Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-10-2013 | ziekenhuis maatschappelijk werk

Het verhaal achter het verhaal

Intense verhalen van ouders tijdens de opname van hun kind

Auteurs: Daniël H. Stuit, Bob De Raadt

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 5/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In het Sophia kinderziekenhuis werken negen maatschappelijk werkers. zij ondersteunen ouders van opgenomen kinderen met de narratieve methode: verhalend krijgen zij weer grip op de schokkende situatie van hun zieke en soms overlijdende kind. Niet de objectieve feiten zijn daarbij belangrijk, maar de manieren waarop ouders zin geven aan de ervaringen.
Literatuur
go back to reference Onderwaater, A. (2011). De onverbrekelijke band, inleiding en ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, amsterdam: Pearson Onderwaater, A. (2011). De onverbrekelijke band, inleiding en ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, amsterdam: Pearson
go back to reference Raadt, B. de, Kempe, A. Rijkschroeff, J. Hanauer Stuit, D. Pas,A. van der e.a. (2009). ouders en ziekenhuis. Een asymmetrische relatie tenzij ….Ouderschap & Ouderbegeleiding 12,3: 259-322. Raadt, B. de, Kempe, A. Rijkschroeff, J. Hanauer Stuit, D. Pas,A. van der e.a. (2009). ouders en ziekenhuis. Een asymmetrische relatie tenzij ….Ouderschap & Ouderbegeleiding 12,3: 259-322.
go back to reference Raadt, B. de (2012). Ouderbegeleiding tijdens een hectische, kinderoncologische behandeling. In: Visser, m. (2012). Julian, onze kleine held. “De strijd tegen zijn stomme bloedfabriek” Zoetermeer: free musketeers, pp. 338-346 Raadt, B. de (2012). Ouderbegeleiding tijdens een hectische, kinderoncologische behandeling. In: Visser, m. (2012). Julian, onze kleine held. “De strijd tegen zijn stomme bloedfabriek” Zoetermeer: free musketeers, pp. 338-346
go back to reference Stuit, D. H. (2011). Professionalisering en beroepsontwikkeling van het medisch maatschappelijk werk, in een historisch perspectief. In: Pelt, m. van, hoijtink, m. oostrik, h & Räkers, M. (2011). Meesterschap in het Sociaal Werk. Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie, Amsterdam: uitgeverij SWP, pp. 39-50. Stuit, D. H. (2011). Professionalisering en beroepsontwikkeling van het medisch maatschappelijk werk, in een historisch perspectief. In: Pelt, m. van, hoijtink, m. oostrik, h & Räkers, M. (2011). Meesterschap in het Sociaal Werk. Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie, Amsterdam: uitgeverij SWP, pp. 39-50.
go back to reference White M. (2009). Narratieve therapie in de praktijk, Amsterdam:Hogrefe. White M. (2009). Narratieve therapie in de praktijk, Amsterdam:Hogrefe.
Metagegevens
Titel
Het verhaal achter het verhaal
Intense verhalen van ouders tijdens de opname van hun kind
Auteurs
Daniël H. Stuit
Bob De Raadt
Publicatiedatum
01-10-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 5/2013
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-013-0073-5

Andere artikelen Uitgave 5/2013

Vakblad Sociaal Werk 5/2013 Naar de uitgave

van de nvmw

In memoriam

op onderzoek

Uitbuiting

van de nvmw

Koers bijstellen