Skip to main content
Top

2007 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Het is beter om met elkaar te beslissen, met een plan weet de hele familie ervan!

Eigen Kracht-conferentie helpt gezinnen om problemen zelf op te lossen

Auteur : Liza Daane

Gepubliceerd in: Krachten en kansen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een Eigen Kracht-conferentie uit de MEE-praktijk: op een vrijdagmiddag verzamelen zich twaalf familieleden met de Eigen Kracht-coördinator en Bob in het buurthuis dat gevestigd is in de buurt waar de klant woont. “Voor ik het wist hadden ze al hun zorgen op tafel gelegd!” Aan het woord is de Amsterdamse consulent Bob Niekerk. Hij had zelf niet eens zijn zorgen om de zoon van zijn klant – een slechtziende vrouw met een licht verstandelijke beperking – als onderwerp voor de conferentie ingebracht. “Dat deed de familie, meteen aan het begin van de conferentie. De achttienjarige zoon is namelijk ook licht verstandelijk gehandicapt, net als zijn moeder. Maar dat was voor haar niet bespreekbaar. Terwijl haar andere zoon zich zorgen maakt over de toekomst van zijn broer.”
Voetnoten
1
In 1989 is in Nieuw-Zeeland in de Children, Young Persons and their Families Act de Family Group Conferencing geïntroduceerd. In het Nederlands bekend als Eigen Kracht en Echt Recht. Hierdoor is bij wet geregeld dat, voordat van overheidswege wordt ingegrepen op het gebied van jeugdhulpverlening, -bescherming of -criminaliteit, men eerst zelf de kans krijgt met een oplossing te komen. Sinds 2001 zijn Echt Recht- en Eigen Kracht-conferenties ook in Nederland beschikbaar. Bij de behandeling van de Wet op de Jeugdzorg is getracht eenzelfde recht opgenomen te krijgen. De wetgever achtte dat niet nodig. Deze wet biedt daartoe in principe de mogelijkheid, was het antwoord op Tweede Kamervragen hierover.
 
2
Een rugzakje is de populaire benaming voor een geldbedrag dat een ouder sinds 2003 kan aanvragen op grond van de wet Leerlinggebonden Financiering. Met het rugzakje kan een reguliere school extra middelen krijgen om het onderwijs voor een kind met een beperking vorm te geven.
 
3
De MEE-werkwijze betekent: naast de klant, regie bij de klant, versterken van klanten en hun netwerk. Daarnaast wil MEE organisaties in de samenleving bewegen open te staan voor mensen met een beperking (maatschappelijke activering) en reguliere oplossingen zoeken met gebruikmaking van bronnen in de buurt. MEE is geen afkorting, maar staat onder andere voor meeleven, meedenken, meedoen met mensen met een beperking. Doel is een inclusieve samenleving.
 
4
Een aantal MEE-organisaties, waaronder MEE Amstel en Zaan bieden, in samenwerking met de ouderverenigingen cursussen ‘Natuurlijk, een netwerk!’ aan ouders van mensen met een verstandelijke beperking.
 
Metagegevens
Titel
Het is beter om met elkaar te beslissen, met een plan weet de hele familie ervan!
Auteur
Liza Daane
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9669-6_3