Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 12/2005

01-12-2005 | Onderzoek

Kan bewegingsstimulering psychische klachten voorkómen en verminderen?

(deel 1)

Auteurs: J. Heinrich, M. P. Jans, V. H. Hildebrandt

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 12/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering psychische klachten kan voorkómen en verminderen. Er zijn sterke aanwijzingen dat bewegingsstimulering psychische klachten kan ver­minderen. Verder zijn er wel aanwijzingen voor positieve effecten van bewegingsstimulering op de preventie van psychische klachten, maar vertonen de beschikbare onderzoeken nog veel incon­sistente resultaten. Het is onduidelijk of bewegingsstimulering verzuim vanwege psychische klach­ten kan reduceren.
De conclusie is dat bewegingsstimulering een belangrijk middel kan zijn om arbeidsrelevante psy­chische klachten te voorkómen of te verminderen.
Literatuur
go back to reference Uitvoering Werknemersverzekeringen. Informatie sociale verzekeringen naar sectoren. Amsterdam, UWV, 2002. Uitvoering Werknemersverzekeringen. Informatie sociale verzekeringen naar sectoren. Amsterdam, UWV, 2002.
go back to reference US Department of Health and Human Services (USDHHS). Physical activity and health: a report of the Surgeon General. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996. US Department of Health and Human Services (USDHHS). Physical activity and health: a report of the Surgeon General. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996.
go back to reference Heuvel SG van den, Boshuizen HC, Hildebrandt VH, et al. Effect of sporting activity on absenteeism in a working population. Br J Sports Med 2005; 39: 15–19.CrossRef Heuvel SG van den, Boshuizen HC, Hildebrandt VH, et al. Effect of sporting activity on absenteeism in a working population. Br J Sports Med 2005; 39: 15–19.CrossRef
go back to reference Heinrich J, Jans MP, Hildebrandt VH. Kan bewegingsstimulering klachten aan het bewegingsapparaat voorkómen en verminderen? (deel 2). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; geaccepteerd. Heinrich J, Jans MP, Hildebrandt VH. Kan bewe­gingsstimulering klachten aan het bewegingsapparaat voorkómen en verminderen? (deel 2). Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2006; geaccepteerd.
go back to reference Kemper HGC, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M. Consensus over de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. TSG 2000; 78: 180–183. Kemper HGC, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M. Consensus over de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. TSG 2000; 78: 180–183.
go back to reference American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 975–991. American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 975–991.
go back to reference Dunn AL, Trivedi MH, O’Neal HA. Physical activity dose–response effects on outcomes of depresion and anxiety. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: S587–597.CrossRefPubMed Dunn AL, Trivedi MH, O’Neal HA. Physical activity dose–response effects on outcomes of depresion and anxiety. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: S587–597.CrossRefPubMed
go back to reference Brosse AL, Sheets ES, Lett HS, et al. Exercise and the treatment of clinical depression in adults: recent findings and future directions. Sports Med 2002; 32: 741–760.CrossRefPubMed Brosse AL, Sheets ES, Lett HS, et al. Exercise and the treatment of clinical depression in adults: recent fin­dings and future directions. Sports Med 2002; 32: 741–760.CrossRefPubMed
go back to reference Goodwin RD. Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States. Prev Med 2003; 36: 698–703.CrossRefPubMed Goodwin RD. Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States. Prev Med 2003; 36: 698–703.CrossRefPubMed
go back to reference Hildebrandt V, Proper KI, Urlings I. Lichamelijke activiteit, fitheid en gezondheid van werkenden. Resultaten van de Nationale Gezondheidstest 1999–2000. In: Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Stiggelbout M (red.). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000–2001. Hoofddorp: TNO, 2002. Hildebrandt V, Proper KI, Urlings I. Lichamelijke activiteit, fitheid en gezondheid van werkenden. Resultaten van de Nationale Gezondheidstest 1999–2000. In: Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Stiggelbout M (red.). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000–2001. Hoofddorp: TNO, 2002.
go back to reference Abu-Omar K, Rutten A, Lehtinen V. Mental health and physical activity in the European Union. Soz Praventivmed 2004; 49: 301–309.PubMed Abu-Omar K, Rutten A, Lehtinen V. Mental health and physical activity in the European Union. Soz Praventivmed 2004; 49: 301–309.PubMed
go back to reference Bernaards CM, Bongers PM, Hendriksen ILM, et al. Can leisure-time physical activity predict psychological complaints in a working population? Results from a three year follow-up study. Occup Environ Med 2005; geaccepteerd. Bernaards CM, Bongers PM, Hendriksen ILM, et al. Can leisure-time physical activity predict psychologi­cal complaints in a working population? Results from a three year follow-up study. Occup Environ Med 2005; geaccepteerd.
go back to reference Fox KR. The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition 1999; 2(3a): 411–418.CrossRefPubMed Fox KR. The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition 1999; 2(3a): 411–418.CrossRefPubMed
go back to reference Paluska SA, Schwenk TL. Physical activity and mental health: current concepts. Sports Med 2000; 29: 167–180.CrossRefPubMed Paluska SA, Schwenk TL. Physical activity and men­tal health: current concepts. Sports Med 2000; 29: 167–180.CrossRefPubMed
go back to reference Martinsen EW. Physical activity and depression: clinical experience. Acta Psychiatr Scand Suppl 1994; 377: 23–27.CrossRefPubMed Martinsen EW. Physical activity and depression: clini­cal experience. Acta Psychiatr Scand Suppl 1994; 377: 23–27.CrossRefPubMed
go back to reference Martinsen EW, Sandvik L, Kolbjørnsrud OB. Aerobic exercise in the treatment of nonpsychotic mental disorders. Nord J Psychiatry 1989; 43: 411–415.CrossRef Martinsen EW, Sandvik L, Kolbjørnsrud OB. Aerobic exercise in the treatment of nonpsychotic mental dis­orders. Nord J Psychiatry 1989; 43: 411–415.CrossRef
go back to reference Craft LL, Landers DM. The effect of exercise on clinical depression and depression resulting from mental illness: a meta-analysis. J Sport Exerc Psychol 1998; 339–357. Craft LL, Landers DM. The effect of exercise on cli­nical depression and depression resulting from mental illness: a meta-analysis. J Sport Exerc Psychol 1998; 339–357.
go back to reference Lawlor DA, Hopker SW. The effectivess of exercise as an intervention in the management of depression. BMJ 2001; 322: 1–8.CrossRef Lawlor DA, Hopker SW. The effectivess of exercise as an intervention in the management of depression. BMJ 2001; 322: 1–8.CrossRef
go back to reference McNeil JK, LeBlanc EM, Joyner M. The effect of exercise on depressive symptoms in the moderately depressed elderly. Psychol Aging 1991; 6: 487–488.CrossRefPubMed McNeil JK, LeBlanc EM, Joyner M. The effect of exercise on depressive symptoms in the moderately depressed elderly. Psychol Aging 1991; 6: 487–488.CrossRefPubMed
go back to reference Rhenen W van, Blonk RWB, Dijk FJH van, et al. Can sickness absence be reduced by stress reduction programs: on the effectiveness of two approaches. Scand J Work Environ Health, ingestuurd 2004. Rhenen W van, Blonk RWB, Dijk FJH van, et al. Can sickness absence be reduced by stress reduction pro­grams: on the effectiveness of two approaches. Scand J Work Environ Health, ingestuurd 2004.
Metagegevens
Titel
Kan bewegingsstimulering psychische klachten voorkómen en verminderen?
(deel 1)
Auteurs
J. Heinrich
M. P. Jans
V. H. Hildebrandt
Publicatiedatum
01-12-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 12/2005
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074285

Andere artikelen Uitgave 12/2005

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 12/2005 Naar de uitgave