Skip to main content
Top

2017 | Boek

Kunstgewrichten: bovenste extremiteit

Auteurs: Koos van Nugteren, Patty Joldersma, Roger van Riet, Olivier Verborgt, Tom Haagmans, Matthias Vanhees, Frederik Verstreken

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Orthopedische Casuïstiek

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek geeft aan de hand van een groot aantal casuïstiekbeschrijvingen een concreet beeld van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met kunstgewrichten van de bovenste extremiteit. Relevante achtergrondinformatie wordt uitgebreid besproken en is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. De tekst is rijk geïllustreerd met educatieve tekeningen en foto's. Het boek is in het bijzonder bestemd voor fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen en orthopeden.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding
Samenvatting
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van aantallen kunstgewrichten die in Nederland jaarlijks worden geïmplanteerd. Verder worden enkele algemene principes genoemd die de behandelaar houvast geven bij de revalidatie na gewrichtsoperaties.
Koos van Nugteren
2. Een 65-jarige man met zeer geleidelijk toenemende pijn en bewegingsbeperkingen van de rechterschouder
Samenvatting
Een 65-jarige man die zijn hele leven zwaar werk heeft verricht gaat met pensioen. Vrij kort daarna hoort hij van de neuroloog dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Zijn bewegingen verlopen trager dan hij vroeger gewend was en zijn gewrichten worden stijver. Zijn rechterarm veroorzaakt nog de meeste problemen: hij heeft er pijn aan en kan de arm nog maar moeilijk heffen. Hij vraagt zich af of dit met zijn ziekte te maken kan hebben of misschien met het feit dat hij altijd zo hard gewerkt heeft …
Koos van Nugteren
3. Addendum: de schouderprothese
Samenvatting
Dit hoofdstuk beschrijft wanneer een schouderprothese geïndiceerd is, welke typen schouderprothese te onderscheiden zijn en wat de patiënt kan verwachten nadat een schouderprothese is geplaatst.
Koos van Nugteren
4. Pijn en onvermogen de arm volledig te heffen bij een 74-jarige vrouw
Samenvatting
Degeneratie van rotatorcuffpezen (tendinose) komt veel voor bij ouderen. Niet zelden is er sprake van spontane peesrupturen, met als gevolg insufficiëntie en pijn tijdens schouderbewegingen. Een normale schouderprothese kan dit probleem niet verhelpen. Er bestaat echter een ‘slimme’ oplossing, namelijk de implantatie van een omgekeerde schouderprothese: de prothesekop vervangt de schouderkom en de prothesekom vervangt de schouderkop. Deze casus beschrijft het verhaal van een patiënte die een dergelijke prothese nodig heeft en hoe de revalidatie wordt opgebouwd.
Olivier Verborgt
5. Een 79-jarige vrouw met een omgekeerde schouderprothese
Samenvatting
Een schouderprothese wordt niet alleen geplaatst in geval van ernstige artrose of rotatorcuffrupturen. Soms moet een prothese geplaatst worden vanwege destructie van de schouderkop door een trauma. Deze casus is hiervan een voorbeeld. Verder beschrijft dit hoofdstuk een beruchte complicatie bij een patiënt die in eerste instantie niet goed wordt gerevalideerd en bij wie het misgaat: de prothese luxeert. Het is belangrijk te weten hoe een dergelijke postoperatieve luxatie voorkomen kan worden.
Tom Haagmans, Koos van Nugteren
6. Persisterende pijn en bewegingsbeperking, een jaar na een gecompliceerde elleboogfractuurgecompliceerde elleboogfractuur
Samenvatting
Dit hoofdstuk beschrijft een patiënte met destructie van het ellebooggewricht ten gevolge van een gecompliceerde intra-articulaire fractuur. Fixatie van de botdelen door middel van osteosynthetisch materiaal leidt niet tot het gewenste resultaat. Wat is nu de beste therapie?
Roger van Riet
7. De totale elleboogprothese
Samenvatting
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van wat we weten over de totale elleboogprothese, inclusief de geschiedenis, de typen prothesen die er bestaan, de indicaties om een prothese te plaatsen, de resultaten van een implantatie en de complicaties die kunnen voorkomen.
Matthias Vanhees, Roger van Riet
8. Een pijnlijk gezwollen elleboog bij een 23-jarige man, na een val op zijn uitgestrekte linkerhand
Samenvatting
Iemand die valt, probeert meestal zijn arm uit te steken om de val te breken. Grote krachten komen hierbij op hand, pols, onderarm, elleboog en schouder. Verschillende structuren kunnen hierbij beschadigd worden. De patiënt van deze casus verbrijzelt zijn radiuskop. Hierdoor ‘verdwijnen’ het proximale radio-ulnaire en radio-humerale gewricht. Herstel van deze gewrichten is mogelijk door plaatsing van een radiuskopprothese. Probleem is echter dat er na een dergelijk trauma bijna altijd meer schade in de arm bestaat dan alleen een radiuskopfractuur.
Roger van Riet
9. Invaliderende polspijn bij een 63-jarige man, 17 jaar na resectie van het os scaphoideum
Samenvatting
De patiënt in deze casus valt op zijn hand wat pijn in de pols veroorzaakt. In eerste instantie lijkt het letsel wel mee te vallen. Er wordt echter iets over het hoofd gezien wat een half jaar later tot gevolg heeft dat de patiënt een siliconen prothese krijgt van een handwortelbeentje. Op veel langere termijn wordt er zelfs een prothese van het gehele polsgewricht geplaatst. Op het eind van het hoofdstuk worden enkele richtlijnen gegeven voor de revalidatie na het plaatsen van een polsprothese.
Frederik Verstreken
10. Een 72-jarige fluitspeler met reeds jaren bestaande klachten van de rechterduim
Samenvatting
Een veelvoorkomende locatie voor artrose in de hand is die van het basisgewricht van de duim, het CMC1-gewricht. In de meeste gevallen is conservatief beleid voldoende om de aandoening voor de patiënt draaglijk te houden. De patiënt uit deze casus is echter fluitist van beroep en zeer afhankelijk van een goede duimfunctie. Als na langdurig conservatief beleid onvoldoende resultaat wordt bereikt, overweegt de orthopeed een kunstgewricht te implanteren.
Dos Winkel, Frederik Verstreken, Koos van Nugteren
11. Addendum: CMC1-artrose
Samenvatting
Artrose van het basisgewricht van de duim komt zeer veel voor onder ouderen. Als de artrose ernstig is, kan dit grote gevolgen hebben voor het hanteren van voorwerpen. Dit hoofdstuk beschrijft de oorzaken, symptomen, de conservatieve behandeling en verschillende operatieve behandelingen van deze aandoening. Een van de chirurgische mogelijkheden is het implanteren van een kunstgewricht.
Koos van Nugteren
12. Pijn en functieverlies van de linkerhand bij een 57-jarige vrouw met reumatoïde artritis
Samenvatting
Reumatoïde artritis tast gewoonlijk in eerste instantie de MCP-gewrichten van digiti II en III aan. Gelukkig is ernstige aantasting van de hand zeldzaam geworden door gebruik van goede medicatie in een vroeg stadium van de aandoening. Oudere patiënten vertonen echter soms nog een ernstig vervormde reumahand waarbij de vingers naar ulnair zijn vergroeid. Deze casus toont goede resultaten na vervanging van aangetaste gewrichten door kunstgewrichten en reconstructie van de gelaedeerde weke delen.
Frederik Verstreken
13. Een 65-jarige man met hevige pijn in de wijs- en middelvinger
Samenvatting
Het verhaal van een man die geleidelijk pijn krijgt in twee vingers. Als de vingers na verloop van tijd stijf worden, krom gaan staan en de pijn toeneemt, bezoekt hij een orthopeed. De vraag is of er nog iets aan te doen is.
Frederik Verstreken, Koos van Nugteren
Nawerk
Meer informatie
Titel
Kunstgewrichten: bovenste extremiteit
Auteurs
Koos van Nugteren
Patty Joldersma
Roger van Riet
Olivier Verborgt
Tom Haagmans
Matthias Vanhees
Frederik Verstreken
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-1631-1
Print ISBN
978-90-368-1630-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1631-1