Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2010

01-09-2010 | Artikel

Problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie: een vergelijking tussen de beginfase en latere fasen in het ziekteproces

Auteurs: M. Zwaanswijk, A. P. A. van Beek, J. Peeters, J. Meerveld, A. L. Francke

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel gaat in op de vraag of mantelzorgers van mensen die korter dan één jaar verschijnselen van dementie hebben, verschillen van mantelzorgers van personen die deze verschijnselen al langere tijd vertonen. Hierbij wordt gekeken naar verschillen in ervaren problemen, het gebruik van ambulante vormen van professionele ondersteuning en de behoefte aan aanvullende professionele ondersteuning. De resultaten zijn gebaseerd op een vragenlijstonderzoek bij 1494 mantelzorgers. Bijna alle mantelzorgers ervaren problemen in de zorg voor hun naaste, ongeacht de fase van het dementieproces. Mantelzorgers hebben vooral moeite met veranderingen in het gedrag van hun naaste en zien op tegen opname van de persoon in een zorginstelling. Mantelzorgers van mensen die langere tijd (> 1 jaar) dementieverschijnselen vertonen, ervaren bovendien beperkingen in hun sociale netwerk. De meeste personen met dementie krijgen een vorm van professionele ondersteuning. Toch heeft de meerderheid van de mantelzorgers behoefte aan aanvullende professionele ondersteuning, vooral in de vorm van advies en informatie. Het is daarom niet wenselijk om de mogelijkheden tot ondersteuning van mensen met beginnende dementieverschijnselen en hun mantelzorgers te beperken. Gezien de behoefte aan aanvullende ondersteuning in de beginfase én latere fasen van dementie, moeten mensen met dementie en hun mantelzorgers gedurende het gehele ziekteproces ondersteund worden.
Literatuur
1.
go back to reference Andrieu S, Bocquet H, Joel A, et al. Changes in informal care over one year for elderly persons with Alzheimer's disease. J Nutr Health Aging 2005; 9: 121-126. Andrieu S, Bocquet H, Joel A, et al. Changes in informal care over one year for elderly persons with Alzheimer's disease. J Nutr Health Aging 2005; 9: 121-126.
2.
go back to reference Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002, publicatie nr. 2002/04. Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002, publicatie nr. 2002/04.
3.
go back to reference Mercken C. Mantelzorg en dementie: Een zorg op zich. Utrecht: NIZW, 2005. Mercken C. Mantelzorg en dementie: Een zorg op zich. Utrecht: NIZW, 2005.
4.
go back to reference De Boer A, Broese van Groenou M, Timmermans J (Red). Mantelzorg: Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009. De Boer A, Broese van Groenou M, Timmermans J (Red). Mantelzorg: Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
5.
go back to reference Peeters J, Francke A, Van Beek S, Meerveld J. Welke groepen mantelzorgers van mensen met dementie ervaren de meeste belasting? Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2007. Peeters J, Francke A, Van Beek S, Meerveld J. Welke groepen mantelzorgers van mensen met dementie ervaren de meeste belasting? Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2007.
6.
go back to reference Peeters J, Van Beek S, Francke A. Problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie: Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2007. Peeters J, Van Beek S, Francke A. Problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie: Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2007.
7.
go back to reference Bussemaker J. Zorg voor mensen met dementie. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008. Bussemaker J. Zorg voor mensen met dementie. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008.
8.
go back to reference Bussemaker J. Brief betreft veranderingen in de AWBZ in 2009. 17 december 2008. http://www.invoeringwmo.nl. Bussemaker J. Brief betreft veranderingen in de AWBZ in 2009. 17 december 2008. http://​www.​invoeringwmo.​nl.​
9.
go back to reference Perren S, Schmid R, Wettstein A. Caregivers’ adaptation to change: The impact of increasing impairment of persons suffering from dementia on their caregivers’ subjective well-being. Aging Ment Health 2006; 10: 539-548. Perren S, Schmid R, Wettstein A. Caregivers’ adaptation to change: The impact of increasing impairment of persons suffering from dementia on their caregivers’ subjective well-being. Aging Ment Health 2006; 10: 539-548.
10.
go back to reference Schoenmakers B, Buntinx F, De Lepeleire J, Ylieff M, Fontaine O. Mantelzorgers van dementerende bejaarden: Impact op het algemeen welzijn van de mantelzorger. Huisarts Nu 2002; 31: 296-302. Schoenmakers B, Buntinx F, De Lepeleire J, Ylieff M, Fontaine O. Mantelzorgers van dementerende bejaarden: Impact op het algemeen welzijn van de mantelzorger. Huisarts Nu 2002; 31: 296-302.
11.
go back to reference Wijeratne C. Review: Pathways to morbidity in carers of dementia sufferers. Int Psychogeriatrics 1997; 9: 69-79. Wijeratne C. Review: Pathways to morbidity in carers of dementia sufferers. Int Psychogeriatrics 1997; 9: 69-79.
12.
go back to reference Van der Poel K, Van Beek APA. Handleiding vragenlijst ‘Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie’. Utrecht/Bunnik: NIVEL/Alzheimer Nederland, 2007. Van der Poel K, Van Beek APA. Handleiding vragenlijst ‘Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie’. Utrecht/Bunnik: NIVEL/Alzheimer Nederland, 2007.
13.
go back to reference Peeters J, Spreeuwenberg P, Francke A, Van Beek S. Methodologische verantwoording. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2007. Peeters J, Spreeuwenberg P, Francke A, Van Beek S. Methodologische verantwoording. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2007.
14.
go back to reference Van Beek S, Peeters J, Francke A. Bruikbaarheid en toepasbaarheid van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2007. Van Beek S, Peeters J, Francke A. Bruikbaarheid en toepasbaarheid van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2007.
15.
go back to reference Van der Poel K, Van Beek APA. Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: Een vragenlijst. Utrecht: NIVEL, Alzheimer Nederland, 2006. Van der Poel K, Van Beek APA. Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie: Een vragenlijst. Utrecht: NIVEL, Alzheimer Nederland, 2006.
16.
go back to reference Van der Poel K, Van Beek APA. Ontwikkeling vragenlijst “Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie”. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2006. Van der Poel K, Van Beek APA. Ontwikkeling vragenlijst “Wensen en problemen van mantelzorgers van mensen met dementie”. www.nivel.nl. Utrecht: NIVEL, 2006.
17.
go back to reference Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. for Alzheimer’s Disease International. Global prevalence of dementia: A Delphi consensus study. Lancet 2005; 366: 2112-2117. Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. for Alzheimer’s Disease International. Global prevalence of dementia: A Delphi consensus study. Lancet 2005; 366: 2112-2117.
18.
go back to reference Bédard M, Molloy DW, Pedlar D, Level JA, Stones MJ. Associations between dysfunctional behaviors, gender, and burden in spousal caregivers of cognitively impaired older adults. Int Psychogeriatr 1997; 9: 277-290. Bédard M, Molloy DW, Pedlar D, Level JA, Stones MJ. Associations between dysfunctional behaviors, gender, and burden in spousal caregivers of cognitively impaired older adults. Int Psychogeriatr 1997; 9: 277-290.
19.
go back to reference Gaugler JE, Davey A, Pearlin LI, Zarit SH. Modeling caregiver adaptation over time: The longitudinal impact of behavior problems. Psychol Aging 2000; 15: 437-450. Gaugler JE, Davey A, Pearlin LI, Zarit SH. Modeling caregiver adaptation over time: The longitudinal impact of behavior problems. Psychol Aging 2000; 15: 437-450.
20.
go back to reference Hooker K, Bowman SR, Coehlo DP, et al. Behavioral change in persons with dementia: Relationships with mental and physical health of caregivers. J Gerontol: Psychol Sci 2002; 57B: P453-P460. Hooker K, Bowman SR, Coehlo DP, et al. Behavioral change in persons with dementia: Relationships with mental and physical health of caregivers. J Gerontol: Psychol Sci 2002; 57B: P453-P460.
21.
go back to reference Georges J, Jansen S, Jackson J, Meyrieux A, Sadowska A, Selmes M. Alzheimer’s disease in real life: The dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23:546-551. Georges J, Jansen S, Jackson J, Meyrieux A, Sadowska A, Selmes M. Alzheimer’s disease in real life: The dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23:546-551.
Metagegevens
Titel
Problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie: een vergelijking tussen de beginfase en latere fasen in het ziekteproces
Auteurs
M. Zwaanswijk
A. P. A. van Beek
J. Peeters
J. Meerveld
A. L. Francke
Publicatiedatum
01-09-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096203

Andere artikelen Uitgave 4/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2010 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen