Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2007 | Op onderzoek

In een gewoon huis

Vermaatschappelijking in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Auteurs: Anouk van Lange-Frunt, Trudy Wajon

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 1/2007

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Kunnen verstandelijk gehandicapten in een gewone woonwijk wonen? Anouk van Lange-Frunt en Trudy Wajon van het lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg interviewden managers en beleidsmakers in de verstandelijk gehandicaptenzorg over de integratie van mensen met een beperking in de samenleving.
Voetnoten
1
‘Kwaliteit van leven is het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan.’ N. Hoeymans, H. Picavet, M. Tijhuis (2005), ‘Wat is de relatie tussen ziekten en kwaliteit van leven?’ In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM.
 
Literatuur
go back to reference H. Koops en M.H. Kwekkeboom (2005), Vermaatschappelijking in de zorg. Ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. H. Koops en M.H. Kwekkeboom (2005), Vermaatschappelijking in de zorg. Ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference M.H. Kwekkeboom, A.M.H. van Lange-Frunt, M.T. van Reijen, G.F.A.M. Wajon en K.J.B. de Winter (2005), Veel onderweg. Vermaatschappelijking in de zorg in Zuidwest-Nederland. Breda: Avans Hogeschool, Lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg. M.H. Kwekkeboom, A.M.H. van Lange-Frunt, M.T. van Reijen, G.F.A.M. Wajon en K.J.B. de Winter (2005), Veel onderweg. Vermaatschappelijking in de zorg in Zuidwest-Nederland. Breda: Avans Hogeschool, Lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg.
Metagegevens
Titel
In een gewoon huis
Vermaatschappelijking in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Auteurs
Anouk van Lange-Frunt
Trudy Wajon
Publicatiedatum
01-02-2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 1/2007
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03070768

Andere artikelen Uitgave 1/2007

Vakblad Sociaal Werk 1/2007 Naar de uitgave

Creatieve hulpverlening

‘Kom uit die stoel’