Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Samenwerken

Auteur: Guus Schrijvers

Gepubliceerd in: Leefstijlpsychiatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft samenwerking vanuit het perspectief van behandelaren bekeken vanuit het behandeldoel om mensen met psychiatrische aandoeningen meer en betere ondersteuning te bieden bij hun persoonlijke en maatschappelijke herstel, onder meer door leefstijlpsychiatrie, en in de gelegenheid te stellen om een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven te leiden. Deze beschrijving volgt het traject van een doorsneepatiënt: het voortraject en de verwijzing, diagnose en vaststelling van een behandeldoel door gezamenlijke besluitvorming met patiënten en hun familie en de eventuele transfer naar herstelzorg, die vooral binnen het sociaal domein en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dit hoofdstuk begint met de theoretische kaders van professionele samenwerking. Samenwerking van behandelaren met de besturen van hun instellingen of die met zorgverzekeraars en politici vallen buiten de reikwijdte van dit hoofdstuk, ook al zijn deze factoren een belangrijke randvoorwaarde voor professionele samenwerking.
Metagegevens
Titel
Samenwerken
Auteur
Guus Schrijvers
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2705-8_15