Skip to main content
main-content
Top

02-04-2015 | Nieuws

Manueel therapeuten verdiepen zich in mensgerichte zorg

In de behandeling van patiënten door de manueel therapeut speelt het technische aspect een grote rol, maar ook de relatie en communicatie met die patiënten bepalen het behandelresultaat.

“It takes two to tango” is het motto dat de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) heeft meegegeven aan haar symposium van 11 april aanstaande. ‘Een terecht motto, stelt voorzitter van de congrescommissie Stefan Buikema, ‘want we willen met dit congres verder kijken dan alleen naar de technische aspecten van het werk van de manueel therapeut, gericht op functiestoornissen. De titel van het symposium – NeckSTep – slaat deels op dat technische aspect. Prof. dr Deborah Falla geeft hieraan invulling met haar lezing over sensomotorische controle bij langdurige nekklachten, maar ook op de aanvullende stap die we met deze dag zetten. We gaan ons verdiepen in mensgerichte zorg. Een uiterst actueel thema natuurlijk, denk maar aan de aandacht die het onderwerp shared decision making momenteel krijgt. Daarin gaat het erom niet top-down te vertellen wat goed is voor de patiënt en welk behandelplan daar dus uit voortvloeit, maar gaat het veel meer over in interactie met de patiënt tot een gezamenlijke beslissing komen over het behandelplan.’

‘Je kunt wel denken dat de patiënt gewoon de behandel- en leefstijladviezen opvolgt die je geeft, maar die komen niet per se overeen met wat de patiënt zelf voor ogen heeft’

Buikema vertelt verder: ‘De consument denkt mogelijk nog vooral dat wij als manueel therapeuten vooral gericht zijn op technische vaardigheden. Maar zelf weten we dat er ook andere aspecten zijn die een rol spelen in het resultaat van de behandeling, namelijk de relatie en de communicatie tussen de behandelaar en de patiënt. Tijdens het congres brengen we dit in beeld aan de hand van een filmpje over een reële behandelsituatie. Hierin zien we een patiënt bij de manueel therapeut die haar klacht presenteert en die ook al aangeeft wat ze denkt te moeten doen om die klacht te verhelpen. Dit laatste is iets waarmee je als manueel therapeut heel goed rekening moet houden. Want je kunt wel denken dat de patiënt gewoon de behandel- en leefstijladviezen opvolgt die je geeft, maar die komen niet per se overeen met wat de patiënt zelf voor ogen heeft. Stijn van Merendonk, trainer motivational interviewing, gaat daarom aan de hand van dit filmpje bespreken hoe je de patiënt op een uitnodigende manier ertoe kunt brengen dat die de intrinsieke motivatie ontwikkelt om de behandel- of leefstijladviezen op te volgen die tot de beste uitkomst leiden.’

 

Ook in andere lezingen zal worden ingegaan op de relationele aspecten in de behandeling. Ronald Kan spreekt onder de noemen “even wat recht zetten” over patient centered communication skills. Buikema: ‘Hij gaat in op wat je in taal uitdrukt en wat daarvan als lading bij de patiënt blijft hangen. Naast dit verbale aspect van communicatie komt de Engelse psycholoog en onderzoeker Sue Shea aan het woord over het nonverbale aspect. Haar specifieke aandachtsgebied is compassie in de therapeutische relatie: het vermogen om af te stemmen op de ander. Goed gebruikmaken van dit vermogen kan in belangrijke mate bijdragen aan het bereiken van een optimaal behandelresultaat.’

 

Het is de derde keer dat de NVMT een eendaags symposium  organiseert en opnieuw is de vereniging hierbij op zoek gegaan naar een locatie die aansluit bij de boodschap die ze wil overbrengen. ‘Dat is heel goed gelukt’, zegt Buikema, ‘want we houden het congres in Corpus in Leiden, het museum dat een rondreis biedt door het menselijk lichaam. En we hebben de congresdag natuurlijk zo opgebouwd dat er in de pauze tijd is voor een tour door het museum. Op dit moment zitten we al aan 350 inschrijvingen, maar we weten van eerdere jaren dat dit aantal in de week voor het symposium nog fors oploopt.’

 

Inschrijven kan via www.nvmt.nl.

Tip

Symposium Lage rugpijn op 22 mei 2015

Accreditatie | 5 punten voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Manueel therapeut
Ga voor het programma en om u in te schrijven naar Symposium Lage Rugpijn 2015.

 

Een greep uit de 90 boeken die deel uitmaken van het abonnement BSL Fysiotherapeut Totaal:

 

Meer artikelen over Algemeen of Manuele therapie.

Auteur(s): Frank van Wijck | Beeld: Fotolia

Onze productaanbevelingen

BSL Fysiotherapeut Totaal

Zoekt u casuïstiek over nekklachten of wilt u meer weten over lage rugpijn? Met dit online abonnement kunt u uw vakkennis optimaal bijhouden en uitbreiden. U krijgt toegang tot een groot aantal fysiotherapieboeken en geaccrediteerde online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's.