Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2022 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding

Auteurs : Suzanne Haeyen, Greta Günther, Anne-Marie Claassen

Gepubliceerd in: Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende vaktherapieën, waarom deze worden ingezet in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en hoe deze werken. Doelen in de behandeling zijn het veranderen van gedragspatronen, aanleren van gezonde copingstrategiëen, verbeteren van interactie met zichzelf en de ander, vinden van ontspanning via gezonde wegen en kunnen reguleren van emoties, spanningen en impulsen. Deze doelen sluiten goed aan bij de mogelijkheden van vaktherapie. In dit hoofdstuk leggen we de verbinding tussen de window of tolerance, welbevinden, Positieve Psychologie, Schematherapie en vaktherapie, omdat herstel voor mensen gediagnosticeerd met persoonlijkheidsstoornissen méér is dan symptomen wegnemen. Persoonlijk en maatschappelijk herstel, en daardoor meer welbevinden, is voor hen minstens zo waardevol. Vaktherapeuten zien dat er behoefte is aan specifieke interventies gericht op welbevinden naast afname van klachten, en dat deze insteek past bij de kracht van vaktherapie. We beschrijven de rol van vaktherapie bij het versterken van adaptieve vaardigheden, gezonde ik-functies en positieve emoties.
Voetnoten
1
Een modus kan worden gezien als een intense emotionele staat, waarbij patronen van behoeften, gedachten en gevoelens (schema’s) aanwezig zijn. Elke modus is geassocieerd met specifieke (dis)functionele emoties en (dis) regulerende strategieen (Dadomo et al., 2018). Modi zijn veranderlijk en kunnen worden geactiveerd door zowel interne als externe stimuli (Van Vreeswijk et al., 2012).
 
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen: DSM-5 (M. W. Hengeveld, Supervisie vert.). Uitgeverij Boom. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen: DSM-5 (M. W. Hengeveld, Supervisie vert.). Uitgeverij Boom.
go back to reference Arntz, A. (2016). Schematherapie en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Gedragstherapie, 16(3):194-207. Arntz, A. (2016). Schematherapie en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Gedragstherapie, 16(3):194-207.
go back to reference Arntz, A., & Jacob, G.A. (2012). Schema therapy in practice: An introductory guide to the schema mode approach. Wiley-Blackwell. Arntz, A., & Jacob, G.A. (2012). Schema therapy in practice: An introductory guide to the schema mode approach. Wiley-Blackwell.
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment. Oxford University Press. Bateman, A., & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment. Oxford University Press.
go back to reference Bernstein, D., Oorsouw, K. van, & Candel, I. (2020). Creating Corrective Emotional Experiences for Youth with Serious Behavioral Problems and their Family/Social Networks: Integrating Schema Therapy and Positive Psychology. INSPIRE 2020 ISST conference Amsterdam. Bernstein, D., Oorsouw, K. van, & Candel, I. (2020). Creating Corrective Emotional Experiences for Youth with Serious Behavioral Problems and their Family/Social Networks: Integrating Schema Therapy and Positive Psychology. INSPIRE 2020 ISST conference Amsterdam.
go back to reference Blockland-Vos, J., Günther, G., Mook, C. van (2008). Je vak in schema’s, Vaktherapie binnen een kader van schematherapie, deel 1. Tijdschrift voor Vaktherapie 2;17-23. Blockland-Vos, J., Günther, G., Mook, C. van (2008). Je vak in schema’s, Vaktherapie binnen een kader van schematherapie, deel 1. Tijdschrift voor Vaktherapie 2;17-23.
go back to reference Bohlmeijer, E.T., Jacobs, N., Walburg, J.A., & Westerhof, G.J. (2021). Handboek Positieve Psychologie: Theorie, onderzoek en interventies. Uitgeverij Boom. Bohlmeijer, E.T., Jacobs, N., Walburg, J.A., & Westerhof, G.J. (2021). Handboek Positieve Psychologie: Theorie, onderzoek en interventies. Uitgeverij Boom.
go back to reference Claassen, A.M.T.S., & Broersen, J. (2019). Handleiding module Schematherapie en de Gezonde volwassene. Bohn Stafleu van Loghum. Claassen, A.M.T.S., & Broersen, J. (2019). Handleiding module Schematherapie en de Gezonde volwassene. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Claassen, A. (2017). De functie van de Bestraffende Ouder: insteek voor behandeling. PsyXpert 2:29–37. Claassen, A. (2017). De functie van de Bestraffende Ouder: insteek voor behandeling. PsyXpert 2:29–37.
go back to reference Claassen, A.M.T.S., & Pol, S.M., (2015). Schematherapie en de Gezonde Volwassene: Positieve technieken uit de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. Claassen, A.M.T.S., & Pol, S.M., (2015). Schematherapie en de Gezonde Volwassene: Positieve technieken uit de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Engelbrecht, J., & Günther, G. (2019). Een anker creëren: muziektherapie, psychodrama en schematherapie. In: Ruimte maken voor lichaam en geest in therapie, Red.: Cardinaels & Goosens. Acco. Engelbrecht, J., & Günther, G. (2019). Een anker creëren: muziektherapie, psychodrama en schematherapie. In: Ruimte maken voor lichaam en geest in therapie, Red.: Cardinaels & Goosens. Acco.
go back to reference Franken, K., Lamers, S.M.A., Klooster, P.M. ten, Bohlmeijer, E.T., & Westerhof, G.J. (2018). Validation of the Mental Health Continuum-Short Form and the dual continua model of well-being and psychopathology in an adult mental health setting. Journal of Clinical Psychology, 74(12):2187-2202. https://​doi.​org/​10.​1002/​jclp.​22659 Franken, K., Lamers, S.M.A., Klooster, P.M. ten, Bohlmeijer, E.T., & Westerhof, G.J. (2018). Validation of the Mental Health Continuum-Short Form and the dual continua model of well-being and psychopathology in an adult mental health setting. Journal of Clinical Psychology, 74(12):2187-2202. https://​doi.​org/​10.​1002/​jclp.​22659
go back to reference Gendlin, E.T. (1978). Focusing. Everest House. Gendlin, E.T. (1978). Focusing. Everest House.
go back to reference Günther, G., Blockland-Vos, J., & Mook, C. van (2009). Vaktherapie binnen Klinische Psychotherapie. In: Handboek klinische Schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum. Günther, G., Blockland-Vos, J., & Mook, C. van (2009). Vaktherapie binnen Klinische Psychotherapie. In: Handboek klinische Schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Günther, G. (2019). Laat me niet verdwalen in mijn zelfgebouwd doolhof – De wisselwerking tussen lichaamsgerichte beelden en schematherapie. In: Ruimte maken voor lichaam een geest in therapie. Red.: Cardinaels & Goossens, Acco. Günther, G. (2019). Laat me niet verdwalen in mijn zelfgebouwd doolhof – De wisselwerking tussen lichaamsgerichte beelden en schematherapie. In: Ruimte maken voor lichaam een geest in therapie. Red.: Cardinaels & Goossens, Acco.
go back to reference Haeyen, S. (2007). Niet uitleven maar beleven, beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Bohn Stafleu van Loghum. Haeyen, S. (2007). Niet uitleven maar beleven, beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Haeyen, S. (2018a).  Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C.L. Stennes, Vert.) . Palgrave Macmillan. Haeyen, S. (2018a).  Art therapy and emotion regulation problems: Theory and workbook (C.L. Stennes, Vert.) . Palgrave Macmillan.
go back to reference Haeyen, S. (2018b). Effects of art therapy: The case of personality disorders clusters B/C [proefschrift]. Radboud University. Haeyen, S. (2018b). Effects of art therapy: The case of personality disorders clusters B/C [proefschrift]. Radboud University.
go back to reference Haeyen, S. (2020). De krachtige ervaring: Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via vaktherapie [Lectorale rede]. HAN University of Applied Sciences. Haeyen, S. (2020). De krachtige ervaring: Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via vaktherapie [Lectorale rede]. HAN University of Applied Sciences.
go back to reference Haeyen, S. (2021). Van negatief denken naar positief doen. Vaktherapie gericht op welbevinden. Projectplan. Intern document HAN. Haeyen, S. (2021). Van negatief denken naar positief doen. Vaktherapie gericht op welbevinden. Projectplan. Intern document HAN.
go back to reference Haeyen, S., & Heijman, J. (2021). Compassion Focused Art Therapy voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis cluster B/C: Een Intervention Mapping-studie. Groepen, 21(2):22-45. Haeyen, S., & Heijman, J. (2021). Compassion Focused Art Therapy voor cliënten met een persoonlijkheidsstoornis cluster B/C: Een Intervention Mapping-studie. Groepen, 21(2):22-45.
go back to reference Heath, G., & Startup, H. (2020). Creative methods in schema therapy: Advances and innovation in clinical practice. Routledge. Heath, G., & Startup, H. (2020). Creative methods in schema therapy: Advances and innovation in clinical practice. Routledge.
go back to reference Hornsveld, H., Bögels, H., & Grandia, H. (2021). Casusboek Schematherapie: 21 voorbeelden uit de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. Hornsveld, H., Bögels, H., & Grandia, H. (2021). Casusboek Schematherapie: 21 voorbeelden uit de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Hulshof, R., Pol, S., & Wentink, M. (2009). Schemagerichte therapie in een klinische setting. Groepen, 4(3):24-35. Hulshof, R., Pol, S., & Wentink, M. (2009). Schemagerichte therapie in een klinische setting. Groepen, 4(3):24-35.
go back to reference Karterud, S., & Pedersen, G. (2004). Short-term day hospital treatment for personality disorders: Benefits of the therapeutic components. Therapeutic Communities, 25(1):43-54. Karterud, S., & Pedersen, G. (2004). Short-term day hospital treatment for personality disorders: Benefits of the therapeutic components. Therapeutic Communities, 25(1):43-54.
go back to reference Kehr, T. (2020). Verslag focusgroep ‘Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’. HAN University of Applied Sciences. Interne publicatie. Kehr, T. (2020). Verslag focusgroep ‘Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen’. HAN University of Applied Sciences. Interne publicatie.
go back to reference Kliphuis, M. (1973). Het hanteren van creatieve processen in vorming en hulpverlening. In: L. Wils (red.). Bij wijze van spelen. Samsom. Kliphuis, M. (1973). Het hanteren van creatieve processen in vorming en hulpverlening. In: L. Wils (red.). Bij wijze van spelen. Samsom.
go back to reference Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen: Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Trimbos-instituut. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen: Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Trimbos-instituut.
go back to reference Levine, H. B. (2012) The colourless canvas: Representation, therapeutic action and the creation of mind. The International Journal of Psychoanalysis, 93:607-629. Levine, H. B. (2012) The colourless canvas: Representation, therapeutic action and the creation of mind. The International Journal of Psychoanalysis, 93:607-629.
go back to reference Livesley, W.J., Dimaggio, G., & Clarkin, J.F. (2016). Why integrated treatment? General principles of therapeutic change. In: W. J. Livesley, G. Dimaggio, & J.F. Clarkin (Eds.), Integrated treatment for personality disorder: A modular approach (pp. 3-18). Guilford Press. Livesley, W.J., Dimaggio, G., & Clarkin, J.F. (2016). Why integrated treatment? General principles of therapeutic change. In: W. J. Livesley, G. Dimaggio, & J.F. Clarkin (Eds.), Integrated treatment for personality disorder: A modular approach (pp. 3-18). Guilford Press.
go back to reference LOO VTB (2016). Landelijk Domeinprofiel Bacheloropleidingen Vaktherapeutische Beroepen. LOO VTB. LOO VTB (2016). Landelijk Domeinprofiel Bacheloropleidingen Vaktherapeutische Beroepen. LOO VTB.
go back to reference LLouis, J. P., Wood, A. M., Lockwood, G., Ho, M. H. R., & Ferugson, E. (2017). Positive clinical psychology and Schema Therapy (ST): The development of the Young Positive Schema Questionnaire (YPSQ) to Complement the Young Schema Questionnaire 3 Short Form (YSQS3). Psychological Assessment, 30(9), 1199-1213. https://​doi.​org/​10.​1037/​pas0000.​567 LLouis, J. P., Wood, A. M., Lockwood, G., Ho, M. H. R., & Ferugson, E. (2017). Positive clinical psychology and Schema Therapy (ST): The development of the Young Positive Schema Questionnaire (YPSQ) to Complement the Young Schema Questionnaire 3 Short Form (YSQS3). Psychological Assessment, 30(9), 1199-1213. https://​doi.​org/​10.​1037/​pas0000.​567
go back to reference Louis, J.P., Wood, A.M. & Lockwood, G. (2020). Development and Validation of the Positive Parenting Schema Inventory (PPSI) to Complement the Young Parenting Inventory (YPI) for Schema Therapy (ST), Assessment, 27(4):766-786. Louis, J.P., Wood, A.M. & Lockwood, G. (2020). Development and Validation of the Positive Parenting Schema Inventory (PPSI) to Complement the Young Parenting Inventory (YPI) for Schema Therapy (ST), Assessment, 27(4):766-786.
go back to reference Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A. M. (Reds.). (2009). Handboek klinische Schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum. Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A. M. (Reds.). (2009). Handboek klinische Schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2006). Trauma and the body: A sensorimotor approach to psychotherapy. W.W. Norton. Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2006). Trauma and the body: A sensorimotor approach to psychotherapy. W.W. Norton.
go back to reference Perquin,L. (1986/2000) e.a. Ideale Ouder Oefening. Tijdschrift voor Pesso-psychotherapie. Perquin,L. (1986/2000) e.a. Ideale Ouder Oefening. Tijdschrift voor Pesso-psychotherapie.
go back to reference Perquin, L., & Vos, L., (2008), Veilig diepzeeduiken, Tijdschrift voor Pesso-psychotherapie, 24 (1), 8-31. Perquin, L., & Vos, L., (2008), Veilig diepzeeduiken, Tijdschrift voor Pesso-psychotherapie, 24 (1), 8-31.
go back to reference Phagoe, S. A., Timmerman, K., Claassen, A. M., & Westerhof, G. J. (2022). Welbevinden en persoonlijkheidspathologie in klinische Schematherapie. Tijdschrift voor Psychiatrie. Phagoe, S. A., Timmerman, K., Claassen, A. M., & Westerhof, G. J. (2022). Welbevinden en persoonlijkheidspathologie in klinische Schematherapie. Tijdschrift voor Psychiatrie.
go back to reference Rauh, W., Velde, I. van de, Nieuwenhuis, L., & Vlugt, S. van der (2021). Eerst affectregulatie, dan zelfregulatie. Affecten leren reguleren binnen de vaktherapeutische relatie door doen en ervaren. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17(3), 12-9. Rauh, W., Velde, I. van de, Nieuwenhuis, L., & Vlugt, S. van der (2021). Eerst affectregulatie, dan zelfregulatie. Affecten leren reguleren binnen de vaktherapeutische relatie door doen en ervaren. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17(3), 12-9.
go back to reference Reubsaet, R.J. (2018). Schematherapie. Werken met fases in de klinische praktijk. Bohn Stafleu Van Loghum. Reubsaet, R.J. (2018). Schematherapie. Werken met fases in de klinische praktijk. Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Roediger, E., Stevens, B. A., & Brockman, R. (2018). Contextual schema therapy: An integrative approach to personality disorders, emotional dysregulation & interpersonal functioning. New Harbinger Publications. Roediger, E., Stevens, B. A., & Brockman, R. (2018). Contextual schema therapy: An integrative approach to personality disorders, emotional dysregulation & interpersonal functioning. New Harbinger Publications.
go back to reference Siegel, D. J. (1999). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. Guilford Press. Siegel, D. J. (1999). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. Guilford Press.
go back to reference Smeijsters, H. (2000/2008). Handboek creatieve therapie. Coutinho. Smeijsters, H. (2000/2008). Handboek creatieve therapie. Coutinho.
go back to reference Stern, D. (1985). The Interpersonal World of the Infant. Basic Books, Inc., Publishers, Stern, D. (1985). The Interpersonal World of the Infant. Basic Books, Inc., Publishers,
go back to reference Stern, D. (2010). Forms of Vitality: Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development. Oxford University Press. Stern, D. (2010). Forms of Vitality: Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development. Oxford University Press.
go back to reference Van Attekum, M. (1997/2012). Aan den lijve: Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso (5e editie). Pearson. Van Attekum, M. (1997/2012). Aan den lijve: Lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso (5e editie). Pearson.
go back to reference Van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking Penguin. Van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking Penguin.
go back to reference Van Hooren, S., Van Buschbach, J., Waterink, W., & Abbing, A. (2021). Werkingsmechanismen van vaktherapie: Naar een onderbouwing en verklaring van effecten – work in progress. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17(2), 4-12. Van Hooren, S., Van Buschbach, J., Waterink, W., & Abbing, A. (2021). Werkingsmechanismen van vaktherapie: Naar een onderbouwing en verklaring van effecten – work in progress. Tijdschrift voor Vaktherapie, 17(2), 4-12.
go back to reference Van Vreeswijk, M., Broersen, J., & Nadort, M. (Reds.). (2008). Handboek Schematherapie: Theorie, praktijk en onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum. Van Vreeswijk, M., Broersen, J., & Nadort, M. (Reds.). (2008). Handboek Schematherapie: Theorie, praktijk en onderzoek. Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van Vreeswijk, M., Broersen, J., & Nadort, M. (Eds.). (2012). The Wiley-Blackwell handbook of Schema therapy: Theory, research, and practice. John Wiley & Sons. Van Vreeswijk, M., Broersen, J., & Nadort, M. (Eds.). (2012). The Wiley-Blackwell handbook of Schema therapy: Theory, research, and practice. John Wiley & Sons.
go back to reference Versluis, Y., Bol, Y., Bouwmeester, S. & Peeters, F.P.M.L. (2022). Strengthening the Healthy Adult mode: a case experimental study exploring the effects of a new Schema Therapy protocol in an outpatient population (in process). Versluis, Y., Bol, Y., Bouwmeester, S. & Peeters, F.P.M.L. (2022). Strengthening the Healthy Adult mode: a case experimental study exploring the effects of a new Schema Therapy protocol in an outpatient population (in process).
Metagegevens
Titel
Inleiding
Auteurs
Suzanne Haeyen
Greta Günther
Anne-Marie Claassen
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2803-1_1