Skip to main content
Top

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Maligne huidtumoren

Auteurs : A.C. de Groot, J. Toonstra

Gepubliceerd in: Kanker en huid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het basaalcelcarcinoom (synoniemen: basalecelcarcinoom, basocellulair carcinoom, basalioom) is de meest voorkomende maligne tumor bij de mens. Dit carcinoom ontleent zijn naam aan de gelijkenis van de tumorcellen met de cellen in de basale cellaag van de epidermis en ontstaat uit onvolledig gedifferentieerde immature keratinocyten van de epidermis of de huidaanhangselen.
Voetnoten
1
Klinisch wordt bij dysplastische naevi bij voorkeur gesproken over ‘klinisch atypische’ naevi. De klinische diagnose berust op ten minste drie van de volgende criteria: ≥ 5 mm in doorsnede; vage begrenzing; onregelmatige vorm; onregelmatige pigmentatie; erytheem (bij diascopie).
 
Literatuur
go back to reference Mosterd K, Krekels GAM, Nieman FHM et al. Micrografi sche chirurgie van Mohs voor het basaalcelcarcinoom in het gelaat: een gerandomiseerde- gecontroleerde trial. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A22–8. Mosterd K, Krekels GAM, Nieman FHM et al. Micrografi sche chirurgie van Mohs voor het basaalcelcarcinoom in het gelaat: een gerandomiseerde- gecontroleerde trial. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A22–8.
go back to reference Vries E de, Nijsten T, Louwman MWJ, Coebergh JWW. Huidkankerepidemie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A76–8. Vries E de, Nijsten T, Louwman MWJ, Coebergh JWW. Huidkankerepidemie in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:A76–8.
go back to reference Evidence based Richtlijn behandeling van het basaalcelcarcinoom 2007. www.cbo.nl Bockel LW van, Kon M, Canninga-van Dijk MR, Broecke DG van den, Spliet W. Vijf patiënten met een gemetastaseerd basaalcelcarcinoom. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:2231–36. Evidence based Richtlijn behandeling van het basaalcelcarcinoom 2007. www.​cbo.​nl Bockel LW van, Kon M, Canninga-van Dijk MR, Broecke DG van den, Spliet W. Vijf patiënten met een gemetastaseerd basaalcelcarcinoom. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:2231–36.
go back to reference Holterhues C, Vries E de, Nijsten T. De epidemiologie van huidkanker: zorg om de zorg. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:451–5. Holterhues C, Vries E de, Nijsten T. De epidemiologie van huidkanker: zorg om de zorg. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:451–5.
go back to reference Mooren JJ, Kremer B. Maligne tumoren van de mondholte. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:486–92. Mooren JJ, Kremer B. Maligne tumoren van de mondholte. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:486–92.
go back to reference Henquet CJM. Genitale en peri-anale (pre)maligniteiten. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:495–503. Henquet CJM. Genitale en peri-anale (pre)maligniteiten. Ned Tijdschr Derm Venereol 2009;19:495–503.
go back to reference Heer AR de, Kaanders JHAM, Gerritsen MPJ et al. Regionale metastasen van plaveiselcelcarcinoom van de huid in het hoofd-halsgebied. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2645–9.PubMed Heer AR de, Kaanders JHAM, Gerritsen MPJ et al. Regionale metastasen van plaveiselcelcarcinoom van de huid in het hoofd-halsgebied. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2645–9.PubMed
go back to reference Graaf YGL de, Claas FHJ, Bouwes Bavinck JN et al. Huidkanker en andere aandoeningen bij patiënten na transplantatie van een solide orgaan. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:511–7. Graaf YGL de, Claas FHJ, Bouwes Bavinck JN et al. Huidkanker en andere aandoeningen bij patiënten na transplantatie van een solide orgaan. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:511–7.
go back to reference Sillevis Smitt JH, Everdingen JJE van, Starink ThM, Horst HE van der. Dermatovenereologie voor de eerste lijn. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum 2009:172–7. Sillevis Smitt JH, Everdingen JJE van, Starink ThM, Horst HE van der. Dermatovenereologie voor de eerste lijn. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum 2009:172–7.
go back to reference Molenkamp BG, Leeuwen PAM van, Meijer S, Sluijter BJR, Oosterhof B. Weinig prognostische betekenis van niet-radicale melanoomexcisies en van melanoomcellen in het re-excisiepreparaat voor totale en ziektevrije overleving van melanoompatiënten. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2288–93.PubMed Molenkamp BG, Leeuwen PAM van, Meijer S, Sluijter BJR, Oosterhof B. Weinig prognostische betekenis van niet-radicale melanoomexcisies en van melanoomcellen in het re-excisiepreparaat voor totale en ziektevrije overleving van melanoompatiënten. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2288–93.PubMed
go back to reference Kruit WHJ. Standpunt Nederlandse Melanoom Werkgroep inzake schildwachtklierprocedure: wel prognostische betekenis, vooralsnog geen therapeutische consequenties. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:574–6.PubMed Kruit WHJ. Standpunt Nederlandse Melanoom Werkgroep inzake schildwachtklierprocedure: wel prognostische betekenis, vooralsnog geen therapeutische consequenties. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:574–6.PubMed
go back to reference Pavel S, Smit NPM. Risicofactoren voor huidmelanoom: genetische factoren waarschijnlijk belangrijker dan expositie aan zonlicht. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2267–72.PubMed Pavel S, Smit NPM. Risicofactoren voor huidmelanoom: genetische factoren waarschijnlijk belangrijker dan expositie aan zonlicht. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2267–72.PubMed
go back to reference Giard RWM, Neumann HAM. Diagnostiek van gepigmenteerde huidafwijkingen: hoe een maligne melanoom te onderkennen. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2261–7.PubMed Giard RWM, Neumann HAM. Diagnostiek van gepigmenteerde huidafwijkingen: hoe een maligne melanoom te onderkennen. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2261–7.PubMed
go back to reference Lachmansingh CG. Keratoacanthoom. In: Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartspraktijk, 5 e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007:68–70. Lachmansingh CG. Keratoacanthoom. In: Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartspraktijk, 5 e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007:68–70.
go back to reference Koppel PG ten, Neumann HAM, Vuyk HD. Een huidschaaftechniek voor diagnostiek en behandeling van benigne en maligne tumoren in het aangezicht. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1561–7.PubMed Koppel PG ten, Neumann HAM, Vuyk HD. Een huidschaaftechniek voor diagnostiek en behandeling van benigne en maligne tumoren in het aangezicht. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1561–7.PubMed
go back to reference Schwartz RA, Micali G, Nasca MR, Scuderi L. Kaposi sarcoma: a continuing conundrum. J Am Acad Dermatol 2008;59:179–206.PubMedCrossRef Schwartz RA, Micali G, Nasca MR, Scuderi L. Kaposi sarcoma: a continuing conundrum. J Am Acad Dermatol 2008;59:179–206.PubMedCrossRef
go back to reference Reyners AKL, Sprenger HG, Voorst Vader PC van, Suurmeijer AJH, Graaf WTA van der. Diagnostiek en behandeling van hiv-gerelateerde Kaposisarcomen. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:589–93.PubMed Reyners AKL, Sprenger HG, Voorst Vader PC van, Suurmeijer AJH, Graaf WTA van der. Diagnostiek en behandeling van hiv-gerelateerde Kaposisarcomen. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:589–93.PubMed
go back to reference Kwee AB, Rupa JD. Diagnose in beeld (396). Een vrouw met een eczemateuze tepel. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2512–3.PubMed Kwee AB, Rupa JD. Diagnose in beeld (396). Een vrouw met een eczemateuze tepel. Ned Tijdschr Geneeskd 2008;152:2512–3.PubMed
go back to reference Kanitakis J. Mammary and extramammary Paget's disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21:581–90.PubMedCrossRef Kanitakis J. Mammary and extramammary Paget's disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21:581–90.PubMedCrossRef
go back to reference Hwang ST, Janik JE, Jaffe ES, Wilson WH. Mycosis fungoides and Sézary syndrome. Lancet 2008;371:945–57.PubMedCrossRef Hwang ST, Janik JE, Jaffe ES, Wilson WH. Mycosis fungoides and Sézary syndrome. Lancet 2008;371:945–57.PubMedCrossRef
go back to reference Heath M, Jaimes N, Lemos B et al. Clinical characteristics of Merkel cell carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features. J Am Acad Dermatol 2008;58:375–81.PubMedCrossRef Heath M, Jaimes N, Lemos B et al. Clinical characteristics of Merkel cell carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features. J Am Acad Dermatol 2008;58:375–81.PubMedCrossRef
go back to reference Lansigan F, Choi J, Foss FM. Cutaneous T-cell lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am 2008;22:979–96.CrossRef Lansigan F, Choi J, Foss FM. Cutaneous T-cell lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am 2008;22:979–96.CrossRef
go back to reference Kunishige JH, McDonald H, Alvarez G et al. Lymphomatoid papulosis and associated lymphomas: a retrospective case series of 84 patients. Clin Exp Dermatol 2009;34:576–81.PubMedCrossRef Kunishige JH, McDonald H, Alvarez G et al. Lymphomatoid papulosis and associated lymphomas: a retrospective case series of 84 patients. Clin Exp Dermatol 2009;34:576–81.PubMedCrossRef
go back to reference Grange F, Beylot-Barry M, Courville P et al. Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type. Arch Dermatol 2007;143:1144–50.PubMedCrossRef Grange F, Beylot-Barry M, Courville P et al. Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type. Arch Dermatol 2007;143:1144–50.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
5 Maligne huidtumoren
Auteurs
A.C. de Groot
J. Toonstra
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7751-0_5