Nederlands en burgerschap voor zorg en welzijn | mijn-bsl Skip to main content
Top

2009 | mbo helpende zorg en welzijn/niveau 2 | Boek

Nederlands en burgerschap voor zorg en welzijn

Niveau 2

Auteur: A. van de Wiel

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Altijd leren?
Samenvatting
Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden.
A. van de Wiel
2 Aan het werk
Samenvatting
Als je klaar bent met je opleiding wil je natuurlijk graag zo snel mogelijk aan de slag.
Voor het zoeken van een baan is zelfkennis nodig. Je moet dus goed weten welk soort werk bij je past.
Wanneer je weet wat je wilt, kun je vacatures zoeken in kranten, bij uitzendbureaus en op het internet. Ook kun je terecht bij het CWI. Dit is het Centrum voor Werk en Inkomen.
Natuurlijk kun je ook aan vrienden en familie of kennissen vragen te helpen bij het zoeken. Dit noem je netwerken.
A. van de Wiel
3 Wie beslist er over jou?
Samenvatting
Je kunt niet altijd zelf beslissen hoe hard je moet werken. De ene dag is het nou eenmaal drukker dan de andere. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan wat wel en niet mag. Zo staat in je contract hoeveel uren je behoort te werken. En de werkdruk mag wel hoog zijn, maar moet ook te overzien blijven.
A. van de Wiel
4 Een duidelijke boodschap
Samenvatting
Voor uw eigen bestwil worden al uw medische gegevens toegankelijk voor de huisarts, apotheker en specialist in het ziekenhuis. Zo weten ze van elkaar welke medicijnen ze u voor welke kwaal voorschrijven. Nu weten ze dat niet, en daardoor sterven jaarlijks zo’n 1200 mensen en komen er 19.000 in het ziekenhuis terecht. Dat alles kan voorkomen worden met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is de bedoeling dat dit ingevoerd gaat worden vanaf januari 2009. Alle huisartsen, apothekers en ziekenhuizen worden op één netwerk aangesloten waardoor ze gegevens
A. van de Wiel
5 Samen sterk
Samenvatting
Meer dan de helft van de bezoekers van de website van het tijdschrift Bijzijn vindt dat oudere collega’s niet alle diensten hoeven te draaien.
A. van de Wiel
6 Waar ligt jouw grens?
Samenvatting
In het Beroepscompetentieprofiel helpende staat precies beschreven wat er van jou als helpende wordt verwacht. Competentie is een ander woord voor bevoegdheid of deskundigheid. Een voorbeeld van zo’n competentie is je houden aan veiligheidsvoorschriften of grenzen stellen.
A. van de Wiel
7 Voorkomen is beter dan genezen!
Samenvatting
Per 1 april 2007 geldt een nieuwe Arbeidstijdenwet. Deze wet regelt o.a. hoe lang werknemers mogen werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd.
A. van de Wiel
Nawerk
Meer informatie
Titel
Nederlands en burgerschap voor zorg en welzijn
Auteur
A. van de Wiel
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7737-4
Print ISBN
978-90-313-6152-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7737-4