Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 3/2018

01-03-2018 | Onderzoek

Participatiegedrag van cliënten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering: Vanuit het perspectief van verzekeringsartsen

Auteurs: Christiaan Sjobbema, Sijrike van der Mei, Bert Cornelius, Jac van der Klink, Sandra Brouwer

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is het inventariseren van standpunten en meningen van verzekeringsartsen over participatiegedrag van cliënten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en van factoren die zij associëren met inadequaat participatiegedrag. Daartoe hebben wij tijdens tien bijeenkomsten Onderlinge Toetsing aan in totaal 78 verzekeringsartsen die werken bij het UWV open vragen voorgelegd over (in) adequaat participatiegedrag. Een aantal thema’s die om nader onderzoek en verheldering vroegen, legden we in een latere discussiemeeting voor aan acht verzekeringsartsen. Uit de antwoorden van de verzekeringsartsen kwam een brede biopsychosociale, genuanceerde benadering van participatiegedrag naar voren binnen het raamwerk van de ICF. We concludeerden dat verzekeringsartsen participatiegedrag benaderen vanuit een breed biopsychosociaal perspectief. Daarmee samenhangend kunnen verzekeringsartsen participatiegedrag niet beoordelen vanuit algemeen toepasbare criteria. Verzekeringsartsen houden bij beoordeling van participatiegedrag rekening met de specifieke kenmerken en omstandigheden van de individuele cliënt. Het onderzoek is een eerste systematische inventarisatie van factoren die een rol kunnen spelen bij participatiegedrag, zoals dat beoordeeld wordt in de verzekeringsgeneeskundige praktijk. Er is aanvullend onderzoek nodig om dit complexe begrip beter te kunnen beoordelen en te hanteren in de praktijk.
Literatuur
1.
go back to reference World Health Organization (WHO). The Global Burden of Disease: 2004 update. Geneva: WHO; 2004. World Health Organization (WHO). The Global Burden of Disease: 2004 update. Geneva: WHO; 2004.
2.
go back to reference OECD. Sickness, disability and work: breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD countries. Paris: OECD Publishing; 2010. OECD. Sickness, disability and work: breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD countries. Paris: OECD Publishing; 2010.
3.
go back to reference World Health Organization (WHO). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: WHO; 2001. World Health Organization (WHO). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: WHO; 2001.
4.
go back to reference Wiegand NM, Belting J, Fekete C, et al. All talk, no action? The global diffusion and clinical implementation of the international classification of functioning, disability, and health. Am J Phys Med Rehabil. 2012; 91:550-560. Wiegand NM, Belting J, Fekete C, et al. All talk, no action? The global diffusion and clinical implementation of the international classification of functioning, disability, and health. Am J Phys Med Rehabil. 2012; 91:550-560.
5.
go back to reference NVVG. Insurance Medicine Protocols: Participatory Behaviour. (In Dutch: Verzekeringsgeneeskundige Protocollen: Participatiegedrag.) Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde; 2010. NVVG. Insurance Medicine Protocols: Participatory Behaviour. (In Dutch: Verzekeringsgeneeskundige Protocollen: Participatiegedrag.) Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde; 2010.
6.
go back to reference Boer WEL de, Hartnagel AA, Prins R, Reuling A. Herstelgedrag: theoretische en empirische invalshoeken. Amsterdam: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen; 1998. Boer WEL de, Hartnagel AA, Prins R, Reuling A. Herstelgedrag: theoretische en empirische invalshoeken. Amsterdam: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen; 1998.
7.
go back to reference Hennink M, Hutter I, Bailey A. Qualitative research methods. London: SAGE Publications Ltd; 2011. Hennink M, Hutter I, Bailey A. Qualitative research methods. London: SAGE Publications Ltd; 2011.
8.
go back to reference Heerkens Y, Engels J, Kuiper C, et al. The use of the ICF to describe work related factors influencing the health of employees. Disabil Rehabil. 2004;26:1060-1066. Heerkens Y, Engels J, Kuiper C, et al. The use of the ICF to describe work related factors influencing the health of employees. Disabil Rehabil. 2004;26:1060-1066.
9.
go back to reference Minis M, Heerkens Y, Engels J, et al. Classification of employment factors according to the International Classification of Functioning, Disability and Health in patients with neuromuscular diseases: a systematic review. Disabil Rehabil. 2009;31:2150-2163. Minis M, Heerkens Y, Engels J, et al. Classification of employment factors according to the International Classification of Functioning, Disability and Health in patients with neuromuscular diseases: a systematic review. Disabil Rehabil. 2009;31:2150-2163.
10.
go back to reference Nivel. Capaciteitsraming voor verzekeringsartsen 20122022/2028. Utrecht: Nivel; 2011. Nivel. Capaciteitsraming voor verzekeringsartsen 20122022/2028. Utrecht: Nivel; 2011.
Metagegevens
Titel
Participatiegedrag van cliënten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering: Vanuit het perspectief van verzekeringsartsen
Auteurs
Christiaan Sjobbema
Sijrike van der Mei
Bert Cornelius
Jac van der Klink
Sandra Brouwer
Publicatiedatum
01-03-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-018-0044-9

Andere artikelen Uitgave 3/2018

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 3/2018 Naar de uitgave

Van de verenigingen

Van de verenigingen