Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek als er ook sprake is van PTSS

‘In het donker zien ze je niet’

Auteur : Drs. Danielle Oprel

Gepubliceerd in: Casusboek schematherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Schematherapie is een bewezen effectieve therapievorm voor persoonlijkheidsstoornissen. Cliënten met deze diagnose hebben echter geregeld ook nog andere klachtgebieden of problemen waarvoor zij therapie krijgen. In dit hoofdstuk gaat het over de combinatie van persoonlijkheidsproblematiek met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Omdat persoonlijkheidsproblematiek zich per definitie uitstrekt over verschillende leefgebieden, kan deze de focale behandeling van PTSS bemoeilijken. De kans dat je als therapeut gaat dwalen is dan groot. Toch ontslaat een dergelijke situatie je niet van de verantwoordelijkheid om beredeneerd een gecombineerde behandeling aan te bieden. Maar hoe? In dit hoofdstuk staat beschreven hoe je stap voor stap met je cliënt een gecombineerde behandeling kunt vormgeven vanuit een schematherapeutisch kader.
Literatuur
go back to reference Voor de referenties van de vragenlijsten BDI-II-NL, SCL-90, SMI, YPI en YSQ en de standaardwerken van Van Genderen et al. en Young et al., zie het overzicht ‘Veelgebruikte vragenlijsten en referenties’ in de ‘Inleiding’. Voor de referenties van de vragenlijsten BDI-II-NL, SCL-90, SMI, YPI en YSQ en de standaardwerken van Van Genderen et al. en Young et al., zie het overzicht ‘Veelgebruikte vragenlijsten en referenties’ in de ‘Inleiding’.
go back to reference American Psychiatric Association (APA) (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5de ed.). Amsterdam: Boom. American Psychiatric Association (APA) (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5de ed.). Amsterdam: Boom.
go back to reference Arntz, A. (2012). Schema therapy for cluster C personality disorders. In M. van Vreeswijk, J. Broersen, M. Nadort (Red.), The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy. Theory, research, and practice. West Sussex: Wiley. Arntz, A. (2012). Schema therapy for cluster C personality disorders. In M. van Vreeswijk, J. Broersen, M. Nadort (Red.), The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy. Theory, research, and practice. West Sussex: Wiley.
go back to reference Bakker, F., & Schultz, H. (1983). In het donker (zien ze je niet) [Opgenomen door Kadanz]. Utrecht: eigen beheer. Bakker, F., & Schultz, H. (1983). In het donker (zien ze je niet) [Opgenomen door Kadanz]. Utrecht: eigen beheer.
go back to reference Boeschoten, M. A., Bakker, A., Jongedijk, R. A., Van Minnen, A., Elzinga, B. M., Rademaker, A. R., et al. (2014). Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 [Nederlandstalige versie]. Diemen: Arq Psychotrauma Expert Group. Boeschoten, M. A., Bakker, A., Jongedijk, R. A., Van Minnen, A., Elzinga, B. M., Rademaker, A. R., et al. (2014). Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 [Nederlandstalige versie]. Diemen: Arq Psychotrauma Expert Group.
go back to reference Colijn, S., Daansen, P, Baars, J., Vanearschot, G., & Boerwinkel, A. (2009). Psychotherapie als de richtijnen geen oplossing bieden. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels & W. Trijsburg (Red.), Leerboek psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom. Colijn, S., Daansen, P, Baars, J., Vanearschot, G., & Boerwinkel, A. (2009). Psychotherapie als de richtijnen geen oplossing bieden. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels & W. Trijsburg (Red.), Leerboek psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Friborg, O., Martinussen, M., Kaiser, S., Øvergård, K. T., & Rosenvinge, J. H. (2013). Comorbidity of personality disorders in anxiety disorders: A meta-analysis of 30 years of research. Journal of Affective Disorders, 145(2), 143–155.CrossRef Friborg, O., Martinussen, M., Kaiser, S., Øvergård, K. T., & Rosenvinge, J. H. (2013). Comorbidity of personality disorders in anxiety disorders: A meta-analysis of 30 years of research. Journal of Affective Disorders, 145(2), 143–155.CrossRef
go back to reference First, M. B. (2017). SCID-5-P: Interview. Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen. Amsterdam: Boom. First, M. B. (2017). SCID-5-P: Interview. Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen. Amsterdam: Boom.
go back to reference Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2013; 2e revisie; versie 1.0). Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2013; 2e revisie; versie 1.0). Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Oprel, D. A. C., Hoeboer, C. M., Schoorl, S., De Kleine, R. A., Cloitre, M., Wigard, I. G., et al. (2021). Effect of prolonged exposure, intensified prolonged exposure and STAIR+prolonged exposure in patients with PTSD related to childhood abuse: A randomized controlled trial. European Journal of Psychotraumatology, 12(1). https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1851511. Oprel, D. A. C., Hoeboer, C. M., Schoorl, S., De Kleine, R. A., Cloitre, M., Wigard, I. G., et al. (2021). Effect of prolonged exposure, intensified prolonged exposure and STAIR+prolonged exposure in patients with PTSD related to childhood abuse: A randomized controlled trial. European Journal of Psychotraumatology, 12(1). https://​doi.​org/​10.​1080/​20008198.​2020.​1851511.
go back to reference Van Minnen, A., & Arntz, A. (2017). Protocollaire behandeling van patiënten met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Imaginaire exposure en exposure in vivo. In G. Keijsers, A. van Minnen, M. Verbraak, K. Hoogduin & P. Emmelkamp (Red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Boom. Van Minnen, A., & Arntz, A. (2017). Protocollaire behandeling van patiënten met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Imaginaire exposure en exposure in vivo. In G. Keijsers, A. van Minnen, M. Verbraak, K. Hoogduin & P. Emmelkamp (Red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Boom.
go back to reference Van Minnen, A., De Kleine, R., & Hendriks, L. (2017). Richtlijnen bij moeizaam verlopende exposurebehandelingen van patiënten met PTSS. In G. Keijsers, A. van Minnen, M. Verbraak, K. Hoogduin & P. Emmelkamp (Red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Boom. Van Minnen, A., De Kleine, R., & Hendriks, L. (2017). Richtlijnen bij moeizaam verlopende exposurebehandelingen van patiënten met PTSS. In G. Keijsers, A. van Minnen, M. Verbraak, K. Hoogduin & P. Emmelkamp (Red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Amsterdam: Boom.
go back to reference Waller, G. (2014). Empirisch onderbouwde therapie en therapist drift. Tijdschrift voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, 3, 206–231. Waller, G. (2014). Empirisch onderbouwde therapie en therapist drift. Tijdschrift voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, 3, 206–231.
go back to reference Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen (2020). GGZ Zorgstandaarden. Utrecht: AKWA GGZ. Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen (2020). GGZ Zorgstandaarden. Utrecht: AKWA GGZ.
Metagegevens
Titel
Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek als er ook sprake is van PTSS
Auteur
Drs. Danielle Oprel
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2632-7_1