Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 2/2016

17-12-2015 | Artikel

Prioriteiten voor het lokale ‘harm reduction’-beleid

Drugsgebruikers als sleutelfiguren

Auteurs: Prof. dr. Freya Vander Laenen, Drs. Louis Favril, Prof. dr. Tom Decorte

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 2/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

‘Harm reduction’-strategieën blijken effectief, zo leert internationaal onderzoek. Essentieel is dat een lokaal drugsbeleid, waar harm reduction een pijler van uitmaakt, is afgestemd op de lokale setting en de lokale behoeften. Bij de uitbouw van een drugsbeleid is het dan ook noodzakelijk om alle betrokken actoren een stem te geven. Deze insteek was het startpunt van deze studie, waarbij de lokale behoeften van zowel professionals als drugsgebruikers in kaart werden gebracht wat betreft harm reduction. De resultaten tonen aan dat de prioriteiten van beide groepen respondenten gelijkenissen vertonen, maar ook aanzienlijke verschillen. Dit bevestigt het belang om, binnen een ‘bottom-up’-aanpak, ook drugsgebruikers als sleutelfiguren te includeren in beleids- en praktijkgericht onderzoek.
Voetnoten
1
Het Drugbeleidsplan Stad Gent (2013–2018) heeft ‘gezondheidsbevordering van drugsgebruikers - harm reduction’ als een van de zeven speerpunten opgenomen. De overige speerpunten zijn: a sociale activering en arbeidsactivering drugsgebruikers, b bestrijding drugsoverlast, c aandacht voor dubbele diagnose, d alcoholbeleid, e veilig en gezond uitgaan, en f gerichte preventie/vroeginterventie/opvoedingsondersteuning bij minder bereikte groepen.
 
2
Treatment Assisted by DiAcetylMorphine (TADAM) was een pilotproject voor medisch gecontroleerde heroïneverstrekking dat tussen januari 2011 en september 2013 plaatsvond in Luik (Demaret et al. 2011, 2013).
 
3
Gebruiksruimtes kunnen we globaal onderverdelen in twee types. Specifieke gebruiksruimtes functioneren volledig op zichzelf en autonoom. Geïntegreerde gebruiksruimtes maken deel uit van een breder netwerk van voorzieningen; ze zijn vaak op dezelfde locatie als andere laagdrempelige drugshulpverleningscentra gevestigd (Havinga et al. 2012).
 
Literatuur
go back to reference Blanken, P., Vollemans, L., Verveen, J., Hendriks, V., & Adriaans, N. (1995). Perron Nul en de bezoekers die er kwamen. Het Rotterdams Drug Monitoring Systeem, 1994. Den Haag: IVO. Blanken, P., Vollemans, L., Verveen, J., Hendriks, V., & Adriaans, N. (1995). Perron Nul en de bezoekers die er kwamen. Het Rotterdams Drug Monitoring Systeem, 1994. Den Haag: IVO.
go back to reference Chorlton, E., Smith, I., & Jones, S. (2015). Understanding how people who use illicit drugs and alcohol experience relationships with psychiatric inpatient staff. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50, 51–58.CrossRefPubMed Chorlton, E., Smith, I., & Jones, S. (2015). Understanding how people who use illicit drugs and alcohol experience relationships with psychiatric inpatient staff. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50, 51–58.CrossRefPubMed
go back to reference Davies, R., Heslop, P., Onyett, S., & Soteriou, T. (2014). Effective support for those who are ‘hard to engage’: a qualitative user-led study. Journal of Mental Health, 23, 62–66.CrossRefPubMed Davies, R., Heslop, P., Onyett, S., & Soteriou, T. (2014). Effective support for those who are ‘hard to engage’: a qualitative user-led study. Journal of Mental Health, 23, 62–66.CrossRefPubMed
go back to reference Degenhardt, L., Mathers, B., Vickerman, P., Rhodes, T., Latkin, C., & Hickman, M. (2010). HIV prevention for people who inject drugs: Why individual, structural, and combination approaches are required. Lancet, 376, 285–301. Degenhardt, L., Mathers, B., Vickerman, P., Rhodes, T., Latkin, C., & Hickman, M. (2010). HIV prevention for people who inject drugs: Why individual, structural, and combination approaches are required. Lancet, 376, 285–301.
go back to reference De Maeyer, J., Dekkers, A., & Vanderplasschen, W. (2012). Kwaliteit van leven: ‘onder invloed’ van methadon. Verslaving, 8, 45–58.CrossRef De Maeyer, J., Dekkers, A., & Vanderplasschen, W. (2012). Kwaliteit van leven: ‘onder invloed’ van methadon. Verslaving, 8, 45–58.CrossRef
go back to reference De Maeyer, J., Nieuwenhuizen, C. van., Bongers, I. L., Broekaert, E., & Vanderplasschen, W. (2013). Profiles of quality of life in opiate-dependent individuals after starting methadone treatment: a latent class analysis. International Journal of Drug Policy, 24, 342–350.CrossRefPubMed De Maeyer, J., Nieuwenhuizen, C. van., Bongers, I. L., Broekaert, E., & Vanderplasschen, W. (2013). Profiles of quality of life in opiate-dependent individuals after starting methadone treatment: a latent class analysis. International Journal of Drug Policy, 24, 342–350.CrossRefPubMed
go back to reference Decorte, T., & Janssen, K. (2011). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Een lokale drugscene in beeld. Resultaten 2010. Antwerpen: SODA. Decorte, T., & Janssen, K. (2011). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor. Een lokale drugscene in beeld. Resultaten 2010. Antwerpen: SODA.
go back to reference Demaret, I., Herné, P., Lemaître, A., & Ansseau, M. (2011). Feasibility assessment of heroin-assisted treatment in Liège, Belgium. Acta Psychiatrica Belgica, 111, 3–8. Demaret, I., Herné, P., Lemaître, A., & Ansseau, M. (2011). Feasibility assessment of heroin-assisted treatment in Liège, Belgium. Acta Psychiatrica Belgica, 111, 3–8.
go back to reference Demaret, I., Litran, G., Magoga, C., Deblire, C., De Roubaix, J., Quertemont, E., Van Caillie, D., Dubois, N., Lemaître, A., & Ansseau, M. (2013). Project TADAM. Eindrapport 2007–2013. Liège: Université de Liège. Demaret, I., Litran, G., Magoga, C., Deblire, C., De Roubaix, J., Quertemont, E., Van Caillie, D., Dubois, N., Lemaître, A., & Ansseau, M. (2013). Project TADAM. Eindrapport 2007–2013. Liège: Université de Liège.
go back to reference EMCDDA. (2015). Drugs policy and the city in Europe. Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. EMCDDA. (2015). Drugs policy and the city in Europe. Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
go back to reference Farrelly, S., Brown, G., Rose, D., Doherty, E., Henderson, C., Birchwood, M., Marshall, M., Waheer, W., Szmukler, G., & Thornicroft, G. (2014). What service users with psychotic disorders want in a mental health crisis or relapse: Thematic analysis of joint crisis plans. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49, 1609–1617.CrossRefPubMedPubMedCentral Farrelly, S., Brown, G., Rose, D., Doherty, E., Henderson, C., Birchwood, M., Marshall, M., Waheer, W., Szmukler, G., & Thornicroft, G. (2014). What service users with psychotic disorders want in a mental health crisis or relapse: Thematic analysis of joint crisis plans. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49, 1609–1617.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Favril, L., Vander Laenen, F., & Decorte, T. (2015). Schadebeperkende maatregelen voor de stad Gent. Een onderzoek naar de lokale noden en prioriteiten. Antwerpen: Maklu. Favril, L., Vander Laenen, F., & Decorte, T. (2015). Schadebeperkende maatregelen voor de stad Gent. Een onderzoek naar de lokale noden en prioriteiten. Antwerpen: Maklu.
go back to reference Glasby, J., & Beresford, P. (2006). Who knows best? Evidence-based practice and the service user contribution. Critical Social Policy, 26, 268–284.CrossRef Glasby, J., & Beresford, P. (2006). Who knows best? Evidence-based practice and the service user contribution. Critical Social Policy, 26, 268–284.CrossRef
go back to reference Havinga, P., & Poel, A. van der. (2012). Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland (2003–2010). Verslaving, 8, 44–54.CrossRef Havinga, P., & Poel, A. van der. (2012). Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland (2003–2010). Verslaving, 8, 44–54.CrossRef
go back to reference IHRA. (2010). What is harm reduction? A position statement from the International Harm Reduction Association. Londen: International Harm Reduction Association. IHRA. (2010). What is harm reduction? A position statement from the International Harm Reduction Association. Londen: International Harm Reduction Association.
go back to reference Korf, D. J., & Steenhoven, P. van der (1994). Antenne 1993. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Jellinek. Korf, D. J., & Steenhoven, P. van der (1994). Antenne 1993. Trends in alcohol, tabak, drugs en gokken bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Jellinek.
go back to reference Krug, A., Hildebrand, M., & Sun, N. (2015). ‘We don’t need services. We have no problems’: Exploring the experiences of young people who inject drugs in accessing harm reduction services. Journal of the International AIDS Society, 18, 71–77.CrossRef Krug, A., Hildebrand, M., & Sun, N. (2015). ‘We don’t need services. We have no problems’: Exploring the experiences of young people who inject drugs in accessing harm reduction services. Journal of the International AIDS Society, 18, 71–77.CrossRef
go back to reference Lancaster, K., Ritter, A., & Stafford, J. (2013). Public opinion and drug policy in Australia: engaging the ‘affected community’. Drug and Alcohol Review, 32, 60–66.CrossRefPubMed Lancaster, K., Ritter, A., & Stafford, J. (2013). Public opinion and drug policy in Australia: engaging the ‘affected community’. Drug and Alcohol Review, 32, 60–66.CrossRefPubMed
go back to reference Lancaster, K., Sutherland, R., & Ritter, A. (2014). Examining the opinions of people who use drugs towards drug policy in Australia. Drugs: Education, Prevention and Policy, 21, 93–101. Lancaster, K., Sutherland, R., & Ritter, A. (2014). Examining the opinions of people who use drugs towards drug policy in Australia. Drugs: Education, Prevention and Policy, 21, 93–101.
go back to reference MacArthur, G. J., Minozzi, S., Martin, N., Vickerman, P., Deren, S., Bruneau, J., Degenhardt, L., & Hickman, M. (2012). Opiate substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs: systematic review and meta-analysis. BMJ, 345, e5945.CrossRefPubMedPubMedCentral MacArthur, G. J., Minozzi, S., Martin, N., Vickerman, P., Deren, S., Bruneau, J., Degenhardt, L., & Hickman, M. (2012). Opiate substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs: systematic review and meta-analysis. BMJ, 345, e5945.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Marlatt, G. A., & Witkiewitz, K. (2010). Update on harm-reduction policy and intervention research. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 591–606.CrossRefPubMed Marlatt, G. A., & Witkiewitz, K. (2010). Update on harm-reduction policy and intervention research. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 591–606.CrossRefPubMed
go back to reference McCann, E. J. (2008). Expertise, truth, and urban policy mobilities: Global circuits of knowledge in the development of Vancouver, Canada’s ‘four pillar’ drug strategy. Environment and Planning, 40, 885–904.CrossRef McCann, E. J. (2008). Expertise, truth, and urban policy mobilities: Global circuits of knowledge in the development of Vancouver, Canada’s ‘four pillar’ drug strategy. Environment and Planning, 40, 885–904.CrossRef
go back to reference Mheen, D. van de. (2000). De Rotterdamse drugsscene onder de loep. Resultaten van vijf jaar Drug Monitoring Systeem in Rotterdam. Rotterdam: IVO. Mheen, D. van de. (2000). De Rotterdamse drugsscene onder de loep. Resultaten van vijf jaar Drug Monitoring Systeem in Rotterdam. Rotterdam: IVO.
go back to reference Mortelmans, D. (2010). Het kwalitatief onderzoeksdesign. In Decorte, T., & Zaitch, D. (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (S. 75–118). Leuven: Acco. Mortelmans, D. (2010). Het kwalitatief onderzoeksdesign. In Decorte, T., & Zaitch, D. (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (S. 75–118). Leuven: Acco.
go back to reference Owczarzak, J., Dickson-Gomez, J., Convey, M., & Weeks, M. (2013). What is ‘support’ in supportive housing: client and service providers’ perspectives. Human Organization, 72, 254–262.CrossRefPubMedPubMedCentral Owczarzak, J., Dickson-Gomez, J., Convey, M., & Weeks, M. (2013). What is ‘support’ in supportive housing: client and service providers’ perspectives. Human Organization, 72, 254–262.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Palmateer, N., Kimber, J., Hickman, M., Hutchinson, S., Rhodes, T., & Goldberg, D. (2010). Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews. Addiction, 105, 844–859.CrossRefPubMed Palmateer, N., Kimber, J., Hickman, M., Hutchinson, S., Rhodes, T., & Goldberg, D. (2010). Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews. Addiction, 105, 844–859.CrossRefPubMed
go back to reference Parker, J., Jackson, L., Dykeman, M., Gahagan, J., & Karabanow, J. (2012). Access to harm reduction services in Atlantic Canada: implications for non-urban residents who inject drugs. Health and Place, 18, 152–162. Parker, J., Jackson, L., Dykeman, M., Gahagan, J., & Karabanow, J. (2012). Access to harm reduction services in Atlantic Canada: implications for non-urban residents who inject drugs. Health and Place, 18, 152–162.
go back to reference Ponsaers, P., De Ruyver, B., Lemaître, A., Macquet, C., Pieters, T., Vaerewyck, W., Fincoeur, B., & Vander Laenen, F. (2005). Drugoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten. Gent: Academia Press. Ponsaers, P., De Ruyver, B., Lemaître, A., Macquet, C., Pieters, T., Vaerewyck, W., Fincoeur, B., & Vander Laenen, F. (2005). Drugoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten. Gent: Academia Press.
go back to reference Ponsaers, P., De Ruyver, B., Lemaître, A., Macquet, C., Bucquoye, A., Surmont, T., & Simays, C. (2006). Monitor integraal lokaal drugbeleid. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid. Ponsaers, P., De Ruyver, B., Lemaître, A., Macquet, C., Bucquoye, A., Surmont, T., & Simays, C. (2006). Monitor integraal lokaal drugbeleid. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid.
go back to reference Potier, C., Laprévote, V., Dubois-Arber, F., Cottencin, O., & Rolland, B. (2014). Supervised injection services: what has been demonstrated? A systematic literature review. Drug and Alcohol Dependence, 145, 48–68.CrossRefPubMed Potier, C., Laprévote, V., Dubois-Arber, F., Cottencin, O., & Rolland, B. (2014). Supervised injection services: what has been demonstrated? A systematic literature review. Drug and Alcohol Dependence, 145, 48–68.CrossRefPubMed
go back to reference Pulford, J., Adams, P., & Sheridan, J. (2009). Client/clinician discrepancies in perceived problem improvement and the potential influence on dropout response. International Journal of Mental Health and Addiction, 7, 497–505.CrossRef Pulford, J., Adams, P., & Sheridan, J. (2009). Client/clinician discrepancies in perceived problem improvement and the potential influence on dropout response. International Journal of Mental Health and Addiction, 7, 497–505.CrossRef
go back to reference Rance, J., & Treloar, C. (2015). ‘We are people too’: Consumer participation and the potential transformation of therapeutic relations within drug treatment. International Journal of Drug Policy, 26, 30–36.CrossRefPubMed Rance, J., & Treloar, C. (2015). ‘We are people too’: Consumer participation and the potential transformation of therapeutic relations within drug treatment. International Journal of Drug Policy, 26, 30–36.CrossRefPubMed
go back to reference Rhodes, T., & Hedrich, D. (2010). Harm reduction: evidence, impacts and challenges. Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Rhodes, T., & Hedrich, D. (2010). Harm reduction: evidence, impacts and challenges. Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
go back to reference Ritter, A., & Cameron, J. (2006). A review of the efficacy and effectiveness of harm reduction strategies for alcohol, tobacco and illicit drugs. Drug and Alcohol Review, 25, 611–624.CrossRefPubMed Ritter, A., & Cameron, J. (2006). A review of the efficacy and effectiveness of harm reduction strategies for alcohol, tobacco and illicit drugs. Drug and Alcohol Review, 25, 611–624.CrossRefPubMed
go back to reference Roy, A. (2012). Avoiding the involvement overdose: drugs, race, ethnicity and participatory research practice. Critical Social Policy, 32, 636–654.CrossRef Roy, A. (2012). Avoiding the involvement overdose: drugs, race, ethnicity and participatory research practice. Critical Social Policy, 32, 636–654.CrossRef
go back to reference Smye, V., Browne, A. J., Varcoe, C., & Josewski, V. (2011). Harm reduction, methadone maintenance treatment and the root causes of health and social inequities: an intersectional lens in the Canadian context. Harm Reduction Journal, 8, 17.CrossRef Smye, V., Browne, A. J., Varcoe, C., & Josewski, V. (2011). Harm reduction, methadone maintenance treatment and the root causes of health and social inequities: an intersectional lens in the Canadian context. Harm Reduction Journal, 8, 17.CrossRef
go back to reference Strang, J., Babor, T., Caulkins, J., Fischer, B., Foxcroft, D., & Humphreys, K. (2012). Drug policy and the public good: evidence for effective interventions. Lancet, 379, 71–83.CrossRefPubMed Strang, J., Babor, T., Caulkins, J., Fischer, B., Foxcroft, D., & Humphreys, K. (2012). Drug policy and the public good: evidence for effective interventions. Lancet, 379, 71–83.CrossRefPubMed
go back to reference Strang, J., Groshkova, T., Uchtenhagen, A., Brink, W. van den., Haasen, C., Schechter, M. T., Lintzeris, N., Bell, J., Pirona, A., Oviedo-Joekes, E., Simon, R., & Metrebian, N. (2015). Heroin on trial: systematic review and meta-analysis of randomised trials of diamorphine-prescribing as treatment for refractory heroin addiction. British Journal of Psychiatry, 207, 5–14.CrossRefPubMed Strang, J., Groshkova, T., Uchtenhagen, A., Brink, W. van den., Haasen, C., Schechter, M. T., Lintzeris, N., Bell, J., Pirona, A., Oviedo-Joekes, E., Simon, R., & Metrebian, N. (2015). Heroin on trial: systematic review and meta-analysis of randomised trials of diamorphine-prescribing as treatment for refractory heroin addiction. British Journal of Psychiatry, 207, 5–14.CrossRefPubMed
go back to reference Strike, C., Jairam, J. A., Kolla, G., Millson, P., Shepherd, S., Fischer, B., Watson, T. M., & Bayoumi, A. M. (2014). Increasing public support for supervised injection facilities in Ontario, Canada. Addiction, 109, 946–953.CrossRefPubMed Strike, C., Jairam, J. A., Kolla, G., Millson, P., Shepherd, S., Fischer, B., Watson, T. M., & Bayoumi, A. M. (2014). Increasing public support for supervised injection facilities in Ontario, Canada. Addiction, 109, 946–953.CrossRefPubMed
go back to reference Sumnall, H., & Brotherhood, A. (2012). Social reintegration and employment: evidence and interventions for drug users in treatment. Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Sumnall, H., & Brotherhood, A. (2012). Social reintegration and employment: evidence and interventions for drug users in treatment. Luxembourg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
go back to reference Ti, L., Tzemis, D., & Buxton, J. A. (2012). Engaging people who use drugs in policy and program development: a review of the literature. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 7, 47.CrossRef Ti, L., Tzemis, D., & Buxton, J. A. (2012). Engaging people who use drugs in policy and program development: a review of the literature. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 7, 47.CrossRef
go back to reference Tieberghien, J. (2009). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor (ADAM). Verslaving, 5, 3–19.CrossRef Tieberghien, J. (2009). Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor (ADAM). Verslaving, 5, 3–19.CrossRef
go back to reference Tieberghien, J., & Decorte, T. (2009). Antwerp Drugs and Alcohol Monitor: a Belgian local drug scene in the picture. Drug and Alcohol Review, 28, 616–622.CrossRefPubMed Tieberghien, J., & Decorte, T. (2009). Antwerp Drugs and Alcohol Monitor: a Belgian local drug scene in the picture. Drug and Alcohol Review, 28, 616–622.CrossRefPubMed
go back to reference Trujols, J., Siñol, N., Iraurgi, I., Batlle, F., Guàrdia, J., & Pérez de los Cobos, J. (2011). Patient and clinician’s ratings of improvement in methadone-maintained patients: Differing perspectives? Harm Reduction Journal, 8, 23.CrossRefPubMedPubMedCentral Trujols, J., Siñol, N., Iraurgi, I., Batlle, F., Guàrdia, J., & Pérez de los Cobos, J. (2011). Patient and clinician’s ratings of improvement in methadone-maintained patients: Differing perspectives? Harm Reduction Journal, 8, 23.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Trujols, J., Iraurgi, I., Oviedo-Joekes, E., & Guardia-Olmos, J. (2014). A critical analysis of user satisfaction surveys in addiction services: opioid maintenance treatment as a representative case study. Patient Preference and Adherence, 8, 107–117.CrossRefPubMedPubMedCentral Trujols, J., Iraurgi, I., Oviedo-Joekes, E., & Guardia-Olmos, J. (2014). A critical analysis of user satisfaction surveys in addiction services: opioid maintenance treatment as a representative case study. Patient Preference and Adherence, 8, 107–117.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Vander Laenen, F. (2009). ‘I don’t trust you, you are going to tell.’ Adolescents with emotional and behavioural disorders participating in qualitative research. H Child: Care, Health and Development, 35, 323–329. Vander Laenen, F. (2009). ‘I don’t trust you, you are going to tell.’ Adolescents with emotional and behavioural disorders participating in qualitative research. H Child: Care, Health and Development, 35, 323–329.
go back to reference Vander Laenen, F. (2015). Not just another focus group: making the case for the nominal group technique in criminology. Crime Science, 4, 5.CrossRef Vander Laenen, F. (2015). Not just another focus group: making the case for the nominal group technique in criminology. Crime Science, 4, 5.CrossRef
go back to reference Vander Laenen, F., Vandam L., & Colman, C. (2010). Met velen aan de tafel: goede voorbeelden van een integraal en geïntegreerd drugbeleid. Verslaving, 6, 54–71.CrossRef Vander Laenen, F., Vandam L., & Colman, C. (2010). Met velen aan de tafel: goede voorbeelden van een integraal en geïntegreerd drugbeleid. Verslaving, 6, 54–71.CrossRef
go back to reference Vanderplasschen, W., Naert, J., Vander Laenen, F., & De Maeyer, J. (2015). Treatment satisfaction and quality of support in outpatient substitution treatment: opiate users’ experiences and perspectives. Drugs: Education, Prevention and Policy, 22, 272–280. Vanderplasschen, W., Naert, J., Vander Laenen, F., & De Maeyer, J. (2015). Treatment satisfaction and quality of support in outpatient substitution treatment: opiate users’ experiences and perspectives. Drugs: Education, Prevention and Policy, 22, 272–280.
go back to reference Vickerman, P., Martin, N., Turner, K., & Hickman, M. (2012). Can needle and syringe programmes and opiate substitution therapy achieve substantial reductions in HCV prevalence? Model projections for different epidemic settings. Addiction, 107, 1984–1995.CrossRefPubMed Vickerman, P., Martin, N., Turner, K., & Hickman, M. (2012). Can needle and syringe programmes and opiate substitution therapy achieve substantial reductions in HCV prevalence? Model projections for different epidemic settings. Addiction, 107, 1984–1995.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Prioriteiten voor het lokale ‘harm reduction’-beleid
Drugsgebruikers als sleutelfiguren
Auteurs
Prof. dr. Freya Vander Laenen
Drs. Louis Favril
Prof. dr. Tom Decorte
Publicatiedatum
17-12-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 2/2016
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-015-0047-5

Andere artikelen Uitgave 2/2016

Verslaving 2/2016 Naar de uitgave