Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-06-2016 | Artikel | Uitgave 2/2016

Verslaving 2/2016

Rapid Assessment and Response

Opmaat voor wijkgerichte verslavingspreventie

Tijdschrift:
Verslaving > Uitgave 2/2016
Auteurs:
Cas Barendregt, Alice Hammink, Mira Hannink, Hans Dupont, Elske Wits

Samenvatting

Kwetsbare jongeren lopen een verhoogd risico om in de problemen te komen met middelengebruik. Reguliere instanties (zoals school en jongerenwerk) missen vaak de kennis en vaardigheden om risicovol middelengebruik tijdig te signaleren. In een pilotproject om verslavingspreventie dichter bij de buurt te brengen, is nagegaan wat de waarde is van de methodiek Rapid Assessment and Respons (RAR) om kwetsbare jongeren te bereiken. In vier buurten zijn tijdelijke wijkonderzoeksteams samengesteld, bestaande uit verslavingspreventiewerkers en een onderzoeker. Deze teams brengen bestaande wijkgegevens in kaart, identificeren en interviewen sleutelinformanten en vormen zich al doende een steeds nauwkeuriger beeld van de kwetsbare jongeren en hun middelengebruik. De resultaten worden vastgelegd in een wijkrapport. Samen met de belangrijkste stakeholders wordt op basis hiervan een plan van aanpak gemaakt. In drie van de vier buurten is outreachend preventiewerk gestart, om het plan uit te voeren. De pilots laten onder andere zien dat jongerenwerkers belangrijke samenwerkingspartners zijn, zowel wat betreft netwerkopbouw als het agenderen van middelengebruik onder jongeren. Jongerenwerkers waarderen de expertise en outreachende werkwijze van preventiewerkers. Een modelgetrouwe uitvoering van de RAR-methodiek levert betrouwbare gegevens op, maar blijkt arbeidsintensief te zijn. Daarom is een lichtere variant van de methodiek ontwikkeld.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Verslaving 2/2016 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel