Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 12/2005

01-12-2005 | Onderzoek

De invloed van vroege werkhervatting met aangepast werk op de verzuimduur en de gezondheid van werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat

Auteurs: M. van Duijn, F. Lötters, Dr. A. Burdorf

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 12/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Vroege werkhervatting door middel van aangepast werk wordt verondersteld een positief effect te hebben op de verzuimduur van werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat. De inhoud en uitvoering van aangepast werk is echter zeer divers. Onduidelijk is in hoeverre aanpassingen in tijd en/of taken zoals geadviseerd door de bedrijfsarts effectief zijn en welke individuele kenmerken bepalen of een verzuimende werknemer aangepast werk gaat verrichten. Een prospectieve studie is uitgevoerd onder verzuimende werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat die op het moment van inclusie 2–6 weken verzuimden. Aan respondenten die instemden met het onderzoek, is gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun werkbelasting en gezondheid. Een tweede vragen­lijst werd verzonden op het moment van volledig herstel. Resultaten laten zien dat werknemers met een hoge fysieke belasting minder vaak aangepast werk verrichtten, mogelijk doordat het werk geen aanpassingsmogelijkheden bood. Pijn, functionele beperkingen en algemene fysieke gezondheid waren niet van invloed op het al dan niet uitvoeren van aangepast werk. De studie toonde aan dat aangepast werk geen positief effect had op de verzuimduur van werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat. De verzuimduur werd met name bepaald door de aanwezigheid van chronische klachten en functionele beperkingen.
Literatuur
go back to reference NVAB. Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met lage rugklachten. Richtlijnen voor Bedrijfsartsen. Utrecht, NVAB, 1999. NVAB. Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met lage rugklachten. Richtlijnen voor Bedrijfsartsen. Utrecht, NVAB, 1999.
go back to reference Koes BW, Tulder MW van, Ostelo R, et al. Clinical guidelines for the management of low back pain in primary care: an international comparison. Spine 2001; 26: 2504–2513; discussion 2513–2514.CrossRefPubMed Koes BW, Tulder MW van, Ostelo R, et al. Clinical guidelines for the management of low back pain in primary care: an international comparison. Spine 2001; 26: 2504–2513; discussion 2513–2514.CrossRefPubMed
go back to reference Krause N, Dasinger LK, Neuhauser F. Modified work and return to work: a review of literature. J Occup Rehabil 1998; 8: 113–139.CrossRef Krause N, Dasinger LK, Neuhauser F. Modified work and return to work: a review of literature. J Occup Rehabil 1998; 8: 113–139.CrossRef
go back to reference Weir R, Nielson WR. Interventions for disability management. Clin J Pain 2001; 17(4 Suppl): S128–32.CrossRefPubMed Weir R, Nielson WR. Interventions for disability management. Clin J Pain 2001; 17(4 Suppl): S128–32.CrossRefPubMed
go back to reference Hiebert R, Skovron ML, Nordin M, et al. Work restrictions and outcome of nonspecific low back pain. Spine 2003; 28: 722–728.CrossRefPubMed Hiebert R, Skovron ML, Nordin M, et al. Work restrictions and outcome of nonspecific low back pain. Spine 2003; 28: 722–728.CrossRefPubMed
go back to reference Verbeek JH, Weide WE van der, Dijk FJ van. Early occupational health management of patients with back pain: a randomized controlled trial. Spine 2002; 27: 1844–1851; discussion 1851.CrossRefPubMed Verbeek JH, Weide WE van der, Dijk FJ van. Early occupational health management of patients with back pain: a randomized controlled trial. Spine 2002; 27: 1844–1851; discussion 1851.CrossRefPubMed
go back to reference Hall H, McIntosh G, Melles T, et al. Effect of discharge recommendations on outcome. Spine 1994; 19: 2033–2037.CrossRefPubMed Hall H, McIntosh G, Melles T, et al. Effect of dis­charge recommendations on outcome. Spine 1994; 19: 2033–2037.CrossRefPubMed
go back to reference Scheel IB, Hagen KB, Oxman AD. Active sick leave for patients with back pain: all the players onside, but still no action. Spine 2002; 27: 654–659.CrossRefPubMed Scheel IB, Hagen KB, Oxman AD. Active sick leave for patients with back pain: all the players onside, but still no action. Spine 2002; 27: 654–659.CrossRefPubMed
go back to reference Duijn M van, Miedema H, Burdorf A. Belemmerende factoren voor vroege werkhervatting door aangepast werk. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003; 11: 133–139.CrossRef Duijn M van, Miedema H, Burdorf A. Belemmerende factoren voor vroege werkhervatting door aangepast werk. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003; 11: 133–139.CrossRef
go back to reference Halpern M, Hiebert R, Nordin M, et al. The testretest reliability of a new occupational risk factor questionnaire for outcome studies of low back pain. Appl Ergon 2001; 32: 39–46.CrossRefPubMed Halpern M, Hiebert R, Nordin M, et al. The test­retest reliability of a new occupational risk factor questionnaire for outcome studies of low back pain. Appl Ergon 2001; 32: 39–46.CrossRefPubMed
go back to reference Karasek R, Brisson C, Kawakami N, et al. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. J Occup Health Psychol 1998; 3: 322–355.CrossRefPubMed Karasek R, Brisson C, Kawakami N, et al. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychoso­cial job characteristics. J Occup Health Psychol 1998; 3: 322–355.CrossRefPubMed
go back to reference Kuorinka I, Jonnson B, Kilbom A, et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Appl Ergon 1987; 18: 233–237.CrossRefPubMed Kuorinka I, Jonnson B, Kilbom A, et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoske­letal symptoms. Appl Ergon 1987; 18: 233–237.CrossRefPubMed
go back to reference Roland M, Morris R. A study of the natural history of low-back pain. Part II: development of guidelines for trials of treatment in primary care. Spine 1983; 8: 145–150.CrossRefPubMed Roland M, Morris R. A study of the natural history of low-back pain. Part II: development of guidelines for trials of treatment in primary care. Spine 1983; 8: 145–150.CrossRefPubMed
go back to reference EuroQol Group. EuroQol – a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990; 16: 199–208. EuroQol Group. EuroQol – a new facility for the mea­surement of health-related quality of life. Health Policy 1990; 16: 199–208.
go back to reference Feuerstein M, Shaw WS, Lincoln AE, et al. Clinical and workplace factors associated with a return to modified duty in work-related upper extremity disorders. Pain 2003; 102: 51–61.CrossRefPubMed Feuerstein M, Shaw WS, Lincoln AE, et al. Clinical and workplace factors associated with a return to modified duty in work-related upper extremity disor­ders. Pain 2003; 102: 51–61.CrossRefPubMed
go back to reference Scheel IB, Hagen KB, Herrin J, et al. Blind faith? The effects of promoting active sick leave for back pain patients: a cluster-randomized controlled trial. Spine 2002; 27: 2734–2740.CrossRefPubMed Scheel IB, Hagen KB, Herrin J, et al. Blind faith? The effects of promoting active sick leave for back pain patients: a cluster-randomized controlled trial. Spine 2002; 27: 2734–2740.CrossRefPubMed
go back to reference Loisel P, Abenhaim L, Durand P, et al. A populationbased, randomized clinical trial on back pain management. Spine 1997; 22: 2911–2918CrossRefPubMed Loisel P, Abenhaim L, Durand P, et al. A population­based, randomized clinical trial on back pain manage­ment. Spine 1997; 22: 2911–2918CrossRefPubMed
go back to reference Staal JB, Hlobil H, Twisk JW, et al. Graded activity for low back pain in occupational health care: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004; 140: 77–84.PubMed Staal JB, Hlobil H, Twisk JW, et al. Graded activity for low back pain in occupational health care: a random­ized, controlled trial. Ann Intern Med 2004; 140: 77–84.PubMed
go back to reference Waddell G, Burton AK. Occupational health guidelines for the managment of low back pain at work: evidence review. Occup Med 2001; 51: 124–135.CrossRef Waddell G, Burton AK. Occupational health guide­lines for the managment of low back pain at work: evidence review. Occup Med 2001; 51: 124–135.CrossRef
Metagegevens
Titel
De invloed van vroege werkhervatting met aangepast werk op de verzuimduur en de gezondheid van werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat
Auteurs
M. van Duijn
F. Lötters
Dr. A. Burdorf
Publicatiedatum
01-12-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 12/2005
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03074284

Andere artikelen Uitgave 12/2005

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 12/2005 Naar de uitgave

Boekbespreking

Boekbespreking