Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2010

01-09-2010 | Artikel

Prevalentie en prognostisch belang van risicofactoren voor lange opnameduur onder ouderen bij ziekenhuisopname; een klinisch-empirische studie

Auteurs: T. J. E. M. Bakker, H. J. Duivenvoorden, J. van der Lee, J. W. M. Krulder, J. J. M. Driesen, M. W. Ribbe

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond Bij 35% van de oudere patiënten (>70 jaar) die in een algemeen ziekenhuis worden opgenomen is er sprake van toegenomen zelfzorgproblematiek ten gevolge van functieverlies vergeleken met die voor opname. Dit risico loopt op tot 65% bij negentigjarigen en ouder. De patiënten liggen ook langer in het ziekenhuis.
Doel van het onderzoek Om inzicht te verkrijgen in de prevalentie van tien klinisch relevante, patiëntgebonden risicofactoren voor lange opnameduur op 1e of 2e opnamedag in het ziekenhuis werd onder 158 ouderen, een onderzoek uitgevoerd. Vervolgens werd de voorspellende waarde van deze risicofactoren voor lange opnameduur geschat; als indicatieve maat voor complicaties. De tien klinisch relevante risicofactoren waren: gebruik van thuiszorg, vallen in de voorgeschiedenis, gebruik van > 4 medicijnen, gewichtsverlies, cognitief niveau en functioneren, zelfzorg, psychiatrische symptomen, gezondheidstoestand en kwaliteit van leven.
Resultaten De prevalentie van risicofactoren bij 60+ patiënten was hoog; bij 47,5% van de 60-plus patiënten was sprake van vier of meer risicofactoren voor een relatief lange opnameduur. Thuiszorg en globale cognitieve verslechtering bleken significante voorspellers van lange opnameduur. Tevens leken acute opname, gewichtsverlies, psychiatrische symptomen en subjectieve gezondheidstoestand van belang. De verklaarde variantie van het prognostisch model was relatief gering.
Conclusie De bevindingen in deze exploratieve-observationele studie lieten een hoge prevalentie zien van klinisch relevante, patiëntgebonden risicofactoren bij ouderen in een algemeen ziekenhuis. Enkele risicofactoren bleken prognostisch van belang voor lange opnameduur, hoewel de gevonden verklaarde variantie relatief gering is. Dit pleit voor diepgaander en breder onderzoek waarbij naast een uitgebreider aantal patiëntgebonden risicofactoren, andere factoren worden betrokken, zoals inhoudelijke en logistieke aspecten van het ziekenhuis en passende hersteltrajecten. Inzicht hierin maakt het mogelijk dat ouderen at-risk voor een langere opnameduur vroegtijdig worden opgespoord.
De literatuur en de resultaten van het huidige onderzoek pleiten voor het realiseren van vroegtijdige parallelle behandeling en zorg in ziekenhuizen en aansluitende hersteltrajecten.
Een wetenschappelijk onderzoek naar de (kosten-)effecten van een dergelijke aanpak is eind 2009 in het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam gestart.
Trefwoorden: ouderen, risicofactoren, lange ziekenhuisopname, prevalentie, prognostiek
Literatuur
1.
go back to reference Gezondheid en zorg in cijfers 2007. Centraal Bureau voor de Statistiek. Voorburg/Heerlen, 2007. Gezondheid en zorg in cijfers 2007. Centraal Bureau voor de Statistiek. Voorburg/Heerlen, 2007.
2.
go back to reference Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, Burant CJ, Landefeld CS. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerabiliy with age. J Am Geriat Soc. 2003; 51(4): 451-8. Covinsky KE, Palmer RM, Fortinsky RH, Counsell SR, Stewart AL, Kresevic D, Burant CJ, Landefeld CS. Loss of independence in activities of daily living in older adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerabiliy with age. J Am Geriat Soc. 2003; 51(4): 451-8.
3.
go back to reference Anpalahan M, Gibson SJ. Geriatric syndromes as predictors of adverse outcomes of hospitalization. Intern Med J. 2008; 38(1): 16-23. Anpalahan M, Gibson SJ. Geriatric syndromes as predictors of adverse outcomes of hospitalization. Intern Med J. 2008; 38(1): 16-23.
4.
go back to reference Hoogerduin JG, Schuurmans MJ, Duijnstee MS, de Rooij SE, Grypdonck MF. A systematic review of predictors and screening instruments to identify older hospitalized patients at risk for functional decline. J Clin Nurs. 2007 ; 16(1) : 46-57. Hoogerduin JG, Schuurmans MJ, Duijnstee MS, de Rooij SE, Grypdonck MF. A systematic review of predictors and screening instruments to identify older hospitalized patients at risk for functional decline. J Clin Nurs. 2007 ; 16(1) : 46-57.
5.
go back to reference Wu HY, Sahadevan S, Ding YY. Factors associated with functional decline of hospitalised older persons following discharge from an acute geriatric unt. Ann Acad Med Singapore. 2006; 35(1): 17-23. Wu HY, Sahadevan S, Ding YY. Factors associated with functional decline of hospitalised older persons following discharge from an acute geriatric unt. Ann Acad Med Singapore. 2006; 35(1): 17-23.
6.
go back to reference Saxena SK, Koh GC, Ng TP, Fong NP, Yong D. Determinants of lenght of stay during post-stroke rehabilitation in community hospitals. Singapore Med J. 2007; 48(5): 400-7. Saxena SK, Koh GC, Ng TP, Fong NP, Yong D. Determinants of lenght of stay during post-stroke rehabilitation in community hospitals. Singapore Med J. 2007; 48(5): 400-7.
7.
go back to reference Wee JY, Hopman WM. Stroke impairment predictors of discharge function, length of stay, and discharge destination in stroke rehabilitation. Am J Phys Med Rehabil. 2005; 84(8): 604-12. Wee JY, Hopman WM. Stroke impairment predictors of discharge function, length of stay, and discharge destination in stroke rehabilitation. Am J Phys Med Rehabil. 2005; 84(8): 604-12.
8.
go back to reference Zinnige en duurzame zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zoetermeer, 2006. Zinnige en duurzame zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zoetermeer, 2006.
9.
go back to reference Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/07. ISBN 978-90-5549-757-7 Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/07. ISBN 978-90-5549-757-7
10.
go back to reference Lang PO, Meyer N, Heitz D, Dramé M, Jovenin N, Ankri J,et al. Loss of independence in Katz’s ADL ability in connection with an acute hospitalization: early clinical markers in French older people. Eur J Epidemiol. 2007; 22(9): 621-30. Lang PO, Meyer N, Heitz D, Dramé M, Jovenin N, Ankri J,et al. Loss of independence in Katz’s ADL ability in connection with an acute hospitalization: early clinical markers in French older people. Eur J Epidemiol. 2007; 22(9): 621-30.
11.
go back to reference Page RL, Ruscin JM. The risk of adverse drug events and hospital-related morbidity and mortality among older adults with potentially inappropriate medication use. Am J Geriatr Pharmacother. 2006; 4(4): 297-305. Page RL, Ruscin JM. The risk of adverse drug events and hospital-related morbidity and mortality among older adults with potentially inappropriate medication use. Am J Geriatr Pharmacother. 2006; 4(4): 297-305.
12.
go back to reference Mecocci P, von Strauss E, Cherubini A, Ercolani S, Mariani E, Senin U et al. Cognitive impairment is the major risk factor for development of geriatric syndromes during hospitalization,. Results from the GIFA study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2005; 20(4): 262-9. Mecocci P, von Strauss E, Cherubini A, Ercolani S, Mariani E, Senin U et al. Cognitive impairment is the major risk factor for development of geriatric syndromes during hospitalization,. Results from the GIFA study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2005; 20(4): 262-9.
13.
go back to reference Aditva BS, Sharma JC, Allen SC, Vassallo M. Predictors of a nursing home placement from a non-acute geriatric hospital. Clin Rehabil. 2003; Vol 17(1): 108-13. Aditva BS, Sharma JC, Allen SC, Vassallo M. Predictors of a nursing home placement from a non-acute geriatric hospital. Clin Rehabil. 2003; Vol 17(1): 108-13.
14.
go back to reference Shugarman LR, Buttar A, Fries BE, Moore T, Blaum CS. Caregiver attitudes and hospitalization risk in Michigan residents receiving home- and community-based care. J Am Geriatr Soc. 2002; 50(6): 1079-85. Shugarman LR, Buttar A, Fries BE, Moore T, Blaum CS. Caregiver attitudes and hospitalization risk in Michigan residents receiving home- and community-based care. J Am Geriatr Soc. 2002; 50(6): 1079-85.
15.
go back to reference Rengo F, Acanfora D, Trojano L, Furgi G. Congestive heart failure in the elderly. Arch Gerontol Geriatr. 1996; 23(3): 201-23. Rengo F, Acanfora D, Trojano L, Furgi G. Congestive heart failure in the elderly. Arch Gerontol Geriatr. 1996; 23(3): 201-23.
16.
go back to reference Berkman B, Millar S, Holmes W, Bonander E. Predicting elderly cardiac patients at risk for readmission, Soc Work Health Care. 1991; 16(1): 21-38. Berkman B, Millar S, Holmes W, Bonander E. Predicting elderly cardiac patients at risk for readmission, Soc Work Health Care. 1991; 16(1): 21-38.
17.
go back to reference Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiat Res. 1975; 12: 189-98. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiat Res. 1975; 12: 189-98.
18.
go back to reference Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry. 1982; 139(9): 1136-39. Reisberg B, Ferris SH, de Leon MJ, Crook T. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. Am J Psychiatry. 1982; 139(9): 1136-39.
19.
go back to reference Haan R de, Limburg M, Schuling J, Broeshart J, Jonkers J, van Zuylen P. Clinimetric evaluation of the Barthel Index, a measure of limitations in dalily activities. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993; 137(18): 917-21. Haan R de, Limburg M, Schuling J, Broeshart J, Jonkers J, van Zuylen P. Clinimetric evaluation of the Barthel Index, a measure of limitations in dalily activities. Ned Tijdschr Geneeskd. 1993; 137(18): 917-21.
20.
go back to reference Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S. The neuropsychiatric Inventory, comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology. 1994; 44: 2308-14. Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosenberg-Thompson S. The neuropsychiatric Inventory, comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology. 1994; 44: 2308-14.
21.
go back to reference EuroQol - a new facility for measurement of health-related quality of life. EuroQol Group. Health Policy, 1990; 16: 199-208. EuroQol - a new facility for measurement of health-related quality of life. EuroQol Group. Health Policy, 1990; 16: 199-208.
22.
go back to reference Cohen J. et al. Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. (3rd ed.) Lawrence Erlbaum, Mahwah New Jersey,2003 Cohen J. et al. Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. (3rd ed.) Lawrence Erlbaum, Mahwah New Jersey,2003
23.
go back to reference Cohen J Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. (2nd ed.) Lawrence Erlbaum, Hilsdale New Jersey,1988. Cohen J Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. (2nd ed.) Lawrence Erlbaum, Hilsdale New Jersey,1988.
24.
go back to reference Verheul R, Herbrink M. The efficacy of various modalities of psychotherapy for personality disorders: A systematic review of the evidence and clinical recommendations, Int Rev Psychiatry. 2007; 19(1): 25-38. Verheul R, Herbrink M. The efficacy of various modalities of psychotherapy for personality disorders: A systematic review of the evidence and clinical recommendations, Int Rev Psychiatry. 2007; 19(1): 25-38.
25.
go back to reference Rooij SE de, Abu-Hanna A, Levi M, de Jonge E. Identification of high risk subgroups in very elderly intensive care unit patients. Crit Care. 2007; 11(2): R33. Rooij SE de, Abu-Hanna A, Levi M, de Jonge E. Identification of high risk subgroups in very elderly intensive care unit patients. Crit Care. 2007; 11(2): R33.
26.
go back to reference Rooij SE de, Govers A, Korevaar, JC, Abu-Hanna A, Levi M, de Jonge E. Short-term and long-term mortality in very elderly patients admitted to an intensive care unit. Intensive Care Med. 2006; 32(7): 1039-44. Rooij SE de, Govers A, Korevaar, JC, Abu-Hanna A, Levi M, de Jonge E. Short-term and long-term mortality in very elderly patients admitted to an intensive care unit. Intensive Care Med. 2006; 32(7): 1039-44.
27.
go back to reference Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, van der Lee J, Olde Rikkert M, Beekman ATF, Ribbe M. Integrative Psychotherapeutic nursing home programme to reduce multiple psychiatric symptoms and caregiver burden: a randomized controlled trial. (2010, submitted) Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, van der Lee J, Olde Rikkert M, Beekman ATF, Ribbe M. Integrative Psychotherapeutic nursing home programme to reduce multiple psychiatric symptoms and caregiver burden: a randomized controlled trial. (2010, submitted)
28.
go back to reference Logsdon RG, McCurry SM, Teri L. Evidence-based psychological treatments for disruptive behaviors in individuals with dementia. Psychol Aging. 2007; 22(1): 28-36. Logsdon RG, McCurry SM, Teri L. Evidence-based psychological treatments for disruptive behaviors in individuals with dementia. Psychol Aging. 2007; 22(1): 28-36.
29.
go back to reference Saltvedt I, Opdahl ES, Fayvers P, Kaasa S, Sletvold O. Reduced mortality in treating acutely sick, frail older patients in a geratric evaluation and management unit. A prospective randomized trial. J Am Ger Society. 2002; 50: 792-798. Saltvedt I, Opdahl ES, Fayvers P, Kaasa S, Sletvold O. Reduced mortality in treating acutely sick, frail older patients in a geratric evaluation and management unit. A prospective randomized trial. J Am Ger Society. 2002; 50: 792-798.
30.
go back to reference Burns R, Nichols LO, Martindale-Adams J, Graney MJ. Interdisciplinary geriatric primary care evaluation and management: two-year outcomes. J Am Ger Society. 2000; 48: 8-13. Burns R, Nichols LO, Martindale-Adams J, Graney MJ. Interdisciplinary geriatric primary care evaluation and management: two-year outcomes. J Am Ger Society. 2000; 48: 8-13.
Metagegevens
Titel
Prevalentie en prognostisch belang van risicofactoren voor lange opnameduur onder ouderen bij ziekenhuisopname; een klinisch-empirische studie
Auteurs
T. J. E. M. Bakker
H. J. Duivenvoorden
J. van der Lee
J. W. M. Krulder
J. J. M. Driesen
M. W. Ribbe
Publicatiedatum
01-09-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096205

Andere artikelen Uitgave 4/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2010 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen