Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Proeftuinen van herstel

Auteurs : Cas Barendregt, Elske Wits

Gepubliceerd in: Herstel binnen de verslavingszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft een onderzoeks- en ontwikkelproject dat is gericht op het bevorderen van herstel en herstelondersteunende zorg in de verslavingszorg. Vier proeftuinen van herstel zijn systematisch beschreven en de mensen die de proeftuinen draaiden, wisselden ervaringen uit in een ‘community of learners’ die ook een gemeenschappelijke ontwikkelagenda opstelde. De beschrijving laat zien dat de zichtbaarheid van de proeftuinen en de invloed op het herstelklimaat in hun organisaties beperkt is. Ook wordt duidelijk dat de proeftuinen afhankelijk zijn van de condities zoals gecreëerd door de moederorganisatie. Dit onderstreept de verantwoordelijkheid van de instelling om gunstige voorwaarden te (blijven) creëren om herstelprojecten - en breder: herstelgeoriënteerde zorg - te ontwikkelen. De gemeenschappelijke ontwikkelagenda pleit onder meer voor de creatie van platforms waarop herstelgeoriënteerde projecten elkaar kunnen ontmoeten en versterken, en om (ex-)cliënten een perspectief op betaald werk te bieden wanneer ze met professionals in herstelprojecten samenwerken.
Voetnoten
1
De door mensen ontwikkelde min of meer dwingende bureaucratische systemen en structuren op allerlei gebieden, in dit geval gezondheidszorg en verzorgingsstaat. Meestal gebruikt als tegenhanger van leefwereld (het privédomein).
 
Literatuur
go back to reference Abma, T.A. (2000). Onderhandelend evalueren. ‘Fourth generation evaluation’ van Egon Guba en Yvonna Lincoln. Klassieke Studies in de Bestuurskunde, 9, 393–403. Abma, T.A. (2000). Onderhandelend evalueren. ‘Fourth generation evaluation’ van Egon Guba en Yvonna Lincoln. Klassieke Studies in de Bestuurskunde, 9, 393–403.
go back to reference Abma, T.A. & Widdershoven, G.A.M. (2006). Responsieve methodologie. Den Haag: Lemma. Abma, T.A. & Widdershoven, G.A.M. (2006). Responsieve methodologie. Den Haag: Lemma.
go back to reference Barendregt, C., Wits, E., Haan, G. de, Schippers, R. & Duin, L. van (2013). Liggen we op koers? Herstelondersteunende verslavingszorg en inzet van ervaringskennis in vier praktijkvoorbeelden. Rotterdam: IVO. Barendregt, C., Wits, E., Haan, G. de, Schippers, R. & Duin, L. van (2013). Liggen we op koers? Herstelondersteunende verslavingszorg en inzet van ervaringskennis in vier praktijkvoorbeelden. Rotterdam: IVO.
go back to reference Battjes, G. (2010). Logerenden, een nieuwe doelgroep bij dakloosheidspreventie. Amsterdam: Arkin. Battjes, G. (2010). Logerenden, een nieuwe doelgroep bij dakloosheidspreventie. Amsterdam: Arkin.
go back to reference GGZ Nederland. (2013). Een visie op verslaving en verslavingszorg? Focus op preventie en herstel. Amersfoort: GGZ Nederland. GGZ Nederland. (2013). Een visie op verslaving en verslavingszorg? Focus op preventie en herstel. Amersfoort: GGZ Nederland.
go back to reference Het Zwarte Gat (2010). Handvest van Maastricht. Herstel als leidend principe in de verslavingszorg. Amersfoort: Het Zwarte Gat. Het Zwarte Gat (2010). Handvest van Maastricht. Herstel als leidend principe in de verslavingszorg. Amersfoort: Het Zwarte Gat.
go back to reference Stel, J. van der (2012). Focus op persoonlijk herstel bij psychische problemen. Den Haag: Boom Lemma. Stel, J. van der (2012). Focus op persoonlijk herstel bij psychische problemen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Stel, J. van der & Gool, R. van (2013). Resultaten scoren rond herstel: quickscan. Amersfoort: Resultaat Scoren. Stel, J. van der & Gool, R. van (2013). Resultaten scoren rond herstel: quickscan. Amersfoort: Resultaat Scoren.
Metagegevens
Titel
Proeftuinen van herstel
Auteurs
Cas Barendregt
Elske Wits
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0794-4_4