A, Deeg DJH, Poppelaars JL, Thissen F, Drooglever Fortuijn JC, De Hollander AEM. Gezond actief: de relatie tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie onder Nederlandse ouderen. RIVM rapport 270054001/2005. Bilthoven: RIVM, 2005. Hoeymans N, Timmermans JM, De Klerk MMY, de Boer A, Deeg DJH, Poppelaars JL, Thissen F, Drooglever Fortuijn JC, De Hollander AEM. Gezond actief: de relatie tussen ziekten, beperkingen en maatschappelijke participatie onder Nederlandse ouderen. RIVM rapport 270054001/2005. Bilthoven: RIVM, 2005.
go back to reference Ministerie van VWS. Nota Ouderenbeleid. Den Haag: VWS, 2005. Ministerie van VWS. Nota Ouderenbeleid. Den Haag: VWS, 2005.
go back to reference Timmermans JM, redactie. Rapportage ouderen 1993. Den Haag: SCP, 1993. Timmermans JM, redactie. Rapportage ouderen 1993. Den Haag: SCP, 1993.
go back to reference Kalmijn M., Broese van Groenou MI. Differential effects of divorce on social integration. Journal of Social and Personal Relationships, 2005;22:455-476.CrossRef Kalmijn M., Broese van Groenou MI. Differential effects of divorce on social integration. Journal of Social and Personal Relationships, 2005;22:455-476.CrossRef
go back to reference De Klerk MMY, Timmermans JM, redactie. Rapportage ouderen 1998. Den Haag: SCP, 1999. De Klerk MMY, Timmermans JM, redactie. Rapportage ouderen 1998. Den Haag: SCP, 1999.
go back to reference Bukov A, Maas I., Lampert T. Social participation in very old age: cross-sectional and longitudinal findings from BASE (Berling Aging Study). J Gerontol B Psychol Sci, 2002; 57: P510-517. Bukov A, Maas I., Lampert T. Social participation in very old age: cross-sectional and longitudinal findings from BASE (Berling Aging Study). J Gerontol B Psychol Sci, 2002; 57: P510-517.
go back to reference Bath P, Deeg DJH. Social engagement and health outcomes among older people: Introduction to a special section. Eur J Aging, 2005;2:24-30.CrossRef Bath P, Deeg DJH. Social engagement and health outcomes among older people: Introduction to a special section. Eur J Aging, 2005;2:24-30.CrossRef
go back to reference Deeg DJH, Knipscheer CPM, Van Tilburg W, editors. Autonomy and well-being in the aging population: Concepts and design of the Longitudinal Aging Study Amsterdam. NIG Trendstudies no. 7. Bunnik: NIG, 1993. Deeg DJH, Knipscheer CPM, Van Tilburg W, editors. Autonomy and well-being in the aging population: Concepts and design of the Longitudinal Aging Study Amsterdam. NIG Trendstudies no. 7. Bunnik: NIG, 1993.
go back to reference Deeg DJH, Van Tilburg TG, Smit JH, De Leeuw ED. Attrition in the Longitudinal Aging Study Amsterdam: The effect of differential inclusion in side studies. J Clin Epidemiol 2002;55:319-328.CrossRefPubMed Deeg DJH, Van Tilburg TG, Smit JH, De Leeuw ED. Attrition in the Longitudinal Aging Study Amsterdam: The effect of differential inclusion in side studies. J Clin Epidemiol 2002;55:319-328.CrossRefPubMed
go back to reference Visser M. Pluym SF, Van der Horst MHL, Poppelaars JL, Seidell JC, Deeg DJH. Leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders in 2002/2003 minder gezond dan in 1992/1993. Ned Tijdschr Geneeskunde, 2005;194:2973-8. Visser M. Pluym SF, Van der Horst MHL, Poppelaars JL, Seidell JC, Deeg DJH. Leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders in 2002/2003 minder gezond dan in 1992/1993. Ned Tijdschr Geneeskunde, 2005;194:2973-8.
go back to reference Soede A. De financiële positie. In A. de Boer, redactie. Rapportage Ouderen 2006. Den Haag: SCP, 2006: 82-108. Soede A. De financiële positie. In A. de Boer, redactie. Rapportage Ouderen 2006. Den Haag: SCP, 2006: 82-108.
go back to reference Van Tilburg TG. Modernization and gender differences in personal network size and loneliness: A cohort-analysis. Paper presentatie op het NVG-congres, Ede, 6 oktober 2006. Abstract in Tijdschr Gerontol Geriatr, 2006; 37:16. Van Tilburg TG. Modernization and gender differences in personal network size and loneliness: A cohort-analysis. Paper presentatie op het NVG-congres, Ede, 6 oktober 2006. Abstract in Tijdschr Gerontol Geriatr, 2006; 37:16.
go back to reference Broese van Groenou M. Een nieuwe generatie ouderen: Neemt sociale participatie toe? Onderzoeksvoorstel ten behoeve van vervangingssubsidie van NWO-MaGW (dossiernr. 400-05-715). Broese van Groenou M. Een nieuwe generatie ouderen: Neemt sociale participatie toe? Onderzoeksvoorstel ten behoeve van vervangingssubsidie van NWO-MaGW (dossiernr. 400-05-715).
Metagegevens
Titel
Sociale participatie van 55-64 jarigen: is de huidige generatie sociaal actiever dan de vorige?
Auteur
M. Broese van Groenou
Publicatiedatum
01-12-2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2006
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074810

Andere artikelen Uitgave 6/2006

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2006 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Boekbespreking

Boekbespreking