Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Leiderschap in (interprofessionele) teams

Auteurs : Dr. Msc Anneke van Vught, Dr. Marian Adriaansen

Gepubliceerd in: Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Teams worden meer en meer zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun werk organiseren en voor de resultaten die dit oplevert. Dat heeft invloed op de attitude en werkwijze van de individuele teamleden, de manier van samenwerken en de betekenis van verpleegkundig leiderschap. Leiderschap in teams wordt vaak geassocieerd met hiërarchisch leiderschap, het aansturen van een team. Met leiderschap in teams wordt echter veel meer vakinhoudelijk leiderschap bedoeld, met een voorbeeldfunctie op basis van deskundigheid, motivatie en overtuigingskracht. De kwaliteit van de zorg die het zorgteam levert, staat of valt met de kwaliteit van het leiderschap van de zorgprofessionals. Het fungeren als rolmodel is daarbij belangrijk. Dit geldt voor monoprofessionele teams, interprofessionele teams en zelfsturende of zelforganiserende teams. Waar het verpleegkundig leiderschap zich bij monoprofessionele teams veelal richt op het leiden van innovaties en coaching van het zorgteam, richt het verpleegkundig leiderschap in interprofessionele (wijk)teams zich vooral op regievoering, cliëntgerichtheid en het up-to-date houden van brede en actuele kennis. Leiderschap hoort thuis bij iedere professional in het verpleegkundig domein en dus bij elk niveau en in elk team.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Anderson, N. R., & West, M. A. (1998). Measuring climate for work group innovation: Development and validation of the team climate inventory. Journal of Organisational Behaviour, 19(3), 235–258.CrossRef Anderson, N. R., & West, M. A. (1998). Measuring climate for work group innovation: Development and validation of the team climate inventory. Journal of Organisational Behaviour, 19(3), 235–258.CrossRef
go back to reference Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2016). Samen zorgen in de wijk. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2016). Samen zorgen in de wijk. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid.
go back to reference Delespaul, P. (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(6), 427–438.PubMed Delespaul, P. (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(6), 427–438.PubMed
go back to reference Dijkstra, J. (2013). Innoveren door slimmer leiderschap. Leeuwarden: NHL Hogeschool. Dijkstra, J. (2013). Innoveren door slimmer leiderschap. Leeuwarden: NHL Hogeschool.
go back to reference Hamers, J. P. H., Backhaus, R., Beerens, H. C., Rossum, E. V., & Verbeek, H. (2016). Meer is niet per se beter. De relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Maastricht: Maastricht University. Hamers, J. P. H., Backhaus, R., Beerens, H. C., Rossum, E. V., & Verbeek, H. (2016). Meer is niet per se beter. De relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Maastricht: Maastricht University.
go back to reference Holleman, G. (2014). Getting evidence into nursing practice. Roles of the social context. Proefschrift. Nijmegen: Radboudumc. Holleman, G. (2014). Getting evidence into nursing practice. Roles of the social context. Proefschrift. Nijmegen: Radboudumc.
go back to reference Kooij, M. (2015). Zelfsturende multidisciplinaire teams in de geestelijke gezondheidszorg. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht. Kooij, M. (2015). Zelfsturende multidisciplinaire teams in de geestelijke gezondheidszorg. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Maurits, E. E. M., Veer, A. J. E. de, & Francke, A. L. (2016). Zelfsturing in de thuiszorg geeft meer beslissingsvrijheid en aantrekkelijker werk. Survey onder verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkunde, 31(2), 13–19. Maurits, E. E. M., Veer, A. J. E. de, & Francke, A. L. (2016). Zelfsturing in de thuiszorg geeft meer beslissingsvrijheid en aantrekkelijker werk. Survey onder verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkunde, 31(2), 13–19.
go back to reference Ouwens, M., Hulscher, M., Akkermans, R., Hermens, R., Grol, R., & Wollersheim, H. (2008). The team climate inventory: Application in hospital teams and methodological considerations. Quality & Safety in Health Care, 17(4), 275–280.CrossRef Ouwens, M., Hulscher, M., Akkermans, R., Hermens, R., Grol, R., & Wollersheim, H. (2008). The team climate inventory: Application in hospital teams and methodological considerations. Quality & Safety in Health Care, 17(4), 275–280.CrossRef
go back to reference Polhuis, D. (2016). Zorgwekkende zorgmijders. Flexibele assertive community treatment. In B. Van Meijel (Red.), GGZ-verpleegkunde in de praktijk. Utrecht: De Tijdstroom. Polhuis, D. (2016). Zorgwekkende zorgmijders. Flexibele assertive community treatment. In B. Van Meijel (Red.), GGZ-verpleegkunde in de praktijk. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Praag van Asperen, H. M. & Praag, P. H. van (Red.). (2010). Handboek supervisie en intervisie. Utrecht: De Tijdstroom. Praag van Asperen, H. M. & Praag, P. H. van (Red.). (2010). Handboek supervisie en intervisie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Vermeer, A. (2013). Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat? Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Vermeer, A. (2013). Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat? Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Vroemen, M. (2009). Team op vleugels. Gids voor geïnspireerd samenwerken. Deventer: Kluwer. Vroemen, M. (2009). Team op vleugels. Gids voor geïnspireerd samenwerken. Deventer: Kluwer.
go back to reference Vyt, A. (2015). Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn. Apeldoorn: Maklu. Vyt, A. (2015). Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn. Apeldoorn: Maklu.
go back to reference KPMG (2017). Van goed naar geweldig leiderschap. KPMG (2017). Van goed naar geweldig leiderschap.
Metagegevens
Titel
Leiderschap in (interprofessionele) teams
Auteurs
Dr. Msc Anneke van Vught
Dr. Marian Adriaansen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2127-8_2