Skip to main content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Urologie 3/2014
Tijdschrift voor Urologie

Uitgave 3/2014

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (44 Artikelen)

01-05-2014 | Editorial

Editorial
Peter Mulders

01-05-2014 | Abstracts

1 Recidiefvrije overleving van patiënten met intermediair- en hoogrisico nietspierinvasieve blaastumoren behandeld met chemohyperthermie of BCG. Een gerandomiseerde fase II-studie
T.J.H. Arends, H. Arentsen, J. Falke, J.M. Lammers, A.G. van der Heijden, J.A. Witjes

01-05-2014 | Abstracts

2 Herstel van de urotheelbarrière bij blaaspijnsyndroom
B.B. Rozenberg, D.A.W. Janssen, C.F.J. Janssen, J.P.F.A. Heesakkers, J.A. Schalken

01-05-2014 | Abstracts

3 ‘Human Leukocyte Antigen’ klasse 1-expressie in peniscarcinoom en relatie met klinische parameters
R.S. Djajadiningrat, S. Horenblas, J. Sanders, J. de Jong, E.S. Jordanova

01-05-2014 | Abstracts

4 Beeldfusie van [18F]-fluoromethylcholine PET/CT en diffusiegewogen MRI voorspelt betrouwbaar de aanwezigheid van lymfekliermetastasen bij patiënten met primair prostaatcarcinoom
T.D. de Haan, J. Beukinga, P.L. Jager, M.F. Boomsma, M. van ’t Veer-ten Kate, B. Ladde, J. van Dalen, M.G. Steffens

01-05-2014 | Abstracts

5 MR-TRUS-fusiegeleide biopten bij klinische verdenking prostaatcarcinoom, gerelateerd aan de PI-RADS-score: een pilotstudie
J.S. Sipkens, H. Vergunst, J.P.A. van Basten, D.M. Somford

01-05-2014 | Abstracts

6 Resultaten van elektro-ejaculatie als methode voor fertiliteitspreservatie in puberale jongens met kanker
M.C. Adank, W. van Dorp, N.J. van Casteren, J.S.E. Laven, R. Pieters, M.M. van den Heuvel-Eibrink, M. Dinkelman-Smit

01-05-2014 | Abstracts

7 Kans op het vinden van zaadcellen met TESE bij mannen met een nietobstructieve azoöspermie
W.P.A. Boellaard, M. Dinkelman-Smit, G.W. van der Heijden, G.R. Dohle

01-05-2014 | Abstracts

8 De spermakwaliteit bij gevaccineerde mannen na bof-geassocieerde orchitis
M. Uijldert, A. Meissner, A.A. de Melker, M. van Wely, C. Swaan, M. van der Sande, F. van der Veen, S. Repping

01-05-2014 | Abstracts

9 Praktijkvariatie in de behandeling van LUTS/BPH
C.L. Kruydenberg, J.R. Spermon, J.J.H. Beck, P.L.M. Vijverberg, J.L.H.R. Bosch, H.H.E. van Melick

01-05-2014 | Abstracts

10 Patiëntenervaring tijdens cystoscopie; wordt de uroloog anders gewaardeerd dan a(n)ios?
E. Lesterhuis, A.H. de Vries, B.M. Schout, C. Wagner, H.J.R van der Horst

01-05-2014 | Abstracts

11 Routinematig stollingsstatus bepalen voorafgaand aan een nefrostomie: wat levert het ons op?
D.T. Boom, M.W. van de Kamp

01-05-2014 | Abstracts

12 De topicale behandeling van balanitis xerotica obliterans bij jongens tot 16 jaar
S.M.M. Lange, G.M.A. Beckers

01-05-2014 | Abstracts

13 Kans op carcinoma in situ van de testis in een cohort van 194 patiënten met nietobstructieve azoöspermie
W.P.A. Boellaard, P. Soekham, G.R. Dohle, H.J. Looijenga

01-05-2014 | Abstracts

14 Geslachtsaanpassende operatie (GAO) van vrouw-man (VM) transgenders zonder urethraverlenging. Functionele resultaten, patiënttevredenheid en seksueel functioneren
G. Pigot, A. Bellaart Spruyt, M.B. Bouman, S. Horvat, M. Buncamper, M. Mullender, B. Kreukels, E. Meuleman

01-05-2014 | Abstracts

15 Peniele temperatuurmeting als maat voor de functie van de autonome peniele innervatie bij mannen die een radicale prostatectomie ondergaan
B.C. Kortekaas, A.N. Vis, A.J. van der Veen, G.L.S. Pigot, E.J.H. Meuleman

01-05-2014 | Abstracts

16 Complicaties van psoas hitch ureter re-implantatie na intraoperatieve radiotherapie en resectie van locally advanced of recidief rectumcarcinoom
F. van den Heijkant, E. Vrijhof, H. Rutten

01-05-2014 | Abstracts

17 Nierfunctieverlies en nierfunctiegerelateerde re-interventies na urinedeviaties
F.C. Lely, P.J. van Leeuwen, R. Nooter, J. Blom

01-05-2014 | Abstracts

18 Variabiliteit van de bulbaire arterie: een anatomische dissectie studie
I. Perfors, L. de Kort, R. Bosch, R.L.A.W. Bleys

01-05-2014 | Abstracts

19 Seksuele functie bij jongvolwassen mannen na hypospadiecorrectie; evaluatie aan de hand van de Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction
I. Perfors, S. Rynja, R. Bosch, T. de Jong, L. de Kort

01-05-2014 | Abstracts

20 Eerste Nederlandse resultaten van de ATOMS male sling voor stress urineincontinentie (SUI)
M.L. Mensink, K. Everaert, E.J.H. Meuleman

01-05-2014 | Abstracts

21 Vergelijking van uitkomsten van primaire chirurgische behandeling versus herhaalde chirurgische behandeling van stressincontinentie bij vrouwen
M.J. van der Doelen, M.I.J. Withagen, M.E. Vierhout, J.P.F.A. Heesakkers

01-05-2014 | Abstracts

22 Nieuw in-vivo-progressiemodel voor castratieresistent prostaatcarcinoom
J.M. Moll, W.J. Teubel, C.M.A. de Ridder, G.W. Jenster, W.M. van Weerden

01-05-2014 | Abstracts

23 De correlatie van histologische beoordeling van prostaatbiopten tussen verwijzend patholoog en uropatholoog
H.H.M. Al-itejawi, L. Rozendaal, R.J.A. van Moorselaar, J.A. Nieuwenhuijzen, A.N. Vis

01-05-2014 | Abstracts

24 Laagpenetrante genetische prostaatkankermarkers bij erfelijk prostaatkanker: geen verschillen tussen erfelijk en sporadisch prostaatkanker
R.G.H.M. Cremers, T.E. Galesloot, K.K.H. Aben, I.M. van Oort, H.F.A. Vasen, S.H. Vermeulen, L.A.L.M. Kiemeney

01-05-2014 | Abstracts

25 De waarde van ultrasone hielbotmeting bij patiënten met prostaatcarcinoom en androgeendeprivatietherapie bij de opsporing van osteoporose
E. Hoenjet, E. Tromp, E.J. ter Borg, B. Eefting, H.H.E. van Melick

01-05-2014 | Abstracts

26 Lokalisatie van prostaatkanker met contrast dispersion beeldvorming
M. Mischi, M. Kuenen, H. Beerlage, J. de la Rosette, H. Wijkstra

01-05-2014 | Abstracts

27 Kruisresistentie tussen taxanen en de nieuwe hormonale middelen abiraterone en enzalutamide heeft potentiële implicaties voor de volgorde van behandeling van het gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom
R.J. van Soest, M.E. van Royen, E.S. de Morrée, J.M. Moll, W. Teubel, E.A.C. Wiemer, R.H.J. Mathijssen, W.M. Weerden, R. de Wit

01-05-2014 | Abstracts

28 Detectie van exosomen uit urine van mannen met prostaatkanker door middel van een gevoelige ELISA
C.A.M. van der Fels, D. Duijvesz, C.Y.L. Versluis, M.S. Van den Berg, C.H. Bangma, G. Jenster

01-05-2014 | Abstracts

29 De toegevoegde waarde van de PCA3-urinetest bij prostaatkankerscreening middels PSA bij mannen met een BRCAmutatie
R.G.H.M. Cremers, J. Ringelberg-Borsboom, H.F.A. Vasen, C.J. van Asperen, J.A. Schalken, G.W. Verhaegh, L.A.L.M. Kiemeney

01-05-2014 | Abstracts

30 De voorspellende waarde van snijvlakeigenschappen voor biochemische progressie drie jaar na RARP: locatie, lengte en focaliteit
E.R.P. Collette, M. Kliffen, M. Gan, R.P. Engel, D. van den Ouden, D.C.D. de Lange, O.S. Klaver

01-05-2014 | Abstracts

31 Cribriform groeipatroon in prostaatkanker met Gleason-score 7 is voorspellend voor metastase- en ziektespecifieke overleving
C.F. Kweldam, M.F. Wildhagen, E.W. Steyerberg, C.H. Bangma, T.H. van der Kwast, G.J.L.H. van Leenders

01-05-2014 | Abstracts

32 Mictieklachten na prostaatbrachytherapie: wat zijn de voorspellers voor urineretentie en TURP?
H.J.H.P. Broos, H.J.E.J. Vrijhof, R.J.A. van Moorselaar

01-05-2014 | Abstracts

33 CT-geleide biopsie van retroperitoneale laesies bij urologische maligniteiten: kan het de diagnostische pelviene lymfeklierdissectie vervangen?
M.E.M. van ’t Hof, P.J. van Leeuwen, F. Raat, S.H. de Vries, J.B.R. Rietbergen

01-05-2014 | Abstracts

34 Waarde van het multidisciplinair urooncologisch overleg voor de patiënt met een urologische maligniteit
L.K. Pellikaan, J.L.J. Vriesema, M.G.J. Brusse-Keizer, E.B. Cornel

01-05-2014 | Abstracts

35 Intravesicale cytokines/chemokines na gecombineerde chemohyperthermie voor niet-spierinvasieve blaastumoren
T.J.H. Arends, E. Oosterwijk, A.G. van der Heijden, J.A. Witjes

01-05-2014 | Abstracts

36 Primair urethracarcinoom: resultaat bij 36 patiënten
E. Rijgersberg, S. P. Stomps, W. Meinhardt

01-05-2014 | Abstracts

37 De recidiefpercentages na ‘radicale’ TURB voor niet-spierinvasief blaascarcinoom in ons academisch centrum
A. Alberts, J. Boormans

01-05-2014 | Abstracts

38 Een multicenter fase 1-studie naar de effectiviteit en veiligheid van TMX-101 0,2% en 0,4% voor niet-spierinvasieve blaastumoren
T.J.H. Arends, J.M. Lammers, J. Falke, E.B. Cornel, H. Vergunst, T.M. de Reijke, J.A. Witjes

01-05-2014 | Abstracts

39 Mutaties in PIK3CA en FGFR3 correleren met een gunstige prognose na radicale cystectomie voor het spierinvasief blaascarcinoom
F.C. Lely, T.C.M. Zuiverloon, J.L. Boormans, C. Abas, I. Lurkin, H. Roshani, E. Oomens, J. van der Hoeven, E. Boevé, E.C. Zwarthoff

01-05-2014 | Abstracts

40 Robotgeassisteerde radicale cystectomie (RARC) resulteert in lagere kosten en minder complicaties dan open radicale cystectomie (ORC)
P.J. Stelwagen, L. Roovers, G.A.H.J. Smits, P.C. Weijerman, M.R. van Balken, C.J. Wijburg

01-05-2014 | Abstracts

41 Analyse van 50 urachuscarcinomen
W. Meinhardt, A. Metha, V. Verwaal, H. Boot

01-05-2014 | Abstracts

42 Prevalentie en prognostische waarde van het humaan papillomavirus (HPV) in peniscarcinoom
R.S. Djajadiningrat, E.S. Jordanova, B.K. Kroon, J. de Jong, D. Pronk, P.J.F. Snijders, S. Horenblas, D.A.M. Heideman

01-05-2014 | Abstracts

43 De eerste 39 robotcystectomieingrepen van een ervaren robotoperateur: trends in perioperatieve parameters en complicaties
E.R.P. Collette, R.P. Engel, D.C.D. de Lange, D. van den Ouden, O.S. Klaver

Recente publicaties