Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1-2/2022

01-01-2021 | historie

Ontwikkelingen vanaf 1967

Oorsprong van de FML

Auteurs: Henny Mulders, Wim Otto

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1-2/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Sinds de invoering van de WAO in 1967 zijn de juridische kaders voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid sterk veranderd onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen1. In essentie zijn echter in de huidige sociaal-medische beoordeling van verdienvermogen, de destijds ontwikkelde werkwijze en instrumenten nog steeds herkenbaar. In deze bijdrage worden in het kort de oorsprong, ontwikkeling en aanpassingen van de gehanteerde methodieken geschetst. De beschrijving van de CBBS-methodiek kon beknopt worden gehouden, omdat een uitgebreide versie beschikbaar is van de hand van wijlen collega Eddy Cohen.2
Metagegevens
Titel
Ontwikkelingen vanaf 1967
Oorsprong van de FML
Auteurs
Henny Mulders
Wim Otto
Publicatiedatum
01-01-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1-2/2022
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-021-1453-8

Andere artikelen Uitgave 1-2/2022

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1-2/2022 Naar de uitgave

proefschriftbespreking

De invloed van verwachtingen

Platformnieuws

TBV uitgelezen?