Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

30. Persoonlijkheidsstoornissen in de somatische setting

Auteur : Mevrouw drs. Marike Lub

Gepubliceerd in: Handboek persoonlijkheidspathologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Al eeuwenlang houdt men zich bezig met de relatie tussen persoonlijkheid, psychische klachten, lichaamskenmerken en ziekten. De oude Grieken dachten dat veel psychische klachten bij vrouwen te verklaren waren door een wandelende baarmoeder en galsappen zouden een melancholische constitutie betekenen. Kretchmer dacht dat lichaamsbouw met een bepaalde persoonlijkheid te maken had: een leptosome bouw zou bijvoorbeeld te maken hebben met een melancholische inslag. Later werd gezocht naar een direct verband tussen een lichamelijke ziekte en persoonlijkheidskenmerken. Zo meende men dat mensen met multipele sclerose traag en persevererend zouden zijn. Mensen met epilepsie zouden gekenmerkt worden door kleverig en zeurderig gedrag, mensen met kanker zouden vooral introvert zijn en mensen met maagzweren zouden een gestoorde agressieregulatie hebben: zij zouden zichzelf als het ware opvreten. Verdergaand medisch en psychologisch onderzoek heeft veel van deze aannames weerlegd.
Literatuur
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (1994). Ned. vertaling G.A.S. Koster van Groos (1995). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. Lisse: Swets & Zeitlinger. APA (American Psychiatric Association). (1994). Ned. vertaling G.A.S. Koster van Groos (1995). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM−5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed). Amsterdam: Boom APA (American Psychiatric Association). (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM−5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed). Amsterdam: Boom
go back to reference Bakker, D. A., Fitch, M. I., Gray, R., Read, E., & Bennett, J. (2001). Patient-health care provider during chemo therapy: The perpectives of women with breast cancer. Patient, Education and Counseling, 43, 61–71.CrossRef Bakker, D. A., Fitch, M. I., Gray, R., Read, E., & Bennett, J. (2001). Patient-health care provider during chemo therapy: The perpectives of women with breast cancer. Patient, Education and Counseling, 43, 61–71.CrossRef
go back to reference Blanchard, E. B., Hickling, E. J., Barton, K. A., Taylor, A. E., Loos, W. R., & Jones-Alexander, J. (1996). One-year prospective follow-up of motor vehicle accident victims. Behavioral Research and Therapy, 34, 775–786.CrossRef Blanchard, E. B., Hickling, E. J., Barton, K. A., Taylor, A. E., Loos, W. R., & Jones-Alexander, J. (1996). One-year prospective follow-up of motor vehicle accident victims. Behavioral Research and Therapy, 34, 775–786.CrossRef
go back to reference Bolwby, J. (1985). Loss, sadness and depression (Bd. 3). New York: Penguin Group. Bolwby, J. (1985). Loss, sadness and depression (Bd. 3). New York: Penguin Group.
go back to reference Borst-Eilers, E. (1993). Geneeskunde op recept? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt tot bijzonder hoogleraar in het evaluatie-onderzoek van het klinisch handelen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Borst-Eilers, E. (1993). Geneeskunde op recept? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt tot bijzonder hoogleraar in het evaluatie-onderzoek van het klinisch handelen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Ciechanowski, P. S., Katon, W. J., Russo, J. E., & Walker, E. A. (2001). The patient-provider relationship, attachment theory and adherence in diabetes treatment. American Journal of Psychiatry, 158, 1.CrossRef Ciechanowski, P. S., Katon, W. J., Russo, J. E., & Walker, E. A. (2001). The patient-provider relationship, attachment theory and adherence in diabetes treatment. American Journal of Psychiatry, 158, 1.CrossRef
go back to reference Ehlers, A., Mayou, A., & Bryant, B. (1998). Psychological predictors of chronic posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents. Journal of Abnormal Psychology, 107(3), 508–519.CrossRef Ehlers, A., Mayou, A., & Bryant, B. (1998). Psychological predictors of chronic posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents. Journal of Abnormal Psychology, 107(3), 508–519.CrossRef
go back to reference Hay, L. L. (1987). Heal your body. Santa Monica (USA): Hay House. Hay, L. L. (1987). Heal your body. Santa Monica (USA): Hay House.
go back to reference Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. New York: The Guilford Press. Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. New York: The Guilford Press.
go back to reference Kabela, M., & van Luin, J. (1987). Rondom psychosomatiek, de mens is meer dan zijn ziekte. Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom Stafleu. Kabela, M., & van Luin, J. (1987). Rondom psychosomatiek, de mens is meer dan zijn ziekte. Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom Stafleu.
go back to reference Kaptein, A. A., Garssen, B., Dekker, J., van Marwijk, H. W. J., Schreurs, P. J. C., & Beundermans, R. (2000). Psychologie en geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Kaptein, A. A., Garssen, B., Dekker, J., van Marwijk, H. W. J., Schreurs, P. J. C., & Beundermans, R. (2000). Psychologie en geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Mayou, R., Bass, Ch., & Sharpe, M. (1995). Treatment of functional somatic symptoms. Oxford: Oxford University Press. Mayou, R., Bass, Ch., & Sharpe, M. (1995). Treatment of functional somatic symptoms. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Mickelson, K. D., Kessler, R. C., & Shaver, P. R. (1997). Adult attachment in a nationally representative sample. Journal of Personality and Social Psychology., 73, 1092–1106.CrossRef Mickelson, K. D., Kessler, R. C., & Shaver, P. R. (1997). Adult attachment in a nationally representative sample. Journal of Personality and Social Psychology., 73, 1092–1106.CrossRef
go back to reference Pedersen, S. S., & Denollet, J. (2003). Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: A review. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 10(4), 242–249.CrossRef Pedersen, S. S., & Denollet, J. (2003). Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: A review. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 10(4), 242–249.CrossRef
go back to reference Sanderman, R., & Ranchor, A. V. (1997). The predictor status of personality variables: Etiological significance and their role in the course of the disease. European Journal of Personality, 11, 359–382.CrossRef Sanderman, R., & Ranchor, A. V. (1997). The predictor status of personality variables: Etiological significance and their role in the course of the disease. European Journal of Personality, 11, 359–382.CrossRef
Metagegevens
Titel
Persoonlijkheidsstoornissen in de somatische setting
Auteur
Mevrouw drs. Marike Lub
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0931-3_30