Skip to main content
Top

2022 | Boek

Management, beheer en organisatie voor tandartsassistenten

Auteurs: Elly Hogeveen, Maria de Vries

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit studieboek geeft de tandartsassistent (in opleiding), officemanagers, praktijkmanagers en praktijkeigenaren tools en richting in de uitvoer van management-, beheer- en organisatorische taken. Het behandelt de huidige wet- en regelgeving waaraan mondzorgpraktijken zich moeten houden. Ook geeft het een inkijk in mogelijke bij- en nascholing, beheertaken, kwaliteitszorg, samenwerken en het begeleiden van een stagiair of een nieuwe collega. Dit boek neemt je mee in de dagelijkse gang van zaken binnen een mondzorgpraktijk. Als tandartsassistent werk je niet alleen aan de stoel, maar heb je veel andere taken die belangrijk zijn om een mondzorgpraktijk draaiende de houden.

De theorie is aangevuld met beeldmateriaal, handige lijstjes en verwerkingsopdrachten om de theorie beter te leren begrijpen.

Elly Hogeveen is van oorsprong tandarts- en preventieassistent en is docent aan de opleiding tot tandartsassistent aan ROC Friese Poort in Leeuwarden. Ook is zij praktijkmanager in een tandartsenpraktijk te Grou. Maria de Vries is begonnen als tandartsassistent en is docent aan de opleiding tot tandartsassistent aan de Noorderpoort in Groningen. Tevens is zij praktijkmanager in een tandartsenpraktijk te Burgum. Beiden verzorgen een breed scala aan lessen over administratie, management, beheer & organisatie, praktijkvoering en omgangskunde.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. De assistent in de mondzorgpraktijk
Samenvatting
De ontwikkelingen in de wereld gaan zo snel dat alles wat je vandaag leert, morgen alweer verouderd is. Ook de gezondheidszorg is en blijft in ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt dat haar werknemers kwalitatief hoogstaande zorg moeten kunnen verlenen. Jij als assistent vervult een belangrijke rol als rechterhand van de tandarts, orthodontist of kaakchirurg. Daarom wordt het steeds belangrijker om de kwaliteit van allerlei zaken goed in de gaten te houden. Ook de tandartsassistent krijgt hier steeds meer mee te maken: er zijn protocollen, standaarden, intercollegiale toetsing enzovoort. Kortom, er worden eisen gesteld aan de kwaliteit van je werk. Dit hoofdstuk gaat over soorten en organisatie van zorg in Nederland en welke plaats de mondzorgpraktijk hierin inneemt. Daarnaast worden alle organisaties en ontwikkelingen rondom de mondzorgpraktijk behandeld.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
2. Tandheelkundige zorg in Nederland
Samenvatting
Behalve de tandartsassistent zelf spelen ook de overheid en organisaties in de gezondheidszorg een sturende rol in het kwaliteitsproces. De overheid doet dit met regels en wetgeving. Voorbeelden daarvan zijn de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en zo zijn er nog meer. Als tandartsassistent krijg je op veel vlakken te maken met de Nederlandse wet- en regelgeving.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
3. Beheertaken
Samenvatting
Bepaalde administratieve taken zijn niet direct aan een behandeling gerelateerd, maar wel van groot belang voor een adequate praktijkvoering. Denk hierbij aan het voorraad- en protocollenbeheer, praktijkvoorlichting, voorlichtingsmateriaal en de financiële administratie. De assistent wordt vaak met het uitvoerende deel belast. In grotere praktijken is meestal de praktijkmanager of praktijkeigenaar met deze taken belast. Wanneer het voorraadbeheer niet goed is georganiseerd, kunnen de behandelingen geen doorgang vinden. Voorlichting geven aan patiënten, zowel over de praktijkvoering, bijvoorbeeld de openingstijden van de praktijk, als over specifieke behandelingen en mogelijkheden, behoort ook tot de taken van de tandartsassistent. Er zijn diverse mogelijkheden: mondeling, al dan niet telefonisch, via de website of via voorlichtingsfolders over behandelingen.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
4. Kwaliteitszorg
Samenvatting
Als patiënt vertrouw je op de kennis en kundigheid van je tandarts. Je verwacht dat je tandarts de praktijk op orde heeft, zich ontwikkelt, investeert in apparatuur en persoonlijke aandacht voor je heeft. Kortom, een tandarts die staat voor optimale mondzorg. Een voorbeeld van kwaliteit en normen zijn het KEW- (Kernenergiewet) dossier, de waterkwaliteit, de hepatitis-B-vaccinatie, veiligheidsbladen van gevaarlijke stoffen, de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming).
Elly Hogeveen, Maria de Vries
5. Samen werken (in een mondzorgpraktijk)
Samenvatting
Nu op school, maar vooral straks in je werkende leven zul je moeten samenwerken met anderen. Bij een goede samenwerking is het belangrijk om (tijdelijk) de eigen voorkeuren ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke doel. Het behalen van groepsresultaten staat voorop. Het is handig om in de samenwerking en communicatie rekening te houden met het gedrag van anderen. Hoe doe je dat? Hoe werkt communicatie en op welke manier kun je je eigen communicatie beïnvloeden? De samenwerkende partners lopen van de glazenwasser tot aan kaakchirurgen; op welk niveau dan ook, professionaliteit speelt een belangrijke rol. Om een mondzorgpraktijk goed te laten draaien is regelmatig overleg essentieel. Tijdens zo’n werkoverleg komen veel zaken aan de orde, zoals de personeelsplanning, waarneming, en vele andere zaken waarover je overleg moet hebben en die je evenredig moet verdelen. De juiste professionele communicatie zal je hierin goed van pas komen.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
6. Begeleiden van een (nieuwe) collega en stagiair
Samenvatting
Een ander onderwerp dat te maken heeft met de kwaliteit en deskundigheidsbevordering van jezelf en andere beroepsbeoefenaars is praktijkbegeleiding. Nieuwe medewerkers die goed worden ingewerkt en begeleid, vergaren sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Een eerste dag in een nieuwe baan is altijd lastig. Je weet nog van niks, kent de collega’s nog niet en weet niets van de cultuur en alle (ongeschreven) regeltjes op je nieuwe werkplek. Dat kan best een beetje eenzaam voelen. Belangrijke elementen van goed inwerken zijn een inwerkprogramma, mentoren of coaches en opleidingen. Wie hier voldoende aandacht aan besteedt, zorgt ervoor dat werknemers sneller productief zijn en hun werk effectiever uitvoeren.
Elly Hogeveen, Maria de Vries
Nawerk
Meer informatie
Titel
Management, beheer en organisatie voor tandartsassistenten
Auteurs
Elly Hogeveen
Maria de Vries
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2813-0
Print ISBN
978-90-368-2812-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2813-0