Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2015

01-05-2015 | Praktijk

Nait Soezen: Zichtbare Schakel-project voor wijkverpleegkundige zorg

Resultaten van een procesevaluatie en lessen voor de toekomst

Auteurs: Roel Bakker, J. Tuinstra, G.J. Dijkstra

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een wijkverpleegkundige, die – buiten de formele indicaties om – een substantiële hoeveelheid tijd toebemeten krijgt om generalistische taken uit te voeren en zitting heeft in het sociale team, biedt om verschillende redenen een duidelijke meerwaarde. Zo vormt zij een belangrijk aanspreekpunt voor de huisarts binnen de veelheid van wijkverpleegkundigen die vanuit verschillende thuiszorgorganisaties met vaak uiteenlopende bevoegdheden in het praktijkveld werkzaam zijn. Zij kan bovendien binnen het sociale team een schakelfunctie vervullen tussen welzijn en zorg. En omdat zij de ruimte heeft om zich op ‘de vraag achter de vraag’ te richten en niet vanuit indicaties hoeft te denken, kan haar inzet tot de-medicalisering en daarmee soms tot kostenbesparing leiden. Huisartsen signaleren een rendement in termen van afname van het aantal kortdurende opnames vanwege sociale indicaties. En verschillende professionals zien met name een toename van de mogelijkheden om op individueel niveau preventief te werken. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de procesevaluatie die Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) van november 2013 tot en met maart 2014 uitvoerde van één van de 96 landelijke ZonMw Zichtbare Schakel-projecten, 1 het Nait Soezen project in de stad Groningen en Hoogezand- Sappemeer. Dit project werd in 2011 uitgeroepen tot parelproject door ZonMw. 2 Nu, anderhalf jaar na de evaluatie van TGO, blijkt dit project een belangrijke voortrekkersfunctie te hebben bij het vormgeven van wijkverpleegkundige inzet volgens de prestatie ‘wijkgericht werken’ (Segment 1: S1, niet direct gekoppeld aan individuele zorgtrajecten) en de prestatie ‘verpleging en verzorging’ (Segment 2: S2, daar juist wel aan gekoppeld). 3
Voetnoten
1
Aandachtswijk is een term die stamt uit de kabinetsperiode Balkenende IV. In deze woongebieden werden extra investeringen gedaan gezien stapeling van sociale, fysieke en economische problemen die zich daar voordoen. Het is de bedoeling dat hierbij wordt samengewerkt met alle betreffende overheden en instanties.
 
2
Dit fonds wordt door het ministerie van VWS via de zorgverzekeraars ter beschikking gesteld ten behoeve van huisartsenzorg in achterstandsgebieden en aandachtswijken.
 
Literatuur
2.
go back to reference ZonMw. Parelbericht Nait Soezen moar doun. Den Haag: ZonMw, 24 september 2012. ZonMw. Parelbericht Nait Soezen moar doun. Den Haag: ZonMw, 24 september 2012.
3.
go back to reference Brief Staatssecretaris Van Rijn. Kenmerk: 703481-131432-CZ. Den Haag: Ministerie van VWS, 20 januari 2015. Brief Staatssecretaris Van Rijn. Kenmerk: 703481-131432-CZ. Den Haag: Ministerie van VWS, 20 januari 2015.
4.
go back to reference Brief Staatssecretaris Bussemaker. Kenmerk: DLZ/KZ-U-2902043. Den Haag: Ministerie van VWS, 23 december 2008. Brief Staatssecretaris Bussemaker. Kenmerk: DLZ/KZ-U-2902043. Den Haag: Ministerie van VWS, 23 december 2008.
5.
go back to reference ZonMw. Programmatekst Zichtbare Schakel. De Wijkverpleegkundige voor een Gezonde Buurt. Den Haag: ZonMW, 2009. ZonMw. Programmatekst Zichtbare Schakel. De Wijkverpleegkundige voor een Gezonde Buurt. Den Haag: ZonMW, 2009.
6.
go back to reference ZonMw. Zichtbare Schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt. Interne programma-evaluatie. Den Haag: ZonMW, 2014. ZonMw. Zichtbare Schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt. Interne programma-evaluatie. Den Haag: ZonMW, 2014.
7.
go back to reference Brief Minister Plasterk. Kabinetsstandpunt inzake Doe Democratie. Kenmerk: 2013-0000395433. Den Haag: Ministerie van BZK, 9 juli 2013. Brief Minister Plasterk. Kabinetsstandpunt inzake Doe Democratie. Kenmerk: 2013-0000395433. Den Haag: Ministerie van BZK, 9 juli 2013.
8.
go back to reference Bakker RH, Tuinstra J. ‘Nait Soezen maor doun’, verslag van een procesevaluatie van de Nait Soezen wijkverpleegkundige in Groningen en Hoogezand-Sappemeer. Groningen: Toegepast Gezondheidsonderzoek, UMCG, 2014. Bakker RH, Tuinstra J. ‘Nait Soezen maor doun’, verslag van een procesevaluatie van de Nait Soezen wijkverpleegkundige in Groningen en Hoogezand-Sappemeer. Groningen: Toegepast Gezondheidsonderzoek, UMCG, 2014.
9.
go back to reference Kamerbrief staatssecretaris van Rijn. Kenmerk: 188415-115983-Z. Den Haag: Ministerie van VWS, 4 maart 2014. Kamerbrief staatssecretaris van Rijn. Kenmerk: 188415-115983-Z. Den Haag: Ministerie van VWS, 4 maart 2014.
10.
go back to reference Gupta Strategists. Onderzoek 3-segmentenmodel verpleging en verzorging. Eindrapportage van een advies in opdracht van NZa. Ophemert: Gupta, 2014. Gupta Strategists. Onderzoek 3-segmentenmodel verpleging en verzorging. Eindrapportage van een advies in opdracht van NZa. Ophemert: Gupta, 2014.
11.
go back to reference Riemersma N. Verslag symposium ‘Nait Soezen moar doun’. Groningen: Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid en Toegepast Gezondheidsonderzoek, UMCG, 2014. Riemersma N. Verslag symposium ‘Nait Soezen moar doun’. Groningen: Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid en Toegepast Gezondheidsonderzoek, UMCG, 2014.
Metagegevens
Titel
Nait Soezen: Zichtbare Schakel-project voor wijkverpleegkundige zorg
Resultaten van een procesevaluatie en lessen voor de toekomst
Auteurs
Roel Bakker
J. Tuinstra
G.J. Dijkstra
Publicatiedatum
01-05-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2015
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-015-0069-8

Andere artikelen Uitgave 5/2015

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2015 Naar de uitgave