Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-11-2010 | Onderzoek | Uitgave 11/2010

Huisarts en wetenschap 11/2010

Haalbaarheid en effectiviteit van een online beweegadvies

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 11/2010
Auteurs:
dr. M. J. M. Chin A Paw, dr.ir. S. M. Slootmaker, prof.dr. W. van Mechelen, prof.dr.ir. A. J. Schuit, prof.dr.ir. J. C. Seidell
Belangrijke opmerkingen
Mogelijke belangenverstrengeling: dit onderzoek is gefinancierd met een subsidie van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw; subsidienummer: 2100,0093).
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Slootmaker SM, Chinapaw MJ, Schuit AJ, Seidell JC, Van Mechelen W. Feasibility and effectiveness of online physical activity advice based on a personal activity monitor: randomized controlled trial. J Med Internet Res 2009;11:e27. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
universitair hoofddocent Jeugd en Gezondheid
onderzoeker
hoogleraar Bedrijfs- en Sportgeneeskunde
hoogleraar Gezondheidsbevordering en Beleid
hoogleraar Voeding en Gezondheid

Samenvatting

 

Chin A Paw M, Slootmaker S, Schuit A, Seidell J, Van Mechelen W. Haalbaarheid en effectiviteit van een online beweegadvies. Huisarts Wet 2010;53(11):595-600.

Achtergrond

Mensen die te weinig bewegen, zijn zich daar vaak niet van bewust. Misschien zou een programma dat dit bewustzijn vergroot, in combinatie met een beweegadvies op maat, juist deze mensen kunnen stimuleren tot een actievere leefstijl. Wij hebben onderzocht of zo’n programma inderdaad haalbaar en effectief is.

Methode

Wij wezen 102 Nederlandse kantoormedewerkers tussen de 22 en 40 jaar willekeurig toe aan een interventie- en een controlegroep. De interventiegroep gebruikte drie maanden lang een bewegingsmeter in combinatie met een website die aan de gemeten gegevens een eenvoudig persoonlijk beweegadvies koppelde. De controlegroep kreeg eenmalig een brochure met algemene beweegrichtlijnen. We onderzochten de effecten op lichamelijke activiteit, gedragsdeterminanten, uithoudingsvermogen en lichaamssamenstelling meteen na afloop van de interventie en vijf maanden daarna.

Resultaten

Van de 48 deelnemers aan de interventiegroep droegen er 35 (73%) de bewegingsmeter regelmatig. Eveneens 35 deelnemers vulden hun favoriete activiteiten in op de website; zij bezochten deze gemiddeld bijna één keer per week. Vijfentwintig deelnemers (52%) registreerden bovendien een persoonlijk beweegdoel. De interventie had echter geen significant effect op het niveau van lichamelijke activiteit: de interventiegroep bracht gemiddeld 10 minuten per week langer zittend door dan de controlegroep en besteedde 129 minuten minder aan laag intensieve, 13 minuten minder aan matig intensieve en 6 minuten minder aan hoog intensieve activiteiten. Vijftien deelnemers (31%) vonden de beweegadviezen niet aantrekkelijk en moeilijk in te passen in hun dagelijkse activiteiten. Er was enig effect bij lager opgeleide deelnemers met overgewicht, maar deze subgroep was erg klein.

Conclusie

Een bewegingsmeter in combinatie met een gepersonaliseerde website is goed inzetbaar op de werkplek maar brengt de gemiddelde kantoormedewerker er niet toe meer beweging te nemen. Het zou zinvol zijn nader te onderzoeken of de online beweegadviezen meer effect sorteren bij specifieke groepen, zoals lager opgeleiden of mensen met overgewicht.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 11/2010

Huisarts en wetenschap 11/2010 Naar de uitgave

Huisartsenzorg in cijfers

Ongevraagd advies bij overgewicht