Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Is bij recidiverende verslaving en daarbij maatschappelijke teloorgang een rechterlijke machtiging of onder curatelestelling te verkrijgen?

Auteur : Prof.Mr. J.C.J. Dute

Gepubliceerd in: Vademecum permanente nascholing huisartsen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een rechterlijke machtiging en een ondercuratelestelling (verder te noemen: curatele) zijn twee geheel verschillende maatregelen. Een rechterlijke machtiging leidt ertoe dat de betrokkene gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Oogmerk daarvan is de bescherming van de betrokkene en/of van derden en/of van de maatschappij als geheel, terwijl tegelijk randvoorwaarden worden gecreëerd voor psychiatrische ondersteuning en behandeling.
Literatuur
go back to reference Rechtbank Zutphen, 19 maart 2003. BopzJurisprudentie (BJ) 2003, 57 m.nt. R.H. Zuijderhoudt. Rechtbank Zutphen, 19 maart 2003. BopzJurisprudentie (BJ) 2003, 57 m.nt. R.H. Zuijderhoudt.
go back to reference Rechtbank Arnhem, 20 oktober 1995. BJ 1995, 161. Rechtbank Arnhem, 20 oktober 1995. BJ 1995, 161.
go back to reference Dute JCJ, Bakker AH. De betekenis van de Wet Bopz voor de verslavingszorg, Tijdschr Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 1997; 1: 32-39. Dute JCJ, Bakker AH. De betekenis van de Wet Bopz voor de verslavingszorg, Tijdschr Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 1997; 1: 32-39.
go back to reference Hoge Raad 24 april 1987. Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1987, 631. Hoge Raad 24 april 1987. Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1987, 631.
go back to reference Zie onder meer Hoge Raad 21 juni 1996, NJ 1997, 342, m.nt. JdB. Zie onder meer Hoge Raad 21 juni 1996, NJ 1997, 342, m.nt. JdB.
go back to reference Rechtbank Dordrecht 4 februari 2003. BJ 2003, 28. Rechtbank Dordrecht 4 februari 2003. BJ 2003, 28.
go back to reference Blankman K. Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat. [Dissertatie] AmsterdamVU, 1994, 91. Blankman K. Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat. [Dissertatie] AmsterdamVU, 1994, 91.
go back to reference Rechtbank Roermond 21 november 1990, NJ 1991, 589. Rechtbank Roermond 21 november 1990, NJ 1991, 589.
go back to reference Rechtbank Roermond 21 november 1990, NJ 1991, 589. Rechtbank Roermond 21 november 1990, NJ 1991, 589.
Metagegevens
Titel
Is bij recidiverende verslaving en daarbij maatschappelijke teloorgang een rechterlijke machtiging of onder curatelestelling te verkrijgen?
Auteur
Prof.Mr. J.C.J. Dute
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8808-0_775