Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 3/2018

01-03-2018 | Richtlijnen

Een herziene richtlijn: Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie

Auteur: André Weel

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelterm voor uiteenlopende diagnosen. Je kunt deze globaal indelen in traumatisch- en niet-traumatisch letsel. Tot de laatste categorie behoren onder andere CVA’s, infecties, intoxicaties, hypoxie door een hartstilstand en hersentumoren. De richtlijn uit 2012 is in 2016 herzien. In de nieuwe versie ligt de nadruk minder op diagnostiek en behandeling, en veel meer op arbeidsparticipatie. De factor arbeid staat centraal. Daarmee volgen de ontwikkelaars het advies van de Gezondheidsraad uit 2005 om richtlijnen te gaan ontwikkelen zowel voor beoordeling als behandeling en begeleiding: zogenaamde 3B-richtlijnen. Deze richtlijn behandelt alleen de niet-progressieve aandoeningen. Progressieve hersenziekten als de ziekte van Parkinson, multiple sclerose en de ziekte van Alzheimer blijven buiten beschouwing. Laaggradige hersentumoren worden wel meegenomen.
Metagegevens
Titel
Een herziene richtlijn: Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie
Auteur
André Weel
Publicatiedatum
01-03-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-018-0048-5

Andere artikelen Uitgave 3/2018

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 3/2018 Naar de uitgave