Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Huisarts en wetenschap

Huisarts en wetenschap 1/2010

Uitgave 1/2010

Inhoudsopgave ( 24 Artikelen )

01-01-2010 | Redactioneel | Uitgave 1/2010

De zegeningen van de standaarden

Henk van Weert

01-01-2010 | Journaal | Uitgave 1/2010

Preconceptiezorg, wiens zorg eigenlijk?

Kristel van Asselt

01-01-2010 | Journaal | Uitgave 1/2010

OMA en antibiotica: kan de huisarts ouders opvoeden?

Hans Uijen

01-01-2010 | Journaal | Uitgave 1/2010

Kuurtje beschikbaar

Henk van Weert

01-01-2010 | Journaal | Uitgave 1/2010

De kronkelige wegen naar richtlijnen

Jochen Cals

01-01-2010 | Journaal | Uitgave 1/2010

Boter op het hoofd

Gerben ter Riet

01-01-2010 | Journaal | Uitgave 1/2010

Groei van kennis leidt niet tot beter onderbouwde richtlijnen

Tjerk Wiersma

01-01-2010 | Huisartsenzorg in cijfers | Uitgave 1/2010

Prescriptie bij gonorroe (nog) niet in lijn met sterk toegenomen gonokokkenresistentie

Femke Koedijk, Ingrid van den Broek, Christel van Dijk, Jan van Bergen

01-01-2010 | Onderzoek | Uitgave 1/2010

NHG-Standaarden doorgelicht op arbeid

J. A. M. van Balen, dr. A. N. Goudswaard, dr. A. M. Kremer, dr. P. C. Buijs, dr. C. T. J. Hulshof

01-01-2010 | Onderzoek | Uitgave 1/2010

Welke barrières ervaren huisartsen bij de toepassing van aanbevelingen uit NHG-Standaarden?

M. Lugtenberg, J. M. van Zegers-Schaick, prof. dr. G. P. Westert, P. R. de Vries, A. J. Evertse, dr. J. S. Burgers

01-01-2010 | Beschouwing | Uitgave 1/2010

NICE Clinical Guidelines: involving patients, sharing decision-making, considering cost effectiveness

dr T. Stokes

01-01-2010 | Beschouwing | Uitgave 1/2010

Implementatie van NHG-Standaarden: succes of probleem?

prof.dr. R. Grol, dr. J. Braspenning, dr. M. Hulscher, dr. M. Wensing, dr. R. Dijkstra

01-01-2010 | Beschouwing | Uitgave 1/2010

Standaarden en onderzoek voor en door huisartsen

dr. J. H. Dekker

01-01-2010 | Beschouwing | Uitgave 1/2010

Van richtlijnen, de dingen die niet voorbijgaan

dr. A. N. Goudswaard, C. J. in ‘t Veld, dr. R. Dijkstra

01-01-2010 | Beschouwing | Uitgave 1/2010

Belangenverstrengeling en NHG-Standaarden

dr. Tj. Wiersma

01-01-2010 | Column | Uitgave 1/2010

Eenheidsworst…?

Hans van der Voort

01-01-2010 | Import | Uitgave 1/2010

DM type 2 en stabiele coronaire hartziekte

dr. K. J. Gorter

01-01-2010 | Import | Uitgave 1/2010

Dabigatran: sluiting van de trombosediensten in zicht?

Jan van Lieshout, Wim Opstelten

01-01-2010 | Column | Uitgave 1/2010

Eigen standaard

Cathelijn Aukes

01-01-2010 | POEM | Uitgave 1/2010

Migraine en cardiovasculaire risico’s

Arie Knuistingh Neven

01-01-2010 | PEARLS | Uitgave 1/2010

Bewijs ontbreekt voor gunstig effect van minder cafeïnegebruik door de zwangere vrouw op geboorte-uitkomsten

dr. J. W. M. Troe

01-01-2010 | Boeken | Uitgave 1/2010

Voor elke huisartsenpraktijk

Wim Lucassen

01-01-2010 | Boeken | Uitgave 1/2010

Internationale gezondheidsindicatoren vergeleken

François Schellevis

01-01-2010 | Intermezzo | Uitgave 1/2010

Marktwerking

Nico van Duijn

Recente publicaties