Skip to main content
Top

2010 | Boek

Leidraad gynaecologie

Auteurs: R.L.M. Bekkers, L. Dukel, C.C.M. Beerendonk, H.H. Holtsema

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Leidraadreeks

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Leidraad gynaecologie

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Algemeen
Samenvatting
De anamnese bij gynaecologische en obstetrische patiënten bevat naast de speciële anamnese ook een algemene anamnese en tractusanamnese. De speciële anamnese kan worden afgenomen voor de diverse subdisciplines binnen de gynaecologie/obstetrie. Afhankelijk van het probleem kunnen onderdelen van deze speciële anamnese ook binnen de andere subdisciplines in meer of mindere mate aan bod komen. Hierna genoemde anamneses bieden slechts een handvat in de anamnese.
R.L.M. Bekkers, L. Dukel, C.C.M. Beerendonk, H.H. Holtsema
2 Algemene gynaecologie
Samenvatting
Echoscopie is de belangrijkste methode van beeldvormende diagnostiek naar de grootte, vorm en structuur van de genitalia interna. Het betreft een weinig belastend, veilig en relatief goedkoop onderzoek, dat sinds de introductie van de transvaginale echoscopie (TVE) veelvuldig wordt toegepast.
R.L.M. Bekkers, L. Dukel, C.C.M. Beerendonk, H.H. Holtsema
3 Obstetrie
Samenvatting
Preconceptionele zorg bestaat uit het evidence based voorlichten van patiënte en partner over risico’s, te nemen maatregelen (aanpassen medicatie) en verwachtingen bij een eventuele zwangerschap.
R.L.M. Bekkers, L. Dukel, C.C.M. Beerendonk, H.H. Holtsema
4 Voortplantingsgeneeskunde
Samenvatting
De normale menstruele cyclus heeft een duur van 21 tot 35 dagen; bij verandering is sprake van een cyclusstoornis.
R.L.M. Bekkers, L. Dukel, C.C.M. Beerendonk, H.H. Holtsema
5 Gynaecologische oncologie
Samenvatting
Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (BVO) vindt plaats bij vrouwen van 30-60 jaar door middel van een uitstrijkje iedere vijf jaar door de huisarts.
R.L.M. Bekkers, L. Dukel, C.C.M. Beerendonk, H.H. Holtsema
Nawerk
Meer informatie
Titel
Leidraad gynaecologie
Auteurs
R.L.M. Bekkers
L. Dukel
C.C.M. Beerendonk
H.H. Holtsema
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8155-5
Print ISBN
978-90-313-8154-8
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8155-5