Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

35. Lichaamsbeweging en sedentair gedrag

Auteur : Prof. dr. ir. M. Visser

Gepubliceerd in: Inleiding in de gerontologie en geriatrie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Al vanaf het dertigste levensjaar nemen de hoeveelheid en de intensiteit van lichaamsbeweging langzaam af. Wanneer we naar trends in lichaamsbeweging over de tijd kijken, ligt het deel van de Nederlandse ouderen dat de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) haalt al jaren vrijwel stabiel rond de 58%.
Naast de mate van lichamelijke activiteit is ook de mate sedentair gedrag van belang. Onder sedentair gedrag wordt gedrag verstaan met een erg laag energieverbruik gedurende de tijd die men wakker is, zoals zitten en liggen. Nederlandse gegevens uit 2008/2009 geven aan dat ouderen tussen de 60 en 98 jaar gemiddeld tien uur per dag sedentair zijn.
Bij praktisch alle aandoeningen die bij ouderen vaak voorkomen, heeft lichaamsbeweging een gunstige invloed op het beloop mits op het juiste niveau gedoseerd. Ook kan voldoende lichaamsbeweging op oudere leeftijd juist het ontstaan van veel ouderdomsgelateerde aandoeningen voorkomen of vertragen. Voldoende lichaamsbeweging draagt belangrijk bij aan het behoud van het functioneren op alle domeinen: fysiek, functioneel, sociaal, cognitief en emotioneel.
Er bestaan globaal vier soorten beweegtraining bij ouderen: krachttraining, aerobe training, balanstraining en flexibiliteitstraining. Een goed beweegadvies en behandelplan zijn noodzakelijk voor ouderen met specifieke chronische ziekten, pijnklachten of lichamelijke beperkingen.
Literatuur
go back to reference Hildebrandt VH, Bernaards CM, Stubbe JH., Redacteur. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011. Bilthoven: TNO; 2013. Hildebrandt VH, Bernaards CM, Stubbe JH., Redacteur. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011. Bilthoven: TNO; 2013.
Metagegevens
Titel
Lichaamsbeweging en sedentair gedrag
Auteur
Prof. dr. ir. M. Visser
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0444-8_35