Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Inleiding

Auteur : NEELTJE SCALONGNE

Gepubliceerd in: Schoolmaatschappelijk werk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Er is de laatste jaren een toenemende vraag naar schoolmaatschappelijk werk vanuit de scholen, met name in de grote steden. Schoolmaatschappelijk werk is niet nieuw; het kwam reeds in de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling maar bleef veelal beperkt tot het speciaal onderwijs. De huidige vraag naar schoolmaatschappelijk werk komt echter niet zozeer vanuit het speciaal onderwijs, maar vanuit de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Primair onderwijs is vanaf 1998 de naam voor de samenvoeging van het basisonderwijs en de speciale scholen voor basisonderwijs; de vroegere scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen (

lom

), moeilijk lerende kinderen (

mlk

) en in ontwikkeling bedreigde kleuters (

iobk

).

Metagegevens
Titel
Inleiding
Auteur
NEELTJE SCALONGNE
Copyright
1999
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9353-4_1