Skip to main content
Top

2008 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Leidraad psychiatrie

Auteurs: L.J.M van Nimwegen, R.P. van den Brand, S. Dieleman, M.R. Ju

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Leidraadreeks

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Wanneer je als coassistent psychiatrie voor het eerst met de praktijk in aanraking komt is het soms moeilijk de theoretische kennis toe te passen en komen er veel vragen op je af. Hoe neem ik een psychiatrische anamnese op? Welke gesprekstechnieken kan ik toepassen? Wat zijn de meest gebruikte behandelingsvormen? Leidraad psychiatrie slaat een brug tussen theorie en praktijk.Het boek biedt eerst een algemeen beeld van de psychiatrie. Daarna schetst het een duidelijk overzicht van de belangrijkste vaardigheden en mogelijkheden voor diagnostiek en classificatie in de psychiatrie. De meest voorkomende ziektebeelden worden uitgebreid behandeld en verduidelijkt met casus. Verder biedt het boek een differentiaaldiagnose en komen de meest gebruikte behandelingsvormen uitvoerig aan bod. De praktische bruikbaarheid van het boek wordt verhoogd door het gebruik van tabellen, beslisbomen, een verklarende woordenlijst en een volledige en verkorte status mentalis.Leidraad psychiatrie is samengesteld door vier enthousiaste artsen in opleiding tot psychiater. Zij beschrijven het vakgebied helder en praktisch. Het boek is onderdeel van de Leidraad–reeks: een reeks handzame en praktische boekjes voor coassistenten en artsen in opleiding. Elke deel behandelt een bepaald specialisme of coschap.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Algemeen
Samenvatting
Net als bij andere coschappen zal je ook in de psychiatrie soms dingen bij jezelf of bij familieleden herkennen. Maar net zoals wel eens hoofdpijn hebben niet meteen betekent dat je een hersentumor hebt, zo betekent de gedachte ‘niets lukt me’ niet meteen dat je een depressie hebt.
L. J. M. van Nimwegen, R. P. van den Brand, S. Dieleman, M. R. Ju
2. Onderzoek en diagnostiek
Samenvatting
Het doel van het psychiatrisch onderzoek is het verzamelen van gedetailleerde informatie over de klachten van de patiënt en informatie over diens functioneren op verschillende levensdomeinen. In een kort tijdsbestek (vaak niet langer dan een uur) moet een oordeel gevormd worden over de problemen van de patiënt, zijn hulpvraag, zijn persoonlijkheid en de behandelingsmogelijkheden. Tegelijkertijd moet de onderzoeker de patiënt geruststellen, omdat deze (vooral bij eerste hulpverleningscontacten) vaak gespannen zal zijn. Dit maakt het psychiatrisch onderzoek moeilijk, maar tegelijkertijd ook boeiend.
L. J. M. van Nimwegen, R. P. van den Brand, S. Dieleman, M. R. Ju
3. Veelvoorkomende ziektebeelden
Samenvatting
Bij het psychiatrisch onderzoek valt op dat meneer Pignon een vervuilde en verwarde indruk maakt, weinig contact maakt en regelmatig in zichzelf mompelt. Zijn bewustzijn is helder. De aandacht is matig te trekken en te behouden, de patiënt is goed georiënteerd in tijd, plaats en persoon. Het geheugen lijkt ongestoord. Er zijn akoestische hallucinaties.
L. J. M. van Nimwegen, R. P. van den Brand, S. Dieleman, M. R. Ju
4. Behandeling
Samenvatting
Het antidepressieve effect (het normaliseren van de stemming, interesseverlies en schuldgevoelens) is pas na twee tot vier weken merkbaar, terwijl bijwerkingen al een paar uur na inname kunnen optreden.
L. J. M. van Nimwegen, R. P. van den Brand, S. Dieleman, M. R. Ju
5. Specifieke interviewsituaties
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden puntsgewijs tips gegeven voor specifieke interviewsituaties, aan de hand van een aantal veelvoorkomende ziektesymptomen.
L. J. M. van Nimwegen, R. P. van den Brand, S. Dieleman, M. R. Ju
Nawerk
Meer informatie
Titel
Leidraad psychiatrie
Auteurs
L.J.M van Nimwegen
R.P. van den Brand
S. Dieleman
M.R. Ju
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6523-4
Print ISBN
978-90-313-4183-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6523-4