Skip to main content
main-content

Leidraadreeks

Leidraadreeks
11 Edities | 2003 - 2014

Alle boeken uit de serie Leidraadreeks

2014 | wo | Boek

Leidraad chirurgie

Hoe neem ik een anamnese af, hoe voer ik bij patiënten een chirurgisch onderzoek uit, hoe stel ik een behandelplan op en hoe voer ik eenvoudige chirurgische verrichtingen uit? Dit zijn vragen die tijdens het coschap chirurgie naar voren komen. Lei

2014 | wo | Boek

Leidraad kindergeneeskunde

Voor veel coassistenten is het coschap kindergeneeskunde de eerste kennismaking met zuigelingen en kinderen als patiënt. Het kindvriendelijke klimaat op de afdeling en de omgang met de patiënt zelf vergen in het begin enige omschakeling. Leidraad

2013 | wo | Boek

Handboek voor de coassistent

De coschappen zijn het belangrijkste onderdeel van de masteropleiding geneeskunde. Tijdens de coschappen dient de theoretische kennis van vier jaar studie in de praktijk te worden gebracht. Deze overgang blijkt vele vragen en uitdagingen te geven.

2010 | Boek

Leidraad gynaecologie

Leidraad gynaecologie

2010 | Boek

Leidraad huisartsgeneeskunde

Als huisarts kom je in de praktijk in aanraking met alle mogelijke medische en psychosociale problemen. Dit brede aanbod van klachten vraagt om een diagnostisch en therapeutisch proces dat specifiek op de huisartsenpraktijk is afgestemd. Leidraad hui

2010 | wo | Boek

Leidraad kleine spoedeisende aandoeningen

Patiënten met laagcomplexe aandoeningen die zich melden op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis of bij een huisartsenpraktijk worden steeds vaker geholpen door verpleegkundig specialisten, die deze patiëntengroep zelfstandig, zon

2009 | Boek

Handboek voor de co-assistent

Tijdens de coschappen dient de theoretische kennis van vier jaar studie in de praktijk te worden gebracht. Deze overgang blijkt vele vragen en uitdagingen te geven. Hoe lees je een ECG in de praktijk? Hoe onderzoek je een pasgeboren baby? Waar let je

2008 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Leidraad psychiatrie

Wanneer je als coassistent psychiatrie voor het eerst met de praktijk in aanraking komt is het soms moeilijk de theoretische kennis toe te passen en komen er veel vragen op je af. Hoe neem ik een psychiatrische anamnese op? Welke gesprekstechnieken k

2007 | hbo | Boek

Leidraad international health

Voor een coschap of stage in ontwikkelingslanden

Een co-schap of wetenschappelijke stage in een ontwikkelingsland brengt veel uitdagingen en vragen met zich mee. Niet alleen vakinhoudelijke vragen als: Hoe draineer je een abces? Hoe werkt anesthesie met minimale middelen? Maar ook: waar moet ik mij

2006 | wo | Boek

Leidraad interne geneeskunde

Na drie of vier jaar studie geneeskunde is voor velen het co–schap interne geneeskunde een eerste confrontatie met de kliniek: werken in een complexe organisatie als het ziekenhuis en in de praktijk leren toepassen van opgedane kennis en ervaring. De

2003 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Leidraad neurologie