Skip to main content
main-content

Over dit boek

Mondzorg is een onderdeel van de individuele gezondheidszorg waarvan bijna iedereen met regelmaat gebruik maakt. Voor niet ingewijden is de wereld van de mondzorg evenwel moeilijk toegankelijk. Dit boek gaat over de structuur en het functioneren van de mondzorg. Aan de orde komen onder meer de organisatie van de mondzorg, de financiering, belangrijke wetgeving, toezicht, kwaliteitsborging en de doelmatigheid van de zorg.

De werking van het systeem van mondzorg in de praktijk krijgt veel aandacht. Hoe komt het dat zaken gelopen zijn zoals ze zijn? Wat kunnen wij leren van ervaringen uit het verleden? Dit boek analyseert actuele problemen in de mondzorg vanuit de invalshoek van verschillende partijen in het veld. Zo kan de lezer tot een beredeneerd en gefundeerd oordeel komen over de vraag hoe de mondzorg er in de toekomst uit zou moeten zien.

Inhoudsopgave

Voorwerk

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Mondzorg en de samenleving

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Ontwikkeling van ‘public health’

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Gezondheidszorgbeleid

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Ontwikkeling van de tandheelkundige zorgverlening

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Het veld van mondzorg

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Financiering en marktordening

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Ontwikkeling van de sociale zorgverzekering

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Zorgverzekeringswet en AWBZ

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Mondzorg in de zorgverzekering

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Mondzorg in de AWBZ

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12. Patiëntenwetten

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13. Andere wetgeving

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14. Kwaliteit van zorg

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Kwaliteitsborging in de mondzorg

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16. Toezicht

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17. Resultaten van mondzorg

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. Zorg in Europees perspectief

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19. Mondzorg in Europa

J. den Dekker

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

20. Mondzorg in de samenleving

J. den Dekker

Nawerk

Meer informatie