Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Mag een huisarts telefonisch informatie doorgeven aan een arts of adviseur van een indicatiecommissie?

Auteur : R.M.S. Doppegieter

Gepubliceerd in: Vademecum permanente nascholing huisartsen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor de beantwoording van de vraag of in een bepaalde situatie informatie mag worden uitgewisseld door de behandelend arts aan een derde, is het nodig dat wordt gekeken naar de regels die zijn vastgelegd over het beroepsgeheim. Deze regels zijn te vinden in wetten, met name de Wet persoonsregistraties (1989) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (1995), alsmede in jurisprudentie welke is gebaseerd op de wettelijke regels. Het beroepsgeheim houdt in essentie in, dat de arts de plicht heeft de gegevens die hem worden toevertrouwd te beschermen tegen derden. In principe heeft derhalve niemand recht op deze gegevens, tenzij de patiënt daarvoor gerichte toestemming geeft.
Literatuur
go back to reference KNMG. Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens. Utrecht: KNMG Vademecum, 1996. Zie vooral hoofdstukken 1 en 20. KNMG. Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens. Utrecht: KNMG Vademecum, 1996. Zie vooral hoofdstukken 1 en 20.
go back to reference KNMG. Consult ‘Arts en patiëntenrechten’. 2e ed. Utrecht: KNMG Vademecum, april 1995. Zie vooral hoofdstuk 5. KNMG. Consult ‘Arts en patiëntenrechten’. 2e ed. Utrecht: KNMG Vademecum, april 1995. Zie vooral hoofdstuk 5.
go back to reference KNMG. Reactie d.d. 16 september 1997 op de brief van staatssecretaris Terpstra inzake indicatiestelling in de zorg van 12 mei 1997. KNMG. Reactie d.d. 16 september 1997 op de brief van staatssecretaris Terpstra inzake indicatiestelling in de zorg van 12 mei 1997.
go back to reference LHV/LVG. Reactie d.d. 19 juni 1997 op de nota ‘Thuiszorg en zorg thuis: kansen voor de toekomst’. LHV/LVG. Reactie d.d. 19 juni 1997 op de nota ‘Thuiszorg en zorg thuis: kansen voor de toekomst’.
go back to reference Publicaties over de indicatiestelling. Onder meer in Medisch Contact 1997, nrs. 39 en 41. Publicaties over de indicatiestelling. Onder meer in Medisch Contact 1997, nrs. 39 en 41.
Metagegevens
Titel
Mag een huisarts telefonisch informatie doorgeven aan een arts of adviseur van een indicatiecommissie?
Auteur
R.M.S. Doppegieter
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8808-0_830