Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 8 is gericht op de auditieve waarneming van spraak. Naast de ontwikkeling van het gehoororgaan, komt ook de relatie tussen spraakperceptie en spraakproductie aan bod.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Werking van het gehoororgaan

december 1997
Samenvatting
We bespreken nu eerst hoe een geluid uit de ons omringende lucht via het uitwendige oor en middenoor naar het binnenoor wordt geleid. Hierbij gebruiken we de term luchtgeleiding.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Het horen van geluiden, toonhoogte, timbre en verschillen

december 1997
Samenvatting
Het onderzoek naar het waarnemen van geluid is een onderdeel van de psychofysica. De belangrijkste psychofysische wetten zijn geformuleerd door Weber en Fechner.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Ontwikkeling van het gehoor

augustus 1999
Samenvatting
De ontwikkeling van het gehoor en in het bijzonder van de primaire gehoorfuncties speelt zich voor het overgrote deel af binnen de eerste levensjaren. Cognitieve aspecten van de gehoorfuncties die relevant zijn voor de verwerking van spraak alsmede voor de spraak–taal–ontwikkeling, ontwikkelen zich over een veel langere periode. Aantoonbaar is dat sommige van deze processen zelfs doorlopen tot een leeftijd van een jaar of twaalf tot vijftien.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Ontwikkeling van de gehoorfunctie in relatie tot spraak en taal

april 1998
Samenvatting
De ontwikkeling van het auditieve systeem begint ongeveer in de vijfde maand na de conceptie. In deze tijdfase is het perifeer sensorische systeem (middenoor en binnenoor) aangelegd en komt de myelinisatie van het neuraal auditieve systeem op gang.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

De relatie tussen spraakperceptie en spraakproductie

april 1998
Samenvatting
Het proces van leren spreken veronderstelt een relatie tussen spraakperceptie en spraakproductie. Deze relatie is onafwendbaar in de ontwikkeling van adequaat spraakgedrag.
H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie